De kliniske kvalitetsdatabaser

 

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport


Årsrapport
-
-
-

 

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
 - 
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
 • Dansk Retspsykiatrisk Database (under etablering)
 - 
Årsrapport

 - 

Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
 • Database for Akut koronart syndrom- under etablering, afventer godkendelse ved Sundhedsdatastyrelsen
 - 
 -
 - 
Årsrapport
 -
 • Den Hæmatologiske Fællesdatabase
  • Dansk Lymfom Database (under Dansk Lymfom Gruppe)
  • Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database (under Dansk Lymfom Gruppe)
  • Dansk Myelomatose Database  (under Dansk Myelomatose Studiegruppe)
  • Dansk Akut Leukæmi Database (under Akut leukæmigruppen)
  • Myelodysplastisk Syndrom Database (under Akut leukæmigruppen)
  • Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (under Dansk Studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme) 

Årsrapport
 -
 -
 -
 -  
 - 
 - 

Årsrapport
   
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
 -
Årsrapport
 -
 - 
 -
 -
 -
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport

 

Databaser uden link til seneste årsrapport har endnu ikke udgivet 1. årsrapport

Abonnér