Indberetningssystemer Indberettelse af data til RKKP.

Afrapporteringssystemer RKKP leverer løbende data til flere sektorer.Grøn streg.pngSystemerne opfylder Datatilsynets krav til adgangsstyring og logning, så kun brugere, der har rettigheder, kan registrere eller se data i et system.