RKKP er en tværregional netværksorganisation, som er bygget op om de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP's Videncenter.

De kliniske kvalitetsdatabaser indeholder oplysninger om patienters sygdom og forløb i sundhedsvæsenet. Formålet er at belyse sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.

Oplysningerne kommer fra ca. 20 eksisterende datakilder eller tastes om nødvendigt direkte ind i databasen fra klinikken. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privat­personer og institutioner, der driver hospitaler m.v., har pligt til løbende at ind­berette oplysninger til databaserne, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

RKKP understøtter aktuelt 85 kliniske kvalitetsdatabaser.