RKKP leverer dagligt opdaterede data til regionerne via de lokale ledelsesinformationssystemer (LIS-systemer).

Bemærk, adgang er kun mulig fra regionernes intranet.

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark