RKKP afrapporterer månedligt data til regionerne via de lokale ledelsesinformationssystemer (LIS-systemer).

Her kan du se, hvordan du får adgang til LIS-systemer i den enkelte regioner. Bemærk, at adgang er kun mulig fra regionernes intranet.
 

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark