Daglige data

Grøn streg.pngRKKP leverer dagligt opdaterede data fra databaserne, så sundhedsprofessionelle kan følge kvalitetsudviklingen tæt.

Adgang til daglige data

Status på datakilder og dataleverance

Årsrapporter

Grøn streg.pngÅrligt udgiver hver database en årsrapport om kvalitetsudvikling. Årsrapporter offentliggøres løbende på sundhed.dk.

Oversigt over årsrapporter inddelt efter sygdomsområder

Plan for offentliggørelse af årsrapporter 

Hent som pdf - I bogen giver læger en række redskaber til at implementere forskningsresultater, så de bliver en del af den kliniske hverdag og kommer patienterne til gavn.

Kvalitetsguiden fra DSKS er et opslagsværk med de mest anerkendte begreber, metoder og værktøjer til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.