Ledelsen

Direktør
Jens Winther Jensen          
Mail: JWJ@rkkp.dk
Mobil: 2488 8428

Afdelingsledelsen

 

Charlotte Cerqueira
Afdeling for databaseområde 1:
Hjerte/kar, kirurgi og akutområdet
Mail: CHASOA@rkkp.dk
Tlf.: 2921 4916

 

Lasse Nørgaard
Afdeling for databaseområde 2:
Cancer og Cancerscreening
Mail: LASSNO@rkkp.dk
Tlf.: 2763 6777

Katrine Abildtrup Nielsen
Afdeling for databaseområde 3:
Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme
Mail: KAABNI@rkkp.dk
Tlf. 2966 4295

 
   
Porteføljeleder
Lone Gunilla Curtis
Mail: loncur@rkkp.dk
Mobil: 2963 2075 
 Porteføljeleder Lone Curtis
   

Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet

 

Henriette Lipczak
Overlæge
Mail: HENLIP@rkkp.dk
Tlf.: 2446 3531   

  

Abonnér

Introduktionskursus for patient- og pårørenderepræsentanter i kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper


I RKKP arbejder vi på at få aktiv patient- og pårørendeinddragelse i databasernes styring, herunder sikring af reel patientindflydelse på indikatorvalg samt i drøftelserne af forbedringsindsatserne. For at blive klædt på til at varetage denne funktion, tilbyder RKKP et introduktionskursus for nye patient- og pårørenderepræsentanter.

Næste kursus afholdes 7. marts 2019 i Odense.

Læs mere om Patient- og pårørendeinvolvering i kliniske databasers styregrupper her.