Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udgør infrastruktur for støttede landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG) og leverer support til databaserne inden for epidemiolog, biostatistik, it, datamanagement og klinisk koordination.

 
Programmets primære formål er at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt. 
 

RKKP blev dannet i sept. 2010 og har siden haft fokus på at sikre rammer for prioritering og drift af databaserne; bedre udnyttelse af eksisterende data/reduktion af inddateringsopgaven; standardisering af input og output i forhold til databaserne; produktudvikling samt egentlig metodeudvikling. 
 
På disse sider fortælles mere om RKKP-organisationen samt aktiviteter og rammer for RKKP – oplysningerne er rettet til de kliniske kvalitetsdatabaser og personer i regionerne/privathospitalerne, der arbejder med kvalitetsdata. 
 
Er der spørgsmål til RKKP, kan de rettes til Ledelsessekretariatet eller ledelsen

Abonnér