Se aktuelt udkast til rammer for arbejde i de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper (pr. 29. marts 2022: rammerne foreligger nu i godkendtd udgave og der henvises til dem).

Tidligere udkast var i høring i 4. kvartal 2021 og aktuelt udkast er udarbejdet på baggrund af høringssvar og tekstnære kommentarer til høringsudkast.

Udkastet kommenteres nu i RKKP's faglige råd og vil herefter blive behandlet af RKKP's bestyrelsen.

Det er p.t. forventet, at rammerne indføres gradvist fra 2. kvartal 2022 i dialog med styregrupperne. Indførsel af tidsbegrænsning på formandens funktion vil ske med hensynstagen til databasernes funktion.