Abonnér
 • 22-12-2020


  Data fra 60.000 patienter i almen praksis er et godt udgangspunkt for fremtidens kvalitets­udvikling på diabetesområdet.

   

  Det konkluderer styregruppen i forbindelse med udgivelse af en ny årsrapport for Dansk Diabetes Database 22. december.

 • 25-11-2020

  På blot to år er antallet af operationer med knæproteser steget med 30 %. Det fremgår af Dansk Knæalloplastikregisters årsrapport. Styregruppen kalder stigningen "historisk" og "dramatisk".

 • 25-11-2020

  Styregruppen for Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR) inviterer til stormøde mandag den 30. november kl. 15-17. 

 • 23-11-2020

  RKKP inviterer til webinar 24.11 kl. 15-17. Her præsenterer styregruppen de spændende resultater fra Dansk Knæ- og Hoftealloplastiks årsrapporter.

 • 12-11-2020

  Vi har fået et nyt virtuelt ansigt. Det er noget, vi har glædet os meget til, fordi hjemmesiden nu er både mere moderne i sit udtryk og mere brugervenlig.

 • 02-11-2020

  I dette efterårsnyhedsbrev fejrer vi både ansættelsen af RKKP's nye vicedirektør og byder velkommen en ny kvalitetsdatabase. Vi fortæller om vores nye COVID-19-projekt og giver en kort status på implementering af LPR3 og meget mere ...

 • 09-10-2020

  Familiær hyperkolesterolæmi – også kendt som arveligt forhøjet kolesterol – er en arvelig sygdom, der ubehandlet medfører en betydelig øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. RKKP har nu etableret en klinisk kvalitetsdatabase, som skal bidrage til at opspore flere borgere med sygdommen og højne kvaliteten i behandlingen.

 • 01-10-2020

  Overlæge Henriette Lipczak bliver vicedirektør i RKKP. Hun kommer fra en stilling som leder af Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, som er en del af RKKP.

 • 30-09-2020

  En af vejene til høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen går igennem kliniske retningslinjer, der dog først kommer patienterne til gavn, når de anvendes i praksis.

  DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført interviews med klinikere og administrativt personale for at blive klogere på den aktuelle praksis for implementering af de kliniske retningslinjer på kræftområdet.

 • 30-09-2020

  Ved du hvad dine sundhedsdata bruges til? Sådan spørger Sundhedsdatastyrelsen i en aktuel kampagne. 

  Sundhedsdata spiller for eksempel en vigtig rolle for, at stadig flere borgere med slagtilfælde eller en blodprop i hjernen bliver indlagt så hurtigt, at de kan få blodpropsopløsende medicin og/eller fjernet blodproppen.

 • 22-09-2020

  Kræftens Bekæmpelse udgiver 22. september en rapport om kvaliteten i kræftpatienters forløb.

  Rapporten påpeger vigtigheden af at forbedre kræftbehandlingen, og sætter fokus på en række væsentlige forhold: Hvad er god kvalitet i et kræftpatientforløb, hvad ved vi om kvaliteten, og hvem har overblik over og ansvar for at følge kvaliteten i det samlede kræftpatientforløb? 

 • 14-09-2020

  RKKP's bestyrelse afsluttede prioriteringsproces 2021 på et møde den 2. september.

  8 nye databaser bliver etableret frem mod 2023. 6 databaser bliver bragt til ophør. 17 databaser har søgt om etablering, men har fået deres ansøgning afvist.

 • 07-09-2020

  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) inviterer til implementeringsmøde (webinar) for Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH) tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 10:00-12:00.

  Formålet med databasen er monitorere opsporingen, diagnosticeringen og kvaliteten af behandlingen af arveligt forhøjet kolesterol.

 • 02-09-2020

  Sundhedsdatastyrelsen lancerer onsdag den 2. september en oplysningskampagne, som skal give danskerne et indblik i, hvilke oplysninger, der bliver registreret om dem i sundhedsvæsenet - og hvad disse oplysninger bliver brugt til.

 • 24-08-2020

  Usikkerheden omkring corona-situationen gør, at vi har besluttet at omlægge de tre planlagte fyraftensmøder om målepunkter i de kliniske kvalitetsdatabaser til ét webinar tirsdag den 22. september 2020 kl. 16-18.

 • 01-07-2020

  Et skarpere fokus på, hvordan vi bedst kan kommunikere viden i årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser skal sikre, at denne viden i højere grad bliver omsat til læring og forbedringer i sundhedsvæsenet.

 • 29-06-2020

  Som patient eller pårørende har man et andet og vigtigt perspektiv på behandlingsforløbet end de professionelle. Dette perspektiv er vigtigt for at skabe tiltag, der passer til patienternes behov. Derfor giver det også værdi at involvere patientrepræsentanter i de kliniske kvalitetsdatabaser.

 • 25-06-2020

  Der blev gennemført høring af ændrede retningslinjer for forskningsadgang til data fra de kliniske kvalitetsdatabaser fra 25.6-14.8.2020.

 • 18-06-2020

  Antallet af borgere, som henvender sig til sundhedsvæsenet med akutte brystsmerter eller blodpropper i hjertet nærmer sig niveauet fra før corona-epidemien.

  I hele landet var der et markant fald i antallet af akutte hjertepatienter på sygehusene i marts måned. Et fald, som kan skyldes bekymringer for at være til gene for et presset sundhedsvæsenet eller for at blive smittet med coronavirus.

 • 03-06-2020

  RKKP's Videncenter gentager successen med fyraftensmøder for styregruppemedlemmer.

  Denne gang har møderne fokus på måling af kvaliteten i de kliniske kvalitetsdatabaser. Hvad måler vi på? Hvordan vælger vi målepunkterne? Hvordan tilgodeser vi ønsker hos forskellige interessenter? Hvilke overvejelser gør styregrupperne sig? Hvornår – og hvor ofte – ændrer vi målepunkterne?

 • 02-06-2020

  Kommunale data om hjerterehabilitering videresendes nu automatisk til den nationale database hos RKKP: Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Data, som skal give os fælles viden og derved bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet af rehabiliteringsindsatserne, uanset om de tilbydes i kommune eller region.

 • 13-05-2020

  I dette lille forårsnyhedsbrev fejrer vi, at de første data fra LPR3 nu er ude i regionerne.

  Der er også nyt fra Benchmark III-projektet, som nærmer sig sin afslutning.

 • 04-05-2020

  Benchmark-analyser foretaget af RKKP for DMCG.dk og landets regioner har afdækket regionale forskelle i overlevelse inden for fire cancer-områder. Forskelle som primært er betinget af forskelle i diagnostik af tumorer og i behandling.

 • 21-04-2020

  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) inviterer til webinar om projektet Nyt Dansk Diabetes Register (NDDR) onsdag den 27.05.20 kl. 15.00-17.00.

  Formålet med projektet er etablering af et Nyt Dansk Diabetes Register. Et register, som rummer både børn og voksne samt type 1 og type 2 diabetes.

 • 08-04-2020

  RKKP's Videncenter, Dansk Hjerteregister og Vestdansk Hjertedatabase har opdateret rapporten om aktivitet på hjerteområdet under COVID-19-epidemien. Den første rapport fra 31. marts viste et markant fald i udredning og behandling af patienter med brystsmerter og stabile hjerteproblemer i epidemiens første uger. Den opdaterede rapport viser en let stigende aktivitet i uge 14. 

 • 02-04-2020

  Vi søger en dygtig stabschef til en nyoprettet stilling. Som stabschef hos RKKP bliver du bl.a. overordnet ansvarlig for at realisere RKKP's strategi sammen med direktøren og den øvrige ledelse i RKKP.

 • 01-04-2020

  I dette nyhedsbrev til styregrupper og dmcg'er kan du bl.a. læse om tiltag i forbindelse med COVID-19, prioritering af databaser, resuméer af årsrapporter i Ugeskrift for Læger og retningslinje nr. 100 på kræftområdet.

 • 01-04-2020

  RKKP's Videncenter byder velkommen til fem nye databaser. Vi havde håbet at byde velkommen til mindst tre yderligere databaser. Desværre forhindrer COVID-19 krisen, at RKKP-bestyrelsen kan mødes og træffe den endelige beslutning om prioritering af yderligere databaser.

 • 31-03-2020

  Omstillingen af sundhedsvæsenet i forbindelse med COVID-19 ser ud til at have en betydning for, om alle akutte og subakutte hjertepatienter kommer i relevant behandling. Det viser en rapport, som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Vestdansk Hjertedatabase har udarbejdet på baggrund af data fra Dansk Hjerteregister.

 • 25-03-2020

  Det er alvorlige tider - og RKKP's Videncenter og de kliniske kvalitetsdatabaser står til rådighed for levering af data, ligesom vi gerne bidrager med fortolknings- og analysekompetence.

  I øjeblikket er vi bl.a. i gang med at inkludere data om COVID-19 i Dansk Intensiv Database, så ledere og klinikere i sundhedsvæsnet hurtigt kan få oplysninger om behandlingen af COVID-19.

 • 19-03-2020

  COVID-19 relaterede forskningsprojekter har mulighed for at få hastebehandlet deres ansøgning om data fra de kliniske kvalitetsdatabaser. 

  Hvis du ønsker at benytte muligheden, skal du angive COVID-19 som del af projekttitel i din ansøgning.

 • 13-03-2020

  Medarbejderne i RKKP's Videncenter er gået hjem, og vi fortsætter vores arbejde, så godt vi kan under de nye rammer: Løbende resultater bliver udsendt, årsrapporter bliver produceret, retningslinjer udkommer, og vi bidrager med viden til sundhedsvæsenet.

 • 27-02-2020

  I disse dage offentliggøres retningslinje nummer 100 i den intensiverede retningslinjeindsats på kræftområdet, som tager afsæt i kræftplan IV. Retningslinjerne skal understøtte, at patienterne får den bedst mulige behandling og danne grundlaget for de vanskelige kliniske beslutninger.

 • 25-02-2020

  Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) og RKKP inviterer til fælles temamøde torsdag den 16. april 2020 kl. 10-15. Titlen på temamødet er:
  Ulighed i sundhedssektoren - hvordan kan vi lykkes med datastøttet kvalitetsudvikling?

 • 23-02-2020

  Et nyt Dansk Diabetes Register, som rummer både børn og voksne samt type 1 og type 2 diabetes, og med evidensbaserede indikatorer, der er relevante for klinikere og ledere på hospitaler, i almen praksis og på Steno Diabetes Centrene. Det er formålet med et projekt, som RKKP nu starter i samarbejde med det Nationale Diabetes Netværk og finansieret af Novo Nordisk Fonden.

 • 07-02-2020

  PRO-Psykiatri er et af fem initiativer i psykiatrien, som er nomineret til prisen 'Årets Borger­inddragende Initiativ'. Her er fokus på brug af patientrapporterede oplysninger i klinikken og til forbedring af den patientoplevede kvalitet. 

 • 06-02-2020

  I RKKP arbejder vi på at få patient- og pårørendeinddragelse i databasernes styring. Næste introduktionskursus er27. februar 2020 kl. 10.00-15.30 på ODEON Odense, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

 • 05-02-2020

  RKKP's bestyrelse ønsker, at de kliniske kvalitetsdatabaser får mulighed for at spille en endnu større rolle i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. De har derfor besluttet, at der fremover skal drives mindst 85 databaser – og gerne flere.

 • 27-01-2020

  Ulighed i sundhed skal bekæmpes med data fra både patienter og sundhedspersonale, siger RKKP's direktør Jens Winther Jensen i podcasten 'Sundhedsvisioner'.