Se de godkendte rammer for arbejdet 

I forbindelse med godkendelse af rammer betonede RKKP-bestyrelsen dens opbakning til arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser – herunder, at regionerne vil understøtte, at de kliniske styregruppemedlemmer får frihed til at varetage opgaverne i styregruppe. Dette skal også medvirke til at øge mulighederne til at rekruttere til styregrupperne – og dermed understøtte dynamikken i grupperne.

De indførte på den baggrund følgende ændringer i det tidligere offentliggjorte udkast:

  • stærkere understregning, at kliniske medlemmer sikres frihed til varetagelse af opgaven.
  • indsættelse af opfordring til løbende udskiftning blandt menige medlemmer også

RKKP's Videncenter takker for det store engagement og de mange input, der er kommet fra omgivelserne ifm. klargøring af rammer.

Rammerne præsenteres for styregrupperne på webinar den 4. maj 2022 og indføres herefter gradvist i styregrupperne.

Se mere om baggrund for udarbejdelse af rammerne og seneste høringsproces