Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) skaber viden til et bedre sundhedsvæsen. Vores mål er at forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem sundhedsdata. 85 kliniske kvalitetsdatabaser måler kvaliteten i behandlingen af patienter på baggrund af fagligt funderede indikatorer. Med den unikke viden fra data understøtter RKKP det lærende sundhedsvæsen, hvor vi alle arbejder sammen om at yde patienterne den bedste behandling - uanset hvor i landet patienten får behandling.