Hvis ansøger om data fra en klinisk kvalitetsdatabase ikke er identisk med projektansvarlig for projekt registreret under en myndigheds fortegnelse /tidligere paraplyanmeldelse skal der udfyldelse en erklæring.


Hvis ansøger og projektansvarlig er identisk sikres erklæring via https://rkkp-forskningsadgang.dk.