Løbende data

Grøn streg.pngRKKP leverer løbende aktuelle data fra de kliniske kvalitetsdatabaser, så sundhedsprofessionelle kan følge kvalitetsudviklingen på afdelinger tæt.

Hvad er løbende data, og hvordan får du adgang?

Billede til løbende data.jpg

Årsrapporter

Grøn streg.pngÅrligt udgiver hver database en årsrapport om kvalitetsudvikling. Årsrapporter offentliggøres løbende på sundhed.dk.

Oversigt over årsrapporter inddelt efter sygdomsområder

Plan for offentliggørelse af årsrapporter 

Hent som pdf - I bogen giver læger en række redskaber til at implementere forskningsresultater, så de bliver en del af den kliniske hverdag og kommer patienterne til gavn.

Kvalitetsguiden fra DSKS er et opslagsværk med de mest anerkendte begreber, metoder og værktøjer til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.