Daglige data til kvalitetsudvikling

Grøn streg.pngFor at understøtte kvalitetsudvikling bedst muligt, leverer RKKP dagligt opdaterede data fra de kliniske kvalitetsdatabaser, så sundhedsprofessionelle kan følge kvalitetsudviklingen tæt.

Hvad er daglige data?

Grøn streg.pngI takt med, at datakilder leverer data til RKKP, opdateres data og sendes retur til regioner, kommuner og private aktører. Dagligt genberegnes databasernes indikatorer på baggrund af indkommen data fra de forskellige datakilder. 

 

Sådan kan klinikere i Region Sjælland følge daglige data fra RKKP

Dokumentation af KKA

Adgang til daglige data

Grøn streg.pngAnsatte i regioner: Opnår adgang via regionens ledelses-informationssystem (LIS): Adgang til LIS-system i din region

Ansatte på privathospital, speciallæger, almen praksis eller kommuner: Anmodning om oprettelse af ny databruger

Status på dataleverancer

Grøn streg.pngDagligt opdateret oversigt over levering af daglige data, datakilder og forsinkelser.

Status på datakilder og dataleverancer

Har du spørgsmål?

Kontakt support@rkkp.dk