RKKP inviterer til webinar for (nye) styregruppemedlemmer den 26. september kl. 15.30-17.00, hvor medlemmer kan få en introduktion til styregruppearbejdet v/ RKKP's ledelse. Overlæge Finn Lund Henriksen, formand for databasen DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital vil derudover fortælle om styregruppeindsatsen med udgangspunkt i DANARREST's arbejde med indikatorsæt og auditering.

Webinaret afholdes fremover halvårligt med primær målgruppe nye styregruppemedlemmer. Alle medlemmer er dog velkomne især nu, hvor det er første gang, det afholdes

På webinaret vil være mulighed for at blive præsenteret for rammerne for databaserne og sammen drøfte, hvordan arbejdet i styregrupperne bedst gribes an, så databaserne lever op til deres formål om at understøtte kvalitetsudvikling.

Tilmelding er ikke nødvendigt

Tilmeldingsoplysninger:

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed

Klik her for at deltage i mødet

Meeting ID: 360 521 927 653
Adgangskode: gxwJoB

Download Teams | Deltag på internettet

Deltag med en videomøde-enhed

teams@meet.rm.dk

Videomøde-id: 127 233 759 0

Alternative VTC-instruktioner

Få mere at vide | Mødeindstillinger