Webinaret afholdes den 21. marts 2023 kl. 15.30 - 17.00.

Webinaret er tænkt som en introduktion til styregruppearbejdet for nye medlemmer og vil fremadrettet blive holdt én-to gange om året.

Det første webinar afholdes som en form for pilot på fremtidige webinarer, idet vi inviterer alle styregruppeformænd uden skelen til funktionstid.

Se nærmere info og tilmeld dig.