Daglige data til kvalitetsudvikling

Grøn streg.pngFor at understøtte kvalitetsudvikling bedst muligt, leverer RKKP dagligt opdaterede data fra de kliniske kvalitetsdatabaser, så sundhedsprofessionelle kan følge kvalitetsudviklingen tæt.

Hvad er daglige data?

Grøn streg.pngI takt med, at datakilder leverer data til RKKP, opdateres data og sendes retur til regioner, kommuner og private aktører. Dagligt genberegnes databasernes indikatorer på baggrund af indkommen data fra de forskellige datakilder. 

Sådan kan klinikere i Region Sjælland følge daglige data fra RKKP

Daglige data leveres i KKA-format

Dokumentation af KKA

Adgang til daglige data

Grøn streg.pngAnsatte i regioner: Opnår adgang via regionens ledelses-informationssystem (LIS): Adgang til LIS-system i din region

Ansatte på privathospitaler eller kommuner: Anmodning om oprettelse af ny databruger. Der kan være udgifter ved opstart.

Status på dataleverancer

Grøn streg.pngDagligt opdateret oversigt over levering af daglige data, datakilder og forsinkelser.

Status på datakilder og dataleverancer

Har du spørgsmål?

Kontakt support@rkkp.dk