Du kan nu læse den endelige årsrapport 2022/2023 fra Databasen for Behandling af Svær Overvægt, som omfatter resultater fra den 1. juli 2022-30. juni 2023.

Du kan nu læse den endelige årsrapport 2022/2023 fra Databasen for Behandling af Svær Overvægt, som omfatter resultater fra den 1. juli 2022-30. juni 2023.

Årsrapport 2022/2023 finder du på Sundhed.dk. 

 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer

 

Skriv til databasens kontaktperson Annette Odby, annodb@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.