Sundhedsvæsenet er til for patienterne og skal bidrage til, at patienterne opnår det bedst mulige helbred og livskvalitet. Samtidig skal sundhedsvæsenet sikre, at alle patienter, uanset hvor de bor, får en behandling med høj og ensartet kvalitet, hvor patienternes værdier og præferencer er i centrum. Den ambition er styrende for arbejdet i RKKP, der primært arbejder med at understøtte kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet gennem de kliniske kvalitetsdatabaser. Det er vigtigt, at databaseindholdet afspejler forhold, der har betydning for patienterne – og dette gøres bedst ved at sikre patientinvolvering i databaserne. I RKKP arbejdes der med patientinvolvering gennem 1. At der er patient- og brugerrepræsentanter i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser og 2. At der arbejdes med, at data direkte fra patienterne vedr. deres helbredsstatus bliver en del af databaseindholdet, de såkaldte Patient Rapporterede Effektmål (PRO).

Patient- og brugerrepræsentanter

En patientrepræsentant er en patient, som har personlig erfaring med det pågældende område. En brugerrepræsentant kan ligeledes være en, som har personlig erfaring inden for det pågældende område, men det kan også være én, der har stor viden om patienterne f.eks. repræsentanter fra patientforeninger, pårørenderepræsentanter eller forskere, som har forsket i patienternes værdier og præferencer.

Alle skal løfte opgaven

Det er vigtigt, at patient- og brugerrepræsentanter, styregruppens øvrige medlemmer og kvalitetskonsulenten alle er klædt på til opgaven. Vi tilbyder nyligt tiltrådte patient- og brugerrepræsentanter et introduktionskursus, som er designet til, at patient- og brugerrepræsentanter får en fornemmelse af deres opgave. Vi tilbyder også, at alle patient- og brugerrepræsentanter kan deltage i et regionalt netværk, hvor de har mulighed for at møde og tale med andre patient- og brugerrepræsentanter.

For styregruppens medlemmer og for kvalitetskonsulenter er der udarbejdet materialer, som guider og vejleder i forhold til opgaven med patient- og brugerrepræsentation.

Materialer til kvalitetskonsulenter og styregruppemedlemmer

Målsætninger