Ledelsen

Direktør
Jens Winther Jensen          
Mail: jwj@rkkp.dk
Mobil: 2488 8428

Afdelingsledelsen

 

Charlotte Cerqueira
Afdeling for databaseområde 1:
Hjerte/kar, kirurgi og akutområdet
Mail: chasoa@rkkp.dk
Tlf.: 2921 4916

 

Lasse Nørgaard
Afdeling for databaseområde 2:
Cancer og Cancerscreening
Mail: lassno@rkkp.dk
Tlf.: 2763 6777

 

Katrine Abildtrup Nielsen
Afdeling for databaseområde 3:
Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme
Mail: kaabni@rkkp.dk
Tlf. 2966 4295

 
   
Porteføljeleder
Lone Gunilla Curtis
Mail: loncur@rkkp.dk
Mobil: 2963 2075 
 Porteføljeleder Lone Curtis
   

Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet

 

Henriette Lipczak
Overlæge
Mail: henlip@rkkp.dk
Tlf.: 2446 3531