RKKP afrapporterer dagligt data til regionerne via de lokale ledelsesinformationssystemer (LIS-systemer).

Her kan du se, hvordan du får adgang til LIS-systemer i den enkelte region.
Bemærk, at adgang er kun mulig fra regionernes intranet.

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark