Projektoversigt

Se oversigt over projekter, der har fået videregivet data til videnskabeligt/statistisk formål fra en godkendt klinisk kvalitetsdatabase efter september 2017 (oversigt oktober 2023).  

Oversigten opdateres ca. 1 gang i kvartalet og indeholder alle projekter, hvor videregivelse er sket mindst 3 uger før opdateringsdato. Spørgsmål til listen kan rettes til rkkp@rkkp.dk

Publikationer

Nedenfor kan du finde publikationer baseret på data fra kliniske kvalitetsdatabaser, og publikationer med RKKP-ansatte (nuværende og tidligere) som forfattere.

Har du en publikation til listen, kan den sendes til rkkp@rkkp.dk.


Akut kirurgi
Akut leukæmi
Anæstesi
Apopleksi
Brystkræft og Mammografiscreening
Demens
Depression
Føtalmedicin
Generel
Gynækologisk Cancer
Hernie
Hjerterehabilitering
Hjertestop på hostpital
Hjertestopregister
Hjertesvigt
Hoftealloplastik
Hoftenære lårbensbrud
Hysterektomi
Intensiv
Kiropraktik
Knæalloplastik
KOL
Kolorektalcancer
Korsbånd
Leukæmi
Livmoderhalskræftscreening
Lungecancer
Malignt melanom
Neuro-onkologi
Pancreas cancer
Præhospital
Reumatologi
Skizofreni
Skulderalloplastik
Tarmkræftscreening
Tværgående

Akut kirurgi

 

Zogovic S, Bojesen AB, Andos S, Mortensen FV
Laparoscopic repair of perforated peptic ulcer is not prognostic factor for 30-day mortality (a nationwide prospective cohort study)
International Journal of Surgery 72 (2019) 47–54.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31639454 


Laursen SB, Leontiadis GI, Stanley AJ, Hallas J, Schaffalitzky de Muckadell OB. Use of Selective Serotonin Receptor Inhibitors (SSRIs) is not associated with increased risk of endoscopy-refractory bleeding, rebleeding or mortality in peptic ulcer bleeding. APT 2017; 46:355-363.

https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2303643100


Laursen SB, Leontiadis GI, Stanley AJ, Møller MH, Hansen JM, Schaffalitzky de Muckadell OB. Relationship between timing of endoscopy and mortality in patients with peptic ulcer bleeding: a nationwide cohort study. Gastrointest Endosc 2016 Sep 10. pii: S0016-5107(16)30555-7. doi: 10.1016/j.gie.2016.08.049.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016510716305557


Laursen SB, Stanley A, Leontiadis G, Hallas J, Schaffalitzky de Muckadell OB. Use of Selective Serotonin Receptor Inhibitors (SSRIs) Is Not Associated With Increased Risk of Endoscopy-Refractory Bleeding, Rebleeding or Mortality in Patients With Peptic Ulcer Bleeding (791). Gastroenterology 2016; 150 (Suppl 1):S164-S165.

https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2303643100


Laursen SB, Leontiadis GI, Stanley AJ, Hansen JM, Schaffalitzky de Muckadell OB. Optimal timing of endoscopy is associated with lower mortality in peptic ulcer bleeding. Gastrointest Endosc 2015; 81:AB-152-153

https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(15)01469-8/abstract


Optimal timing of endoscopy is associated with lower mortality in peptic ulcer bleeding. Digestive Disease Week, Washington DC, 2015.

https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(15)01469-8/abstract


Use of Selective Serotonin Receptor Inhibitors (SSRIs) Is Not Associated With Increased Risk of Endoscopy-Refractory Bleeding, Rebleeding or Mortality in Patients With Peptic Ulcer Bleeding. Digestive Disease Week, San Diego, California 2016.

https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2303643100


Buck DL, Vester-Andersen M, Møller MH. 
Surgical delay is a critical determinant of survival in perforated peptic ulcer
Br J Surg. 2013 Jul;100(8):1045-9. doi: 10.1002/bjs.9175.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bjs.9175


Rosenstock S, Møller MH, Larsson HJ, Johnsen SP, Madsen AH, Bendix JB, Jørgensen H, and Thomsen RW, on behalf of the Danish Clinical Register of Emergency Surgery. Improving quality of care in peptic ulcer bleeding: A nationwide cohort study of 13,498 consecutive patients in the Danish Clinical Register of Emergency Surgery. American Journal of Gastroenterology, Am J Gastroenterol. 2013 Jun 4. doi: 10.1038/ajg.2013.162. [Epub ahead of print]

https://oce.ovid.com/article/00000434-201309000-00013/HTML


Møller MH, Larsson HJ, Rosenstock S, Jørgensen H, Johnsen SP, Madsen AH, Adamsen S, Jensen AG, Zimmermann-Nielsen E, Thomsen RW; for the Danish Clinical Register of Emergency Surgery. 
Quality-of-care initiative in patients treated surgically for perforated peptic ulcer.
Br J Surg. 2013 Jan 3. doi: 10.1002/bjs.9028. [Epub ahead of print] 
(Artikel)

https://oce.ovid.com/article/00000434-201309000-00013/HTML


Jørgensen H, Møller MH, Rosenstock SJ, Thomsen RW. Akut Kirurgi Databasen. Ugeskrift for Læger 2012;174:2553.

https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2416166852


Buck DL, Vester-Andersen M, Møller MH
Accuracy of Clinical prediction rules in peptic ulcer perforation: an observational study
Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2012; 47: 28-35  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00365521.2011.639078 


Møller MH, Vester-Andersen M, Thomsen RW. Long-term mortality following peptic ulcer perforation in The PULP trial. A nationwide follow-up study. Scand J Gastroenterol 2012 Dec 10 [Epub ahead of print].

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00365521.2012.746393 


Møller HM, Engebjerg MC, Adamsen S, Bendix J, Thomsen RW
The Peptic Ulcer Perforation (PULP) score: a predictor of mortality following peptic ulcer perforation. Acohort study
Acta anaesthesiologica Scandinavica.: 2012; 56:655-62. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1399-6576.2011.02609.x


Møller MH, Adamsen S, Thomsen RW, Møller AM and the PULP trial group. Multimodal perioperative care protocol is associated with reduced mortality in peptic ulcer perforation – a multicenter intervention trial with historical and national controls (The PULP trial). British Journal of Surgery 2011;98:802-10. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bjs.7429


Møller, MH. Adamsen, S. Thomsen, RW. Møller AM. Preoperative prognostic factors for mortality in peptic ulcer perforation: a systematic review. Scand J Gastroenterol. 2010 Aug;45(7-8):785-805.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bjs.7429


Møller MH. Perforated peptic ulcer - Prognostic factors, risk stratification and implementation of a perioperative care protocol. Ph.D.thesis. Faculty of Health Science, University of Copenhagen 2010 May.


Sommer, T. Elbroend, H. Friis-Andersen, H. Laparoscopic 
Repair of Perforated Ulcer in Western Denmark - A Retrospective Study. 
Scandinavian Journal of Surgery. 2010;99:119-121

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/145749691009900303


Møller M.H, Nørgård B., Mehnert F., Bendix J., Nielsen A., Nakano A., Adamsen S. and Thomsen R.W. Præoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: En klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt. Ugeskrift For Læger 2009;171:3605-10.

https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2434079966


Nakano A., Bendix J., Adamsen S., Buck D., Mainz J., Bartels P., Nørgård B. 
30-days mortality in patients with perforated peptic ulcer: A national audit. Journal of Risk Management and Healthcare Policy 2008:I 31-38 
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=2645&l=9c1ER9y7BAPmoGJT9YscxuI722804


Møller M.H, Nørgård B., Mehnert F., Bendix J., Nielsen A., Nakano A., Adamsen S. and Thomsen R.W. Physician´s charge and time to first examination are associated with preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation - a cross sectional study. 2008 abstract: 
• Præsenteret ved: 
1) UEGW 16 th United European Gastroenterology Week, Vienna, October 2008 (poster) 
2) ISQua 25th International Conference for The International Society for Quality in health care, Copenhagen, november 2008 (poster) 
3) Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin´s årsmøde (DASAIM) november 2008 (poster) 
4) Dansk Kirurgisk Selskabs 100 års jubilæumsmøde juni 2008 (poster) 
5) Forskningen Dag – Herlev Hospital november 2008 (foredrag).


Nakano A., Nielsen AS., Jacobsen EM, Christiansen H, Bachmann U. Nursing Quality and postoperative monitoring of patients undergoing surgery for perforated peptic ulcer in Denmark. UEGW 16 th United European Gastroenterology Week, Vienna, October 2008 (poster)


Nakano A, Bendix J, Adamsen S, Nørgård B, Mainz J. National Danish audit in patients with perforated peptic ulcer revealed unexpected problems in the pre- and postoperative monitoring. ISQua 24th International Conference for The International Society for Quality in health care, Boston, October 2007. (oral presentation)


Adamsen S, Bendix J, Nakano A, Nørgård B, Nilsson T, Moesgaard F, Mainz J. “Rebleeding after endoscopic hemostasis for bleeding gastroduodenal ulcer. Patient characteristics and outcomes. A Nationwide prospective study” Gastrointest Endosc 2006; 63(5):AB 147

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3270894/


Nakano A, Bendix J, Adamsen S, Mainz J, Bartels P. The Danish National Indicator Project contributes to improvement of healthcare by developing new indicators as a result from an audit on patients with perforated ulcer. (2006 abstract: London, ISQua 23th International Conference for The International Society for Quality in health care.


Sven Adamsen, Jørgen Bendix, Finn Kallehave, Peer Wille-Jørgensen, Flemming Moesgaard, Anna Nakano, Jan Mainz. Treatment of bleeding peptic gastroduodenal ulcer – A national audit. Forskningens dag d. 27. oktober 2005 (poster).


Adamsen S., Bendix j., Kallehave F. Wille-Jørgensen P., Moesgaard F., Nakano A., Mainz J. Perforated gastroduodenal ulcer. A national audit. UEGW 13 th United European Gastroenterology Week, 2005 (poster)

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00365520802401261


Akut leukæmi

Gjaerde LK, Jakobsen LH, Juhl-Christensen C, Olesen G, Petruskevicius I, Severinsen MT, Marcher CW, Theilgaard-Mönch K, Andersen NS, Friis LS, Kornblit B, Petersen SL, Schjødt I, Sengeløv H.

Trends in survival and cure after allogeneic haematopoietic cell transplantation for acute myeloid leukaemia from 2000 to 2020: A Danish population-based cohort study.

Br J Haematol. 2022 Oct 20. doi: 10.1111/bjh.18511. Epub ahead of print. PMID: 36263998.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36263998/ 


Anæstesi

Olesen BA, Närhi SF, Jensen TG, Overgaard S, Palm H, Sørensen MS.

Incidence of dislocation and associated risk factors in patients with a femoral neck fracture operated with an uncemented hemiarthroplasty.

BMC Musculoskelet Disord. 2024 Feb 9;25(1):119. doi: 10.1186/s12891-024-07237-z. PMID: 38336702; PMCID: PMC10854108.


Hasselager, Rune P., Jesper Hallas, and Ismail Gögenur. "Inhalation or total intravenous anaesthesia and recurrence after colorectal cancer surgery: a propensity score matched Danish registry-based study." British Journal of Anaesthesia 126.5 (2021): 921-930.

Bisgaard, Jannie, et al. "Editor's Choice–Regional Versus General Anaesthesia in Peripheral Vascular Surgery: a Propensity Score Matched Nationwide Cohort Study of 17 359 Procedures in Denmark." European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 61.3 (2021): 430-438.

Tvarnø, Casper D., et al. "Ischemic vascular disease and long‐term mortality in emergency abdominal surgical patients: a population‐based cohort study." Acta Anaesthesiologica Scandinavica (2021).

Vester‐Andersen, Morten, et al. "The association between epidural analgesia and mortality in emergency abdominal surgery: A population‐based cohort study." Acta anaesthesiologica Scandinavica 64.1 (2020): 104-111.

Thomsen, J. L. D., A. K. Nørskov, and C. V. Rosenstock. "Supraglottic airway devices in difficult airway management: a retrospective cohort study of 658,104 general anaesthetics registered in the Danish Anaesthesia Database." Anaesthesia 74.2 (2019): 151-157.

Characteristics of children less than 2 years of age undergoing anaesthesia in Denmark 2005-2015: a national observational study. Strøm C, Afshari A, Lundstrøm LH, Lohse N. Anaesthesia. 2018 Oct;73(10):1195-1206. doi: 10.1111/anae.14298. Epub 2018 Apr 19.

Lundstrøm, L. H., et al. "The DIFFMASK score for predicting difficult facemask ventilation: a cohort study of 46,804 patients." Anaesthesia 74.10 (2019): 1267-1276.

Ahmad, I., and K. El‐Boghdadly. "From evidence based on practice to evidence‐based practice: time for a difficult airway management research strategy." (2019): 135-139.

Supraglottic airway devices in difficult airway management: a retrospective cohort study of 658,104 general anaesthetics registered in the Danish Anaesthesia Database. Thomsen JLD, Nørskov AK, Rosenstock CV. Anaesthesia. 2019 Feb;74(2):151-157. doi: 10.1111/anae.14443. Epub 2018 Oct 4.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.14443

Characteristics of children aged 2-17 years undergoing anaesthesia in Danish hospitals 2005-2015: a national observational study. Strøm C, Lundstrøm LH, Afshari A, Lohse N. Anaesthesia. 2018 Nov;73(11):1321-1336. doi: 10.1111/anae.14419. Epub 2018 Sep 5. Erratum in: Anaesthesia. 2019 Feb;74(2):246.

The Danish Anaesthesia Database. Antonsen K, Vallentin Rosenstock C, Hyldborg Lundstrøm L Clinical Epidemiology 2016:8 435–438.

Emergency surgical airway management in Denmark: a cohort study of 452 461 patients registered in the Danish Anaesthesia Database. Rosenstock CV, Nørskov AK, Wetterslev J, Lundstrøm LH Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 2016 Sep;117 Suppl 1:i75-i82.

Anaesthesia care with and without endotracheal intubation during emergency endoscopy for peptic ulcer bleeding. A population-based cohort study. N. Lohse, L. H. Lundstrøm, T. R. Vestergaard, M. Risom, S. J. Rosenstock, N. B. Foss, M. H. Møller, Br J Anaesth (2015) 114 (6): 901-908.

Diagnostic accuracy of anaesthesiologists' prediction of difficult airway management in daily clinical practice: a cohort study of 188 064 patients registered in the Danish Anaesthesia Database. Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Astrup G, Afshari A, Lundstrøm LH. Anaesthesia. 2015 Mar;70(3):272-81.

Detailed statistical analysis plan for the difficult airway management (DIFFICAIR) trial. Nørskov AK, Lundstrøm LH, Rosenstock CV, Wetterslev J. Trials. 2014 May 15;15:173. doi: 10.1186/1745-6215-15-173.

Mortality and postoperative care pathways after emergency gastrointestinal surgery in 2904 patients: a population-based cohort study. Vester-Andersen M, Lundstrøm LH, Møller MH, Waldau T, Rosenberg J, Møller AM; the Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 2014 Feb 24. [Epub ahead of print].

Organizational factors and long-term mortality after hip fracture surgery. A cohort study of 6143 consecutive patients undergoing hip fracture surgery. Lund CA, Møller AM, Wetterslev J, Lundstrøm LH. PLoS One. 2014 Jun 13;9(6):e99308.

Incidence of unanticipated difficult airway using an objective airway score versus a standard clinical airway assessment: the DIFFICAIR trial - trial protocol for a cluster randomized clinical trial. Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Lundstrøm LH. Trials. 2013 Oct 23;14:347. doi: 10.1186/1745-6215-14-347.

Detection of risk factors for difficult tracheal intubation. Lundstrøm LH. Dan Med J. 2012 Apr;59(4):B4431.

Poor prognostic value of the modified Mallampati score: a meta-analysis involving 177 088 patients. Lundstrøm LH, Vester-Andersen M, Møller AM, Charuluxananan S, L'hermite J, Wetterslev J; Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 2011 Nov;107(5):659-67. doi: 10.1093/bja/aer292. Epub 2011 Sep 26.

A documented previous difficult tracheal intubation as a prognostic test for a subsequent difficult tracheal intubation in adults. Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J; Danish Anaesthesia Database. Anaesthesia. 2009 Oct;64(10):1081-8.

Avoidance of neuromuscular blocking agents may increase the risk of difficult tracheal intubation: a cohort study of 103,812 consecutive adult patients recorded in the Danish Anaesthesia Database. Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J; Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 2009 Aug;103(2):283-90

High body mass index is a weak predictor for difficult and failed tracheal intubation: a cohort study of 91,332 consecutive patients scheduled for direct laryngoscopy registered in the Danish Anesthesia Database. Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Wetterslev J. Anesthesiology. 2009 Feb;110(2):266-74.

 


Apopleksi 

Kristiansen NS, Mainz J, Nørgård BM, Bartels PD, Andersen G, Johnsen SP., Off-hours admission and acute stroke care quality: a nationwide study of performance measures and case-fatality,  Stroke. 2014 Dec;45(12):3663-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.005535. Epub 2014 Nov 6.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25378421


Johnsen SP, Ingeman A, Hundborg HH, Schaarup SZ, Gyllenborg J.Clin Epidemiol. 2016 Oct 25;8:697-702. Review.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5098511/


Prevalence and Prognostic Significance of Runs of Premature Atrial Complexes in Ischemic Stroke Patients. Vinther, Kristina H. et al. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305716301082


Risk of Stroke in Migraineurs Using Triptans. Associations with Age, Sex, Stroke Severity and Subtype.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396416300780


Albieri V, Olsen TS, Andersen KK. EBioMedicine. 2016 Apr;6:199-205. doi: 10.1016/j.ebiom.2016.02.039. Epub 2016 Feb 27.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4856739/


Socioeconomic Position and Survival After Stroke in Denmark 2003 to 2012: Nationwide Hospital-Based Study. Andersen KK, Dalton SO, Steding-Jessen M, Olsen TS. Stroke. 2014 DEC;45 (12): 3556-60. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.007046. Epub 2014 Oct 7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293659


Dehlendorff C1, Andersen KK1, Olsen TS
Body Mass Index and Death by Stroke: No Obesity Paradox
JAMA Neurol. 2014 Jun 2. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.1017. [Epub ahead of print]

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/1875832


Sørensen RT, Rasmussen RS, Overgaard K, Lerche A, Johansen AM, Lindhardt T.
Dysphagia screening and intensified oral hygiene reduce pneumonia after stroke. J Neurosci Nurs. 2013 Jun;45(3):139-46.
doi: 10.1097/JNN.0b013e31828a412c.

https://oce.ovid.com/article/01376517-201306000-00005/HTML


Wildenschild C, Thomsen RT, Iversen HK, Vestergaard K, Ingeman A, Johnsen SP. Registration of acute stroke: validity in the Danish Stroke Registry and the Danish National Registry of Patients
Clinical Epidemiology 2014: 6 27-36

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875194/


Dehlendorff C, Andersen KK, Olsen TS
Early case-fatality rates in elderly stroke patients do not increase when age increases.
Geriatr Gerontol Int. 2013 Oct 10. doi: 10.1111/ggi.12165. [Epub ahead of print]

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ggi.12165


Kaae Andersen K, Skyhøj Olsen T.
Stroke in centenarians.
Geriatr Gerontol Int 2013

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ggi.12058


Kaae Andersen K, Skyhøj Olsen T.
The obesity paradox in stroke: Lower mortality and lower risk of readmission for recurrent stroke in obese stroke patients.
International Journal of Stroke 2013

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/ijs.12016


Svendsen ML, Ehlers LH, Ingeman A, Johnsen SP.
Higher Stroke Unit Volume Associated With Improved Quality of Early Stroke Care and Reduced Length of Stay.
Stroke. 2012;43:00-00.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/ijs.12016


Olsen, TS, Andersen ZJ, Andersen KK
Explaining Poorer Stroke Outcomes in Women: Women Surviving 3 Months Have More Severe Strokes Than Men Despite a Lower 3-Month Case Fatality
Gend Med. 2012 Jun;9(3):147-53. Epub 2012 Apr 11.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550857912000769


Palnum KH, Mehnert F, Andersen G, Ingeman A, Krog BR, Bartels PD, Johnsen SP
Use of Secondary Medical Prophylaxis and Clinical Outcome Among Patients With Ischemic Stroke: A Nationwide Follow-Up Study.
Stroke 2011 Dec 29. [epub ahead of print]

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.111.635342


Klit H, Finnerup NB, Andersen G, Jensen TS
Central poststroke pain: a population-based study
Pain. 2011 Apr;152(4):818-24. Epub 2011 Jan 26

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395910007967


Klit H, Finnerup NB, Overvad K, Andersen G, Jensen TS
Pain Following Stroke: A Population-Based Follow-Up Study
PLoS ONE 6(11): e27607 doi:10.1371/journal-pone.0027607 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22102914


Ingeman A, Andersen G, Hundborg HH, Svendsen ML, Johnsen SP.
In-Hospital Medical Complications Length of Stay, and Mortality Among Stroke Unit Patients
Stroke 2011, 42:3214-3218 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.110.610881


Andersen KK, Andersen ZJ, Olsen TS
Predictors of Early and Late Case-Fatality in a Nationwide Danish Study of 26818 Patients With First-Ever Ischemic Stroke
Stroke. 2011 Aug. 4 [Epub ahead of print] 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.111.619049


Svendsen ML, Ehlers LH, Frydenberg M, Ingeman A, Johnsen SP.Quality of care and patient outcome in stroke units: is medical specialty of importance? MED Care.2011;29(8):693-700

https://oce.ovid.com/article/00005650-201108000-00003/HTML


Langagergaard V, Palnum KH, Mehnert F, Ingeman A, Krogh BR, Bartels P, Johnsen S
Socioeconomic Differences in Quality of Care and Clinical Outcome After Stroke: A Nationwide Population-Based Study.

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.110.611871


Horsdal HT, Mehnert F, Rungby J, Johnsen SP
Type of Preadmission Antidiabetic Treatment and Outcome among Patients with Ischemic Stroke: A Nationwide Follow-up 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21536457  


Ingeman A, Andersen G, Hundborg HH, Svendsen ML, Johnsen SP.
Processes of care and medical complications in patients with stroke.
Stroke. 2010 Dec 9. [Epub ahead of print]

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/strokeaha.110.599738


Annette Ingeman, Ph.D. Thesis
Medical complications in patients with stroke: Data validity, processes of care, and clinical outcome. 2010 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.110.599738


Andersen KK, Andersen ZJ, Olsen TS.Age- and Gender-Specific Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in 40 102 Patients with First-Ever Ischemic Stroke. A Nationwide Danish Study.
Stroke. 2010 Oct. 21 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/strokeaha.110.595785


Palnum KH, Mehnert F, Andersen G, Ingeman A, Krog BR, Bartels PS, Johnsen SP. 
Medical Prophylaxis following Hospitalization for Ischemic Stroke: Age- and Sex-Related Differences and Relation to Mortality. 
Cerebrovasc Dis. 2010 Oct. 14;30(6):556-566  

https://www.karger.com/Article/Abstract/319030


Olsen TS, Andersen KK. 
Female Survival Advantage  Relates to Male Inferiority Rather Than Female Superioroty: A Hypothesis Based on the Impact of Age af Stroke Severity on 1-Week to 1-Year Case Fatality in 40,155 Men and Women
DOI: 10.1016/j.genm.2010.08.001

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155085791000080X


Andersen Z J, Olsen T S, Andersen K K, Loft S, Ketzel M, Raaschou-Nielsen O.
Association between short-term exposure to ultrafine particles and hospital admissions for stroke in Copenhagen, Denmark
Eur Heart J ehq188 [blished ahead of print]June 10, 2010 doi:10.1093/eurheartj/ehq188.

https://academic.oup.com/eurheartj/article/31/16/2034/432408


Ingeman A, Andersen G, Hundborg HH, Johnsen SP. 
Medical complication in patients with stroke: data validity in a stroke registry and a hospital discharge registry. 
J Clin Epidemiol. 2010; 2:5-13  
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=4114


Svendsen ML, Ehlers LH, Andersen K, Johnsen SP.
Quality of care and length of hospital stay among patients with stroke.
MED Care. 2009 May;47(5):575-82  

https://oce.ovid.com/article/00005650-200905000-00011/HTML


Andersen KK, Olsen TS, Dehlendorff C, and Kammersgaard LP. Hemorrhagic and Ischemic Strokes Compared. Stroke Severity, Mortality, and Risk Factors. Stroke. 2009;40:00-00.

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.108.540112


Palnum KD., Andersen G, Ingeman A, Krog BR, Bartels P, Johnsen SP.
Sex-related differences in quality of care and short-term mortality among patients with acute stroke in Denmark. A nationwide follow-up study.
Stroke, published online feb 10, 2009

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/strokeaha.108.543819


Olsen T.S., Dehlendorff C., Andersen K.K.
The Female Stroke Survival Advantage: Relation to Age.
Neuroepidemiology 2009;32:47-52 (DOI:10.1159/000170906) 

https://www.karger.com/Article/Abstract/170906


Ingeman A, Pedersen l., Hundborg, H. H. , Petersen, P., Zielke,P.,  Mainz,J.,  Bartels,P. and Johnsen S.P.
Quality of Care and Mortality among Patients with Stroke: A Nationwide Follow-up Study.
Medical Care 2008;46: 63-69

https://oce.ovid.com/article/00005650-200801000-00010/HTML


Olsen T.S., Dehlendorff C., Andersen K.K.
Sex-related Time-Dependent Variations in Post-Stroke Survival – Evidence of a Female Stroke Survival Advantage Neuroepidemiology 2007; 29:218-225

https://www.karger.com/Article/Abstract/112464


Palnum K.D., Petersen P., Sørensen H.T., Ingeman A., Mainz J., Bartels P., Johnsen S.P.Older patients with acute stroke in Denmark: quality of care short-term mortality. A nationwide follow-up study. Age and Ageing, Advance Access
Published October 25, 2007; doi: 10.1093/ageing/afm134

https://academic.oup.com/ageing/article/37/1/90/24714


Brystkræft og Mammografiscreening

Elhakim, M.T., Stougaard, S.W., Graumann, O. et al.

Breast cancer detection accuracy of AI in an entire screening population: a retrospective, multicentre study. Cancer Imaging 23, 127 (2023).

https://doi.org/10.1186/s40644-023-00643-x


Kühl, J., Elhakim, M.T., Stougaard, S.W. et al. 

Population-wide evaluation of artificial intelligence and radiologist assessment of screening mammograms. Eur Radiol (2023).

https://doi.org/10.1007/s00330-023-10423-7


Demens

 

Damsgaard L, Janbek J, Laursen TM, Waldemar G, Jensen-Dahm C.

Healthcare utilization prior to a diagnosis of young-onset Alzheimer's disease: a nationwide nested case-control study. J Neurol.
2023 Dec;270(12):6093-6102. doi: 10.1007/s00415-023-11974-x. Epub 2023 Sep 5. PMID: 37668703; PMCID: PMC10632232.


Damsgaard L, Janbek J, Laursen TM, Høgh P, Vestergaard K, Gottrup H, Jensen-Dahm C, Waldemar G.

Mapping morbidity 10 years prior to a diagnosis of young onset Alzheimer's disease. Alzheimers Dement.
2024 Jan 31. doi: 10.1002/alz.13681. Epub ahead of print. PMID: 38294143.Jørgensen K, Nielsen TR, Nielsen A, Waldorff FB, Høgh P, Gottrup H, Vestergaard K, Oxbøll AB, Waldemar G.

Validity of the Brief Assessment of Impaired Cognition case-finding instrument for identification of dementia subgroups and staging of dementia. Eur J Neurol. 2022 Nov 15. doi: 10.1111/ene.15636. Epub ahead of print. PMID: 36380695.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36380695/


Depression

 

Julie Mackenhauer 1, Jan Brink Valentin, Søren Mikkelsen, Jacob Steinmetz, Ulla Væggemose, Helle Collatz Christensen, Jan Mainz, Søren Paaske Johnsen, Erika Frischknecht Christensen.

Emergency Medical Services response levels and subsequent emergency contacts among patients with a history of mental illness in Denmark: a nationwide study, Eur J Emerg Med, . 2021 Mar 9.
doi: 10.1097/MEJ.0000000000000806

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33709996/


Conceptualizing patient-reported outcome measures for use within two Danish psychiatric clinical registries: description of an iterative cocreation process between patients and healthcare professionals; S. Kristensen, J. Mainz, L. Baandrup, M. Bonde, P. Videbech, J. Holmskov & P.Bech; Nordic Journal of PsychiatryISSN: 0803-9488 (Print) 1502-4725 (Online) 

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08039488.2018.1492017


Føtalmedicin

 

Sander FH, Jørgensen DS, Jakobsen LP, Jensen AN, Lousen T, Sandager P, Sperling L, Vogel I, Petersen OB, Vedel C; Collaborators. Prenatal detection of orofacial clefts in Denmark from 2009 to 2018. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023 Sep 19. doi: 10.1002/uog.27488. Epub ahead of print. PMID: 37724632.


Bouazzi M, Jørgensen DES, Andersen H, Krusenstjerna-Hafstrøm T, Ekelund CK, Jensen AN, Sandager P, Sperling L, Steensberg J, Sundberg K, Vejlstrup NG, Petersen OBB, Vedel C. Prevalence and detection rate of major congenital heart disease in twin pregnancies in Denmark. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023 May 16. doi: 10.1002/uog.26249. Epub ahead of print. PMID: 37191390.


Vedel C, Hjortshøj TD, Jørgensen DS, Tabor A, Rode L, Sundberg K, Ekelund CK, Petersen OB. Prevalence of chromosomal disorders in cases with congenital heart defect: registry-based study from Denmark between 2008 and 2018. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023 Jan;61(1):40-48. doi: 10.1002/uog.26075. PMID: 36099538; PMCID: PMC10107356.


Steffensen EH, Pedersen LH, Lou S, Vogel I;

Danish Fetal Medicine Study Group; Danish Cytogenetic Central Registry Study Group. Is the first-trimester combined screening result associated with the phenotype of Down syndrome? A population-based cohort study. Prenat Diagn. 2022 Dec 5. doi: 10.1002/pd.6284. Epub ahead of print. PMID: 36471906.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36471906/


Lund, I. C. B., Petersen, O. B., Becher, N. H., Lildballe, D. L., Jorgensen, F. S., Ambye, L., Skibsted, L., Ernst, A., Jensen, A. N., Fagerberg, C., Brasch-Andersen, C., Tabor, A., Zingenberg, H. J., Norgaard, P., Almind, G. J., Vestergaard, E. M. and Vogel, I.
National data on the early clinical use of non-invasive prenatal testing in public and private healthcare in Denmark 2013-2017.
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2020 [published Online First: 2020/11/25]

https://doi.org/10.1111/aogs.14052


Kolding L, Ehrenstein V, Pedersen L, Sandager P, Petersen OB, Uldbjerg N, Pedersen LH. BJOG 2021, accepted for publication 2021/05/24.
Antidepressant use in pregnancy and severe cardiac malformations: Danish register-based study

https://doi.org/10.1111/1471-0528.16772


Vedel, C., Rode, L., Bundgaard, H., Iversen, K., Jørgensen, F. S., Petersen, O. B., Sillesen, A.‐S., Sundberg, K., Vejlstrup, N., Zingenberg, H., Tabor, A. and Ekelund, C. K.
Prenatal cardiac biometries and flow assessments in fetuses at 20 weeks with a bicuspid aortic valve compared to healthy controls: a multicenter, cohort study
Ultrasound Obstet Gynecol 202, [published Online First: 2021/05/18]

https://doi.org/10.1002/uog.23670


 Vedel, C, Rode, L, Jørgensen, FS, Petersen, OB, Sundberg, K, Tabor, A, Ekelund, CK.
Prenatally detected isolated ventricular septum defects and the association with chromosomal aberrations - a nationwide register-based study from Denmark
Prenatal Diagnosis, 2021 Feb;41(3):347-53.

https://doi.org/10.1002/pd.5853


Tolsgaard MG, Svendsen MBS, Thybo JK, Petersen OB, Sundberg KM, Christensen AN.
Does artificial intelligence for classifying ultrasound imaging generalize between different populations and contexts?
Nov. 2021, I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Feb;57(2):342-3.

https://doi.org/10.1002/uog.23546


Andreasen LA, Tabor A, Nørgaard LN, Rode L, Gerds TA, Tolsgaard MG. BJOG. 2021 128;1 77-85.
Detection of growth-restricted fetuses during pregnancy is associated with fewer intrauterine deaths but increased adverse childhood outcomes: an observational study.

https://doi.org/10.1111/1471-0528.16380


Kolding, L, Ehrenstein, V, Pedersen L, Sandager P, Petersen OB, Uldbjerg N, Pedersen LH.
Associations between ADHD medication use in pregnancy and severe malformations based on prenatal and postnatal diagnoses: a Danish register based study J Clin Psychiatry 2021;.

https://doi.org/10.4088/JCP.20m13458


 Petersen OB, Smith E, Van Opstal D, Polak, M, Knapen M, Diderich K, Bilardo C, Arends L, Vogel I, Srebniak M.
Nuchal translucency of 3.0-3.4 mm an indication for NIPT or microarray? – cohorts analysis and literature review
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2020, 99: 765-774.

https://doi.org/10.1111/aogs.13877


Gadsbøll, K., Petersen, O.B., Gatinois, V. Strange, V., Jacobsson, B., Wapner, R., Vermeesch, J.R., Vogel, I.
Current use of noninvasive prenatal testing in Europe, Australia and the USA: A graphical presentation
NIPT-map study group, 2020. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2020 99: 722-730.)

https://doi.org/10.1111/aogs.13841


Greve VH, Greve T, Helmig RB.Infect Dis Obstet Gynecol. 2020 Jan 8;2020:8398537.
Bacteriuria in Pregnancy in a Danish Contemporary Cohort of Women.
doi: 10.1155/2020/8398537. eCollection 2020.PMID: 32395068 

https://doi.org/10.1155/2020/8398537


Vedel C, Tabor A, Jorgensen FS, Rode L, Sundberg K, Vejlstrup N, Zingenberg H, Ekelund C. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Aug 8.
The prenatal detection rate of major congenital heart defects in Copenhagen from 2015-2018.

https://doi.org/10.1002/uog.22167  Online ahead of print.


Lund, I., Petersen, O.B., Becher, N., Lildballe, D., Jørgensen, F.S., Ambye, L., Skibsted, L., Ernst, A., Jensen, A.N., Fagerberg, C., Tabor, A., Zingenberg, H., Nørgaard, P., Almind, G.J., Vestergaard, E.M., Vogel, I. I
Prevalence of mosaicism in uncultured chorionic villus samples after chromosomal microarray and clinical outcome in pregnancies affected by confined placental mosaicism.
Prenatal Diagnosis. jan. 2020, 40, 2, s. 244-259 16 s.

https://doi.org/10.1002/pd.5584


Lytzen, R., Vejlstrup, N., Bjerre, J., Bjørn Petersen, O., Leenskjold, S., Keith Dodd, J., Stener Jørgensen, F. & Søndergaard, L., 28 , I
The accuracy of prenatal diagnosis of major congenital heart disease is increasing
Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2020 Jun;99(6):765-74.

https://doi.org/10.1111/aogs.13877


Riishede I, Berndt Wulff C, Kvist Ekelund C, Pinborg A, Tabor A.Reprod
Risk of miscarriage in women conceiving after medically assisted reproduction with an ultrasound-verified viable pregnancy at 6-8 weeks' gestation.
Biomed Online. 2019 Nov;39(5):819-826. doi: 10.1016/j.rbmo.2019.06.010. Epub 2019 Jun 26.PMID: 31628037


Kolding, L., Pedersen, L. H., Petersen, O. B., Uldbjerg, N. & Sandager, P.
Sertraline use during pregnancy and effect on fetal cardiac function
12 nov. 2019, I : Journal of Maternal - Fetal & Neonatal Medicine. s. 1-8 8 s. (E-pub ahead of print)


Thorup, E., Jensen, L. N., Bak, G. S., Ekelund, C. K., Greisen, G., Jørgensen, D. S., Hellmuth, S. G., Wulff, C., Petersen, Petersen, O.B. L. H. & Tabor, A.
Neurodevelopmental disorder in children believed to have isolated mild ventriculomegaly prenatally
31 aug. 2018 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology. Aug 2019, 54; 2, 182-9


Lund, N., Sandager, P., Leonhard, A. K., Vogel, I. & Petersen, O. B.
Second-trimester fetal head circumference in >350.000 pregnancies: Outcome and suggestion for sex-dependent cutoffs for small heads
20 jun. 2019, I Prenatal Diagnosis 2019 Sep;39(10):910-20.


Vogel, I., Tabor, A., Ekelund, C. Lou, S. Hyett, J., Petersen, O.B. I.Population-based screening for trisomies and atypical chromosomal abnormalities: Improving efficacy using the combined first trimester screening algorithm as well as individual risk parameters.
Fetal Diagn Ther 2019 Sep 10;45(6):424-9.


Lytzen, R., Vejlstrup, N., Bjerre, J., Petersen, O. B., Leenskjold, S., Dodd, J. K., Jørgensen, F. S. & Søndergaard, L.
Mortality and morbidity of major congenital heart disease related to general prenatal screening for malformations
1. jan. 2019, I : Int J Cardiol 2019 Sep 1;290:93-9.


Madsen, C., Søgaard, K., Zingenberg, H., Jørgensen, F. S., Rosbach, H., Hoseth, E., Pedersen, L. H. & Petersen, O. B.
Outcomes of Monoamniotic Twin Pregnancies Managed Primarily in Outpatient Care—A Danish Multicenter Study
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2019 Apr;98(4):479-86.


Lauridsen, M.H., Uldbjerg, N., Petersen, O.B., Vestergaard, E.M., Matthiesen, N.B., Henriksen, T.B., Østergaard, J.R., Hjortdal, V.E.
Fetal Heart Defects and Measures of Cerebral Size
J Pediatr 2019 Jul;210:146-53.


Kristensen SS, Nørgaard LN, Tabor A, Sundberg K, Dziegiel MH, Hedegaard M, Ekelund CK.BJOG. 2019 Nov;126(12):1476-1480.
Do chorionic villus samplings (CVS) or amniocenteses (AC) induce RhD immunisation? An evaluation of a large Danish cohort with no routine administration of anti-D after invasive prenatal testing.
doi: 10.1111/1471-0528.15861. Epub 2019 Jul 25.PMID: 31283084


Frederiksen LE, Ernst A, Brix N, Braskhøj Lauridsen LL, Roos L, Ramlau-Hansen CH, Ekelund CK.
Risk of Adverse Pregnancy Outcomes at Advanced Maternal Age.
Obstet Gynecol. 2018 Mar;131(3):457-463. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002504


Lytzen, R., Vejlstrup, N., Bjerre, J. V., Petersen, O. B., Leenskjold, S., Dodd, J. K., Jørgensen, F. S. & Søndergaard, L.
Sept 2018 I : JAMA cardiology, 3, 9, s. 829-837.
Live-Born Major Congenital Heart Disease in Denmark: Incidence, Detection Rate, and Termination of Pregnancy Rate From 1996 to 2013


Vogel, I., Lund, N., Rasmussen, S., Kopp, T. I. & Petersen, O. B. 
2018 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology. 51, 4 s. 557-558
Algorithm for sorting chromosomal aberrations


Bodin, C. R., Rasmussen, M. M., Tabor, A., Westbom, L., Tiblad, E., Ekelund, C. K., Wulff, C. B., Vogel, I. & Petersen, O. B.
1 feb. 2018 I : BioMed Research International.
Ultrasound in Prenatal Diagnostics and Its Impact on the Epidemiology of Spina Bifida in a National Cohort from Denmark with a Comparison to Sweden


Miltoft, C. B. , Wulff, C. B. , Kjærgaard, S. , Ekelund, C. K. , Tabor, A. , Zingenberg, H. , Jørgensen, F. S. , Shalmi, A-C. , Thagaard, I. N. , Skibsted, L. , Hessellund, A. , Sperling, L. S. , Mogensen, H. , Ibsen, M. , Brendstrup, L. , Petersen, O. B. , Jensen, H. S. , Vase, L. , Østergaard, M. , Kamper, C. H., Sørensen, A., Størup, B. & The Danish Fetal Medicine study group.
1 apr. 2017 I : Fetal Diagnosis and Therapy. 41, 3, s. 209-214 6 s.
Parental Decisions about Prenatal Screening and Diagnosis among Infants with Trisomy 21 in a National Cohort with High Uptake of Combined First-Trimester Screening

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27455074


Hellmuth, S. G., Pedersen, L. H., Miltoft, C. B., Petersen, O. B., Kjærgaard, S., Ekelund, C. & Tabor, A. I
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology; 2017 May;49(5):592-8.
Increased nuchal translucency thickness and the risk of neurodevelopmental disorders

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27183961


Ekelund, C., Kopp, T. I., Tabor, A. & Petersen, O. B.
25 okt. 2016 I : Clinical Epidemiology. 2016, 8, s. 479 483 s.
The Danish Fetal Medicine database


Pedersen, L. H., Petersen, O. B., Nørgaard, M., Ekelund, C., Pedersen, L., Tabor, A. & Sørensen, H. T.
Linkage between the Danish National Health Service Prescription Database, the Danish Fetal Medicine Database, and other Danish registries as a tool for the study of drug safety in pregnancy
1 mar. 2016 I : Clinical Epidemiology. 8, 91-95


Rasmussen, M., Olsen, M. S., Sunde, L., Pedersen, L. & Petersen, O. B.
18 jan. 2016 I : Clinical epidemiology. 8, s. 9-14 6 s.
Positive predictive value and completeness of prenatally assigned International Classification of Disease-10 kidney anomaly diagnoses in the Danish National Patient Registry


Bak GS, Sperling L, Källén K, Salvesen KÅ.Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2016; 95: 1281–1287.
Prospective population-based cohort study of maternal obesity as a source of error in gestational age estimation at 11-14 weeks.


Christiansen, M., Ekelund, C. K., Petersen, O. B., Hyett, J., Eastwood, N., Ball, S., Tabor, A. & Vogel, Jan 2016 I : Prenatal Diagnosis 36; 1: 48-55
Nuchal translucency distributions for different chromosomal anomalies in a large unselected population cohort


Wulff, C. B., Gerds, T. A., Rode, L., Ekelund, C. K., Petersen, O. B., Tabor, A. & Danish Fetal Medicine Study Group 5 jan. 2016 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology. 47, 1, s. 38-44 7 s.
The risk of fetal loss associated with invasive testing following combined first trimester risk screening for Down syndrome - a national cohort of 147 987 singleton pregnancies


Viuff MH, Stochholm K, Uldbjerg N, Nielsen BB, Danish Fetal Medicine Study G, Gravholt CH. Hum Reprod 2015; 30: 2419-2426.
Only a minority of sex chromosome abnormalities are detected by a national prenatal screening program for Down syndrome.


Tørring, N., Petersen, O. B., Becher, N., Vogel, I., Uldbjerg, N. & the Danish Fetal Medicine Study Group jun. 2015 I : Prenatal Diagnosis. 35, 6, s. 612-19 8 s.
First trimester screening for other trisomies than trisomy 21, 18 and 13


Ekelund, C. K., Petersen, O. B., Jørgensen, F. S., Kjaergaard, S., Larsen, T., Olesen, A. W., Skibsted, L., Skovbo, P., Sommer, S., Sperling, L., Stavnstrup, B., Størup, B., Zingenberg, H., Uldbjerg, N., Miltoft, C. B., Noergaard, L., Wulff, C. B., Tabor, A. & The Danish Fetal Medicine Research Group jun. 2015 I : Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 94, 6, s. 577 583 s.
The Danish Fetal Medicine Database: Establishment, organisation and quality assessment of the first trimester screening programme for trisomy 21 in Denmark 2008-2012


Kristiansen, M. K., Joensen, B., Ekelund, C., Petersen, O. B., Sandager, P. & with the Danish Fetal Medicine Study Group 25 feb. 2015 I : BJOG: 122, 10, s. 1362-69 8 s.
Perinatal outcome after first-trimester risk assessment in monochorionic and dichorionic twin pregnancies: a population-based register study


Tørring, N., Petersen, O. B. & Uldbjerg, N. jan. 2015 I : Fetal Diagnosis and Therapy. 37, 1, s. 51-57 7 s.
Ten Years of Experience with First-Trimester Screening for Fetal Aneuploidy Employing Biochemistry from Gestational Weeks 6+0 to 13+6


Nørgaard LN, Gjerris AC, Kirkegaard I, Berlac JF, Tabor A; Danish Fetal Medicine Research Group. PLoS One. 2014 Mar 21;9(3):e90317. doi: 10.1371/journal.pone.0090317. eCollection 2014. PMID: 24658186 Free PMC article
Fetal growth in pregnancies conceived after gastric bypass surgery in relation to surgery-to-conception interval: a Danish national cohort study.


Mathiesen JM, Aksglaede L, Skibsted L, Petersen OB, Tabor A; Danish Fetal Medicine Study Group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 Aug;44(2):160-5. doi: 10.1002/uog.13286. Epub 2014 Jun 27. PMID: 24357398
Outcome of fetuses with short femur length detected at second-trimester anomaly scan: a national survey.


Petersen, O. B., Vogel, I., Ekelund, C., Hyett, J. & Tabor, A. 1 jan. 2014 I : Obstetrical & Gynecological Survey. 69, 6, s. 321-323 3 s.
Potential diagnostic consequences of applying noninvasive prenatal testing: Population-based study from a country with existing first-trimester screening


Lildballe, D. L., Vogel, I., Petersen, O. B. & Vestergaard, E. M. nov. 2014 I : Danish Medical Journal. 61, 11, 5 s., A4964
Diagnostic performance of quantitative fluorescence PCR analysis in high-risk pregnancies after combined first-trimester screening


Petersen, O. B., Vogel, I (joined first authorship)., Ekelund, C., Hyett, J., Tabor, A. & Danish Fetal Medicine Study Group mar. 2014 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 43, 3, s. 265-71 7 s
Potential diagnostic consequences of applying non-invasive prenatal testing: population-based study from a country with existing first-trimester screening


Ball, S., Ekelund, C., Wright, D., Kirkegaard, I., Nørgaard, P., Petersen, O. B., Tabor, A. & and the Danish Fetal Medicine Study Group jan. 2013 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 41, 1, s. 33 39 s.
Temporal effects of maternal and pregnancy characteristics on serum PAPP-A and free β-hCG at 7-14 weeks' gestation


Engelbrechtsen, L., Nielsen, E. H., Perin, T., Oldenburg, A., Tabor, A., Skibsted, L., Danish Fetal Medicine Study Group & Petersen, O. B. mar. 2013 I : Birth (Berkeley, Calif.). 40, 1, s. 10-6 7 s.
Cesarean section for the second twin: a population-based study of occurrence and outcome


Simonsen TS, Sorensen S, Ekelund C, Jorgensen FS, Danish Fetal Medicine Research G. Prenat Diagn 2013 Apr;33(4):400-2.
Prenatal characteristics of false negative cases from first-trimester screening of Down syndrome (trisomy 21).


Engelbrechtsen, L., Brøndum-Nielsen, K., Ekelund, C. K., Tabor, A., Skibsted, L. & The Danish Fetal Medicine study group & Petersen, O. B. nov. 2013 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology:. 42, 5, s. 530-5 6 s.
Detection of triploidy at 11-14 weeks of gestation: A cohort study of 198,000 pregnant women


Miltoft, C. B., Ekelund, C. K., Hansen, B. M., Lando, A., Tabor, A., Petersen, O. B., Skovbo, P., Jørgensen, F. S., Sperling, L., Zingenberg, H., Nikkilä, A., Shalmi, A. C., Stornes, I., Ersbak, V. & and the Fetal Medicine Study Group: 11 jan. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 39, 1, s. 28-33 6 s.
Increased nuchal translucency, normal karyotype and infant development


Oldenburg, A., Rode, L., Bødker, B., Ersbak, V., Holmskov, A., Jørgensen, F. S., Larsen, H., Larsen, T., Laursen, L., Mogensen, H., Petersen, O. B., Rasmussen, S., Skibsted, L., Sperling, L., Stornes, I., Zingenberg, H. & Tabor, A. jan. 2012 I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 39, 1, s. 69-74 6 s.
Influence of chorionicity on perinatal outcome in a large cohort of Danish twin pregnancies


Ekelund, C. K., Petersen, O. B. & Tabor, A. 2012 I : Ugeskrift for laeger. 174, 42, s. 2527
Føtalmedicinsk Database


Ekelund, C. K., Petersen, O. B., Skibsted, L., Kjaergaard, S., Vogel, I., Tabor, A., The Danish Fetal Medicine Research Group & Skovbo, P. 12 jan. 2011 I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 38, 2, s. 140-4
First trimester screening for Trisomy 21 in Denmark: Implications on detection and birth rates of Trisomy 18 and Trisomy 13


Madsen, H. N., Ball, S., Wright, D., Tørring, N., Petersen, O. B., Nicolaides, K. & Spencer, K. jan. 2011 I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 37, 1, s. 38-47 10 s
A re-assessment of biochemical marker distributions in T21 affected and unaffected twin pregnancies in the first trimester


Kristensen, S.E., Ekelund, C.K., Sandager, P., Jørgensen, F.S., Hoseth, E., Sperling, L., Balaganeshan, S.B., Hjortshøj, T.D., Wright, A., Wright, D., McLennan, A., Sundberg, K., Petersen, O.B. UOG 2020
National cohort study on fetal reduction in dichorionic twin pregnancies; risks and pregnancy outcome


McLennan, A., Rode, L., Wulff, C.B., Ekelund, C.K., El-Achi, V. Hyett, J., Petersen, O.B. UOG 2020
Prediction of preterm prelabour rupture of membranes.


Thorup, E., Jensen, L.N., Bak, G., Ekelund, C.E., Petersen, O.B., Greisen, G., Hellmuth, S., Wulff, C., Pedersen, L.H., Tabor, A. 2018 I: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: 52, 2-3
05: Follow-up of children prenatally diagnosed with isolated mild ventriculomegaly


Kolding, L., Pedersen, L.H., Petersen, O.B., Uldbjerg, N., Sandager, P. 2018 I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: 52, 132-132
04: Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and fetal cardiac function


Kolding, L., Sandager, P., Petersen, O. B., Uldbjerg, N. & Pedersen, L. H. 2017
Drug use in pregnancy – and effects in the cardiac function of the fetus


Lauridsen, M. H., Petersen, O. B., Vestergaard, E. M., Uldbjerg, N., Henriksen, T. B., Østergaard, J. R., Matthiesen, N. B. & Hjortdal, V. E., 1 nov. 2017.
Fetal Heart Defects and Disrupted Cerebral Growth: A Cohort Study in 63,201 Fetuses


Rasmussen, M., Sunde, L., Nielsen, M. L., Ramsing, M., Petersen, A., Hjortshøj, T. D., Olsen, T. E., Tabor, A., Hertz, J. M. I., Johnsen, I., Sperling, L., Petersen, O. B., Jensen, U. B., Petersen, M. B. & Lidballe, D. L. 2016
Fetal Kidney Anomalies: Next Generation Sequencing


Petersen, O. B., Ekelund, C., Hyett, J., Tabor, A. & Vogel, I. 1 okt. 2015 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : 46, S1, s. 1-2 1 s.
03: Atypical karyotypic abnormalities not identified through NIPT: the value of identifying fetal anomalies at the first or second trimester scan?


Petersen, O. B., Vogel, I., Hyett, J., Ekelund, C. K. & Tabor, A. sep. 2014 I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 44, S1, s. 9-9 1 s.
04: Screen-positive for Trisomy 21 at combined first trimester screening: how many do not have a prenatal karyotype?


Petersen, O. B., Vogel, I., Hyett, J., Ekelund, C. K. & Tabor, A. okt. 2013
Diagnostic consequences of substituting non-invasive (NIPT) for invasive prenatal testing following combined first trimester screening


Ekelund, C. K., Petersen, O. B., Hyett, J., Ball, S., Tabor, A. & Vogel, I. okt. 2013.
01 Nuchal translucency measurements in fetuses according to karyotype in a low risk population

https://doi.org/10.1002/uog.12861


Petersen, O. B., Vogel, I., Ekelund, C. K., Hyett, J. & Tabor, A. jun. 2013
Diagnostic consequences of replacing invasive prenatal testing with non-invasive (NIPT)


Mathiesen, J., Aksglæde, L., Skibsted, L., Petersen, O. B. & Tabor, A. jun. 2013.
Outcome of fetuses with short femur length in the 2nd trimester


Kristiansen, M. K., Christensen, B., Jensen, H. S., Hoseth, E., Farlie, R., Stornes, I., Sommer, S., Juul, S. V., Poulsen, H., Mohapeloa, H., Sperling, L. S., Pouplier, S., Larsen, T., Shalmi, A-C. H., Skibsted, L., Zingenberg, H. J., Jørgensen, F. S., Ekelund, C. K., Sandager, P. & Petersen, O. B. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 40, S1, s. 2-2 1 s.
04: Perinatal outcome after first trimester risk assessment in monochorionic and dichorionic twin pregnancies: a Danish national database study


Tabor, A., Ekelund, C. K., Petersen, O. B., Jørgensen, F. S., Skibsted, L., Skovbo, P., Sommer, S., Stavnstrup, B., Stoerup, G. & Zingenberg, H. J. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 40, S1, s. 10-11 2 s.
05: The Danish Fetal Medicine Database: establishment and quality assessment of first trimester screening for trisomy 21 in the period 2008-2010


Kirkegaard, I., Ekelund, C. K., Ball, S., Newell, P., Wright, D., Noergaard, P., Soerensen, S., Friis-Hansen, L. J., Toerring, N., Uldbjerg, N., Tabor, A., Petersen, O. B. & Jørgensen, F. S. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 40, S1, s. 31-31 1 s.
03: Effects of gestational age at biochemical sampling on first-trimester screening performance for trisomy 18 and 13

https://doi.org/10.1002/uog.11319


Newell, P., Ball, S., Wright, D., Kirkegaard, I., Uldbjerg, N., Tørring, N., Ekelund, C. K., Friis-Hansen, L. J., Nørgaard, P., Sørensen, S., Jørgensen, F. S., Tabor, A. & Petersen, O. B. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 40, S1, s. 31-31 1 s.
04: Operator-specific PAPP-A and free beta-hCG MoM values as a method of individual audit of CRL measurements at the NT scan. National data from 171,469 pregnancies


Wulff, C. B., Ball, S., Newell, P., Ekelund, C. K., Rode, L., Petersen, O. B. & Tabor, A. 2012 I: Ultrasound in obstetrics & gynecology: . 40, S1, s. 61-61 1 s.
11: Rate of miscarriage and stillbirth following first-trimester risk assessment


Nørgaard, P., Ball, S., Newell, P., Ekelund, C. K., Kirkegaard, I., Uldbjerg, N., Tørring, N., Jørgensen, F., Sørensen, S., Friis-Hansen, L. J., Petersen, O. B., Wright, D. & Tabor, A. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 40, S1, s. 124-124 1 s.
06: Effects of method of conception and gestational age on first trimester biochemical markers


Tharin, J. H., Ekelund, C. K. & Petersen, O. B. 2012 I: Ultrasound in obstetrics & gynecology:  40, S1, s. 125-125 1 s.
08: The risk of aneuploidy in fetuses with low first trimester risk assessment and single umbilical artery (SUA) diagnosed at the second trimester anomaly scan


Madsen, C., Søgaard, K., Zingenberg, H. J., Jørgensen, F. S., Rosbach, H. K., Hoseth, E. & Petersen, O. B. 2012 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology : . 40, S1, s. 147-147 1 s.
05: High perinatal survival in monoamniotic twin pregnancies reaching 20 weeks of gestation


Miltoft, C. B., Ekelund, C. K., Hansen, B. M., Lando, A., Petersen, O. B., Skovbo, P., Jørgensen, F. S., Sperling, L., Zingenberg, H., Nikkilä, A., Shalmi, A. C., Stornes, I., Ersbak, V. & Tabor, A. okt. 2011
03: Increased nuchal translucency, normal karyotype and infant development


Tabor, A., Ekelund, C., Nørgaard, P., Kirkegaard, I., Uldbjerg, N., Tørring, N., Jørgensen, F. S., Sørensen, S., Friis-Hansen, L., Petersen, O. B., Ball, S. & Wright, D. 2011
First trimester biochemistry in pregnancies conceived using assisted reproduction techniques


Petersen, O. B., Ekelund, C., Kirkegaard, I., Tabor, A., Nørgaard, P., Jørgensen, F. S., Uldbjerg, N., Ball, S., Sørensen, S., Friis-Hansen, L., Tørring, N. & Wright, D. 2011
Gestational age at biochemical sampling in first trimester screening for trisomy 18 and 13


Ekelund, C., Skovbo, P , Holmskov, A., Farlie, R. , Stornes, I. , Petersen, O. B., Ersbak, V., Sommer, S., Vemmelund, S , Poulsen, H., Mogensen, H., Henriques, C., Andersen, H. J. , Larsen, T. , Skibsted, L., Kristiansen, A , Shalmi, A-C., Nikkilä, A., Sperling, L., Zingenberg, H., Jørgensen, F. S. & 1 flere Tabor, A. 9 sep. 2009 I : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 34, S1, s. 218-218 1 s.
01: Development and establishment of a national Danish fetal medicine database for quality surveillance and research


Bak GS, Sperling L, Källén K, Salvesen KÅ. ISUOG 2014 (OC)
Prospective population-based cohort study of maternal obesity as a source of error in gestational age estimation at 11-14 weeks.


Presented at the ISUOG meeting 2013.
First trimester biochemical markers in oocyte donated women


Presented at the FMF congress 2018
First-trimester biomarkers in monochorionic diamniotic twins with birth weight discordance.


FMF 2016
Abdominal wall defects; incidence, detection and outcome after ultrasound screening in the first and second trimester


Pre- and postnatally detected isolated ventricular septum defects and the association with chromosomal aberrations – a nationwide register-based study from Denmark in the session: [OC] Hot abstracts in cardiac imaging science. ISUOG 2020.


Petersen, O. B., Ekelund, C., Tabor, A. & Sundberg, K. M. 2018 18 s. (DFMS Guideline).
Trimester skanning inkl. nakkefoldskanning og risikovurdering for kromosomsygdom

http://www.dfms.dk/images/Guidelines/1_trim_ny-rundsendt-150118.pdf


Hoseth, E., Johansen, M., Madsen, C., Rode, L., Petersen, O. B. & Sperling, L. 2015 (DFMS Guideline).
Monoamniotiske tvillinger

http://www.dfms.dk/images/Guidelines/Monoamniotiske_gemelli_dec_2014.pdf


Lund ICB. Ph.D. Thesis. Faculty of Health, Aarhus University: Aarhus, 2020
Analyzing Placental DNA - methods, clinical use, prevalence and complexity of placental mosaicism


Kolding L. Ph.D. Thesis. Faculty of Health, Aarhus University: Aarhus, 2019
EXPOSURE TO PSYCHOTROPIC MEDICATIONS DURING PREGNANCY
CARDIOTOXIC AND TERATOLOGICAL EFFECTS.


Lytzen R. Ph.D-Thesis. Copenhagen: University of Copenhagen; 2017
Prenatal diagnosis of major congenital heart disease in Denmark 1996-2013. Dissemination and consequences.


Wulff CB. Ph.D-Thesis, Faculty of Health and Medical Sciences. University of Copenhagen: Copenhagen, 2017; 171.
First trimester risk assessment follow-up; Risk of fetal loss associated with invasive testing and cervical length screening for preterm delivery.


Children Prenatally Believed to have Isolated Mild Ventriculomegaly
Thorup, E., Jensen, L. N., Bak, G. S., Ekelund, C. K., Greisen, G., Jørgensen, D. S., Hellmuth, S. G., Wulff, C., Petersen, Petersen, O.B. L. H. & Tabor, A. 31 aug. 2018 I : Ultrasound in obstetrics & gynecology. (E-pub ahead of print) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30168217


Ultrasound in Prenatal Diagnostics and Its Impact on the Epidemiology of Spina Bifida in a National Cohort from Denmark with a Comparison to Sweden
Bodin, C. R., Rasmussen, M. M., Tabor, A., Westbom, L., Tiblad, E., Ekelund, C. K., Wulff, C. B., Vogel, I. & Petersen, O. B. 1 feb. 2018 I : BioMed Research International. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5816888/


Population-based screening for trisomies and atypical chromosomal abnormalities: Improving efficacy using the combined first trimester screening algorithm as well as individual risk parameters.
Vogel, I., Tabor, A., Ekelund, C. Lou, S. Hyett, J., Petersen, O.B. 2018 I: Fetal Diagnosis and Therapy (E-pub ahead of print) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30199859


Outcomes of Monoamniotic Twin Pregnancies Managed Primarily in Outpatient Care—A Danish Multicenter Study
Madsen, C., Søgaard, K., Zingenberg, H., Jørgensen, F. S., Rosbach, H., Hoseth, E., Pedersen, L. H. & Petersen, O. B., 20 nov. 2018, (Accepteret/In press) I : Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30472726


Frederiksen LE, Ernst A, Brix N, Braskhøj Lauridsen LL, Roos L, Ramlau-Hansen CH, Ekelund CK, Risk of Adverse Pregnancy Outcomes at Advanced Maternal Age, Obstet Gynecol. 2018 Mar;131(3):457-463.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29420406


Generel


Morten Schmidt, Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt, Kasper Adelborg, Jens Sundbøll, Kristina Laugesen,Vera Ehrenstein, Henrik Toft Sørensen.
The Danish health care system and epidemiological research: from health care contacts to database records.Clinical Epidemiology 2019:11 563–591 563

https://www.dovepress.com/the-danish-health-care-system-and-epidemiological-research-from-health-peer-reviewed-article-CLEP


Green A
Danish clinical databases: An overview
Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39(Suppl 7):68-71

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494811402413 


KREVI rapport (juni 2010): ”Når nationale indikatorer bliver lokale – lærerige erfaringer fra Det Nationale Indikatorprojekt på sundhedsområdet”

https://www.vive.dk/da/udgivelser/naar-nationale-indikatorer-bliver-lokale-9312/


Hermann,R.C.; Mattke,S.; Somekh,D.; Silfverhielm,H.; Goldner,E.; Glover,G.; Pirkis,J.; Mainz,J.; Chan,J.A.
Quality indicators for international benchmarking of mental health care.
Int J Qual Health Care. 2006;18 Suppl 1:31-38

https://academic.oup.com/intqhc/article/18/suppl_1/31/1798476 


Mainz J, Krog BR, Nakano A, Hansen AM, Kærsvang L, Bartels P. Det Nationale Indikatorprojekt: 
Dokumentation og kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenets kerneydelser. 
Behandlerbladet - Tidsskrift for diabetesbehandling. 2006;21:4-7
(Artikel)


Pedersen,A.F.; Zachariae,R.; Mainz,J.
Health-related quality of life as an outcome measure.
Ugeskrift for Læger. 2005:167(48):4545-4549

https://europepmc.org/abstract/med/16324433


Mainz J, Krog BR, Bjørnshave B, Bartels P.
Nationwide continuous quality improvement using clinical indicators: The Danish National Indicator Project.
Int J Qual Healthcare 2004:16(2):1-6

https://academic.oup.com/intqhc/article/16/suppl_1/i45/1797494


Johnsen SP, Krog BR, Mainz J, Husted SE.
Kvalitetsudvikling i behandling og pleje af patienter med apopleksi - erfaringer fra Det Nationale Indikatorprojekt.
Medicus 2003;8:8-10

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.113.001792


Mainz J.
Developing Evidence Based Clinical Indicators for Quality Improvement.
Int J Qual Healthcare. 2003;15.Suppl.1:i5-i11

https://academic.oup.com/intqhc/article/15/suppl_1/i5/1796945  


Mainz J.
Defining Clinical Indicators for Quality Improvement.
Int J Qual Healthcare. 2003;15:523-530

https://academic.oup.com/intqhc/article/15/6/523/1823652


Krog BR, Mainz J, Bjørnshave B, Kærsvang L, Bartels P. 
Hvordan skal nationale kvalitetsudviklingsprojekter implementeres? Implementering af Det Nationale Indikatorprojekt. Tidsskrift for Sygeplejeforskning 2003;19/3:7-14
(Artikel)


Mainz J, Bartels P, Rhode P. 
Accountability and Measurement in the Danish Healthcare System. I Kazandjian VA. Accountability through Measurement. A global healthcare imperative. 
American Society for Quality 2003:204-217 
(Artikel)


Mainz J. 
Leistungsdaten von Kranken häusern anschaulich machen - Das Nationale Indikatorprojekt in Dänemark. 
S:38-51. I: Das Gesundheitswesen am Patienten orientieren. Mabuse-Verlag. Tyskland 2003. 
(Artikel)


Mainz J, Bartels P, Fog K, Krog BR. 
Det nationale indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser. 
Tidsskrift for Sygeplejeforskning 2003;1:6-12 
(Artikel)


Mainz J, Bartels P, Gaub M, Hansen OH, Qvist P, Rasmussen L. 
NP, SfR, DGMA og Den Danske Model. 
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2003, 79;2:56-61  
(Artikel)


Mainz,J.; Krog,B.R.; Fog,K.; Bartels,P.D. 
Sundhedsfaglige standarder i akkreditering. 
Ugeskrift for Læger. 2002:164(38):4408-4411 
(Artikel)


Mainz J, Bartels P, Laustsen S, Jørgensen T. Thulstrup A M, Linneberg A, Thomsen Troels. 
Det Nationale Indikatorprojekt til overvågning og forbedring af de faglige kerneydelser. 
Ugeskrift for Læger 2001;163:6401-6406  
(Artikel)


Mainz J. Rhode P. 
Kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Monitorering og udvikling I: Tendenser i evaluering. 
Odense Universitetsforlag, Odense 2001:172-180 


Mainz J. Laustsen S, Bartels P. 
Det nationale Indikator Projekt. Fra "Århus-modellen" til nationalt projekt. 
Medicus 2000; 8:15-17  
(Artikel)


Kjærgaard J, Mainz J, Jørgensen T. 
Overvågning og forbedring af lægefaglige kerneydelser. Brug af indikatorer. 
Ugeskrift for Læger 1999: klaringsrapport nr. 12:1-42 
(Artikel)


Mainz J, Bartels PD, Rohde P, Krogh J, Bruun K. 
Outcome - messung in Dänemark. Ergebnis - indikatoren zur beurteiling der medizinischen versorgungsqualität. 
Managed Care 1999;5:17-20 
(Artikel)


Mainz J, Rohde P, Bartels PD, Bruun K, Krogh J. 
“Århus-modellen”. 
Ugeskrift for Læger 1999;161:5521-7   
(Artikel)


Bruun K, Krogh J, Mainz J, Rohde P. 
Monitorering af den faglige kvalitet på sygehuse. 
Tidsskrift for dansk sygehusvæsen 1998;9:270-273 
(Artikel)


Mainz J, Bartels P. 
Monitorering af de faglige kerneydelser i sygehusvæsenet i Århus Amt. 
Medicus 1998;28,6:9-15 
(Artikel)


 "Ageism or appropriateness? Results of a nationwide indicator-based measurement system continuously monitoring the technical/medical quality of hospital care"
Posteren blev præsenteret på "International Forum on Quality and Safety in Health Care 2008" i Paris.
(Poster)


Gynækologisk Cancer

Baandrup L, Galanakis M, Hannibal CG, Dehlendorff C, Hertzum-Larsen R, Mørch LS, Kjaer SK.

Long-term survival of nonlocalized epithelial ovarian cancer among women using menopausal hormone therapy prior to diagnosis: The extreme study. Int J Cancer. 2022 Jun 18. doi: 10.1002/ijc.34171. Epub ahead of print. PMID: 35716136m.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35716136/


Hernie

Henriksen NA, Jorgensen LN, Friis-Andersen H, Helgstrand F; Danish Hernia Database. Open versus laparoscopic umbilical and epigastric hernia repair: nationwide data on short- and long-term outcomes. Surg Endosc. 2022 Jan;36(1):526-532. doi: 10.1007/s00464-021-08312-5. Epub 2021 Feb 2. PMID: 33528663


Vad MV, Svendsen SW, Frost P, Nattino G, Rosenberg J, Lemeshow S. Inguinal hernia repair among men: development and validation of a preoperative risk score for persistent postoperative pain. Hernia. 2022 Feb;26(1):177-187. doi: 10.1007/s10029-021-02376-x. Epub 2021 Feb 11. PMID: 33570707


Baker JJ, Öberg S, Rosenberg J. Reoperation for Recurrence is Affected by Type of Mesh in Laparoscopic Ventral Hernia Repair: A Nationwide Cohort Study. Ann Surg. 2023 Feb 1;277(2):335-342. doi: 10.1097/SLA.0000000000005206. Epub 2023 Jan 10. PMID: 34520420


Gamborg S, Öberg S, Rosenberg J. Long-term pain relief after groin hernia repair for sports groin: A nationwide cohort study. Scand J Surg. 2022 Jan-Mar;111(1):14574969211044030. doi: 10.1177/14574969211044030. Epub 2021 Oct 17. PMID: 34657510


Henriksen NA, Jensen KK, Bisgaard T, Helgstrand F; the Danish Hernia Database. Suture or Mesh Repair of the Smallest Umbilical Hernias: A Nationwide Database Study. World J Surg. 2022 Aug;46(8):1898-1905. doi: 10.1007/s00268-022-06520-1. Epub 2022 Mar 19. PMID: 35306587


Sæter AH, Fonnes S, Rosenberg J, Andresen K. High complication and mortality rates after emergency groin hernia repair: a nationwide register-based cohort study. Hernia. 2022 Aug;26(4):1131-1141. doi: 10.1007/s10029-022-02597-8. Epub 2022 Mar 29. PMID: 35348925


Gamborg S, Marcussen ML, Öberg S, Rosenberg J. Inguinal Hernia Repair but No Hernia Present: A Nationwide Cohort Study. Surg Technol Int. 2022 May 19;40:171-174. doi: 10.52198/22.STI.40.HR1585. PMID: 35483382


Bodilsen A, Brandsborg S, Friis-Andersen H. Recurrence and complications after sliding inguinal hernia repair. Hernia. 2022 Aug;26(4):1047-1052. doi: 10.1007/s10029-022-02633-7. Epub 2022 Jun 3. PMID: 35657488


Hansen DL, Christophersen C, Fonnes S, Rosenberg J. Implementation of robot-assisted groin hernia repair diminishes the prospects of young surgeons' training: a nationwide register-based cohort study. Hernia. 2022 Dec;26(6):1653-1658. doi: 10.1007/s10029-022-02691-x. Epub 2022 Oct 6. PMID: 36201067


Helgstrand F, Henriksen NA. Outcomes of parastomal hernia repair after national centralization. Br J Surg. 2022 Dec 13;110(1):60-66. doi: 10.1093/bjs/znac320. PMID: 36264664


Andresen K, Kroon L, Holmberg H, Öberg S, Rosenberg J, Nordin P, de la Croix H. Collaboration between the Danish and Swedish hernia registers - a study protocol. Dan Med J. 2022 Nov 10;69(12):A06220408.PMID: 36458607


Christophersen C, Fonnes S, Andresen K, Rosenberg J. Risk of Reoperation for Recurrence After Elective Primary Groin and Ventral Hernia Repair by Supervised Residents. JAMA Surg. 2023 Apr 1;158(4):359-367. doi: 10.1001/jamasurg.2022.7502. PMID: 36723916


Christophersen C, Fonnes S, Baker JJ, Andresen K, Rosenberg J. Celestial risk factors in groin hernia repair and random statistical association: a nationwide register-based study. N Z Med J. 2023 Feb 3;136(1569):24-36.PMID: 36726318


Lode L, Jensen KK, Helgstrand F, Henriksen NA. Outcomes After Spigelian Hernia Repair: A Nationwide Database Study. World J Surg. 2023 May;47(5):1184-1189. doi: 10.1007/s00268-023-06923-8. Epub 2023 Feb 7. PMID: 36749361


Bisgaard T, Helgstrand F, Andersen HF, Rosenberg J, Jørgensen LN, Pedersen KF, Henriksen NA. Optimizing outcomes after hernia repair: highlights for the Danish Hernia Database 2010-2020. Laparoscopic Surgery 2022; 6: 5.


Christoffersen MW, Jensen KK, Krogsgaard M, Dorfelt A, Friis-Andersen H, Sommer T, Wensel N, Henriksen NA, Andresen K, Bisgaard T, Rosenberg J, Helgstrand F. Behandling af incisional- og parastomalhernier – anbefalinger fra Dansk Herniedatabase. Ugeskrift for Læger 2022; 184: V10220593.


Treatment of incisional and parastomal hernias in Denmark.
Christoffersen MW, Jensen KK, Krogsgaard M, Dorfelt A, Friis-Andersen H, Sommer T, Wensel N, Henriksen NA, Andresen K, Bisgaard T, Rosenberg J, Helgstrand F.Ugeskr Laeger. 2023 Jan 2;185(1):V10220593.PMID: 36629293 Free article. Review. Danish.

Bay-Nielsen M, Kehlet H, Steering Committee of the Danish Hernia Data Base. Establishment of a national Danish hernia database: preliminary report. Hernia 1999;3:81-3.


Kehlet H, Wara P, Andersen FH, Strand L, Juul P, Malmstrøm J, Callesen T, Bay-Nielsen M. Dansk Herniedatabase – det første år. Ugeskr Læger 2000;162:1552-5.


Bay-Nielsen M, Perkins FM, Kehlet H. Pain and functional impairment 1 year after inguinal herniorraphy: a nationwide questionnaire study. Ann Surg 2001;233:1-7.


Bay-Nielsen M, Kehlet H, Strand L, Malmstrom J, Andersen FH, Wara P, Juul P, Callesen T, for the Danish Hernia Database Collaboration. Quality assessment of 26,304 herniorrhaphies in Denmark: a prospective nationwide study. Lancet 2001;358:1124-8.


Kehlet H, White PF. Optimising anesthesia for inguinal herniorrhaphy: general, regional or local anesthesia? Anesth Analg 2001;93:1367-9.


Bay-Nielsen M, Nordin P, Nilsson E, Kehlet H. Operative findings in recurrent hernia after Lichtenstein procedure. Am J Surg 2001;182:134-6.


Mikkelsen T, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Risk of femoral hernia after inguinal herniorrhaphy. Br J Surg 2002;89:486-8.


Kehlet H, Bay-Nielsen M, Kingsnorth A. Chronic post-herniorrhaphy pain – a call for uniform assessment. Hernia 2002;6:178-81.


Jensen P, Mikkelsen T, Kehlet H. Postherniorrhaphy urinary retention – effect of local, regional and general anaesthesia: a review. Reg Anesth Pain Med 2002;27:612-7.


Kehlet H, Dahl JB. Spinal anaesthesia for inguinal hernia repair? Acta Anaesthesiol Scand 2003;47:1-2.


Kehlet H, Bay-Nielsen M. Have we defeated the recurrence in the groin ? An epidemiological approach: Denmark. In: Hernia Meshes (Schumpelick V, Nyhus LM, eds). 2003, Springer Verlag, Berlin, p 13-20.


Kehlet H, Bay-Nielsen M. Rekonvalescensanbefalinger efter brokkirurgi. Månedsskr Prak Lægegern 2003;81:45-7.


Andersen FH, Bay-Nielsen M, Bak-Christensen A, Nielsen K, Struckmann J, Kehlet H Ingvinalherniotomi i speciallægepraksis og hospitalsregi i Danmark. Ugeskr Læger 2003;165:2373-6.


Bay-Nielsen M, Kehlet H, Strand L, Malmstrøm J, Andersen FH, Wara P, Juul P, Callesen T, for Dansk Hernie Database. Dansk Herniedatabase – 4 års resultater. Ugeskr Læger 2004;166:1894-8.


Bay-Nielsen M, Thomsen H, Andersen FH, Bendix JH, Sørensen OK, Skovgaard N, Kehlet H. Short convalescence in inguinal hernia repair – limiting factors and recurrence. Br J Surg 2004;91:362-7.


Bay-Nielsen M, Nilsson E, Nordin P, Kehlet H. Chronic pain after open mesh vs. sutured repair of indirect inguinal hernia in young males. Br J Surg 2004;91:1372-6.


Jensen P, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Planned inguinal herniorrhaphy - but no hernia sac? Hernia 2004; 8:193-5.


Andersen FH, Nielsen K, Kehlet H. Combined ilioinguinal blockade and local infiltration anaesthesia for groin hernia repair-a double-blind randomized study. Br J Anaesth 2005;94:520-3.


Kehlet H, Bay-Nielsen M. Anaesthesia for inguinal herniorrhaphy – is it evidence based ? A nationwide study in Denmark 1998 – 2003. Acta Anaesthesiol Scand 2005;49:143-6.


Wara P, Bay-Nielsen M, Juul P, Bendix J, Kehlet H. Prospective nationwide analysis of laparoscopic vs. Lichtenstein repair of inguinal hernia. Br J Surg 2005;92:1277-81.


Bay-Nielsen M, Kehlet H. Inguinal herniorrhaphy in women. Hernia 2006;10:30-3.


Aasvang EK, Møhl B, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Pain-related sexual dysfunction after inguinal herniorrhaphy. Pain 2006;122:258-63.


Aasvang EK, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Pain and function impairment six years after inguinal herniorrhaphy. Hernia 2006;10:316-21.


Bisgaard T, Bay-Nielsen M, Christensen IJ, Kehlet H. Risk of recurrence 5 years or more after primary Lichtenstein mesh and sutured inguinal hernia repair. Br J Surg 2007;94:1038-40.


Aasvang EK, Kehlet H. Chronic pain after childhood groin hernia repair. J Pediatr Surg 2007;42:1403-8.


Bay-Nielsen M, Kehlet H. How to create a hernia - Bassini. In: Schumpelick V and Fitzgibbons RJ, eds. Recurrent hernia - prevention and treatment. Berlin: Springer Verlag, 2007:255-257.


Kehlet H, Bay-Nielsen M. Standard procedure for standard patients? In: Schumpelick V and Fitzgibbons RJ, eds. Recurrent hernia. Berlin: Springer Verlag, 2007:385-90.


Aasvang EK, Brandsborg B, Christensen B, Jensen TS, Kehlet H. Neurophysiological characterisation of postherniorrhaphy pain. Pain 2008;137:173-81.


Bay-Nielsen M, Kehlet H. Anaesthesia and postoperative morbidity after elective groin hernia repair - a nationwide study. Acta Anaesthesiol Scand 2008;52:169-74.


Bisgaard T, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Re-recurrence after operation for recurrent inguinal hernia. A nationwide eight years follow-up study on the role of repair. Ann Surg 2008;247:707-11.


Kehlet H, Bay-Nielsen M. Nationwide quality improvement of groin hernia repair from the Danish Hernia Database of 87,840 patients from 1998 to 2005.Hernia 2008;12:1-7.


Rosenberg J, Bay-Nielsen M. Current status of laparoscopic inguinal hernie repair in Danmark. Hernia 2008;12:583-587.


Bisgaard T, Kehlet H, Bay-Nielsen M, Iversen MG, Wara P, Rosenberg J, Friis-Andersen HF, Jørgensen LN. Nationwide study of early outcomes after incisional hernia repair. Br J Surg 2009;96:1452-7.


Helgstrand F, Rosenberg J, Jørgensen LN, Kehlet H, Bisgaard T. Surgical treatment of ventral hernia. Ugeskr Laeger 2010;172:1987-9.


Bisgaard T, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Groin hernia repair in young males: mesh or sutured repair? Hernia 2010;14:467-9.


Helgstrand F, Rosenberg J, Bay-Nielsen M, Friis-Andersen H, Wara P, Jørgensen LN, Kehlet H, Bisgaard T. Establishment and initial experiences from the Danish Ventral Hernia Database. Hernia 2010;14:131-5.


Kjaergaard J, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Mortality following emergency groin hernia surgery in Denmark. Hernia 2010;14:351-5.


Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Bisgaard T. Nationwide analysis of prolonged hospital stay and readmission after elective ventral hernia repair. Dan Med Bull 2011;58:A4322.


Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Bisgaard T. Low risk of trocar site hernia repair 12 years after primary laparoscopic surgery. Surg Endosc 2011;25:3678-82.


Bisgaard T, Kehlet H, Bay-Nielsen M, Iversen MG, Rosenberg J, Jørgensen LN. A nationwide study on readmission, morbidity, and mortality after umbilical and epigastric hernia repair. Hernia 2011;15:541-6.


Rosenberg J, Bisgaard T, Kehlet H, Wara P, Asmussen T, Juul P, Strand L, Andersen FH, Bay-Nielsen M; Danish Hernia Database. Danish Hernia Database recommendations for the management of inguinal and femoral hernia in adults. Dan Med Bull 2011;58:C4243.


Bischoff JM, Linderoth G, Aasvang EK, Werner MU, Kehlet H. Dysejaculation after laparoscopic inguinal herniorrhaphy: a nationwide questionnaire study. Surg Endosc 2012;26:979-83.


Jørgensen LN, Friis-Andersen H, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Dansk Herniedatabase. Ugeskr Læger 2012;174:2522.


Henriksen NA, Thorup J, Jørgensen LN. Unsuspected femoral hernia in patients with a preoperative
diagnosis of recurrent inguinal hernia. Hernia 2012;16:381-5.


Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Strandfelt P, Bisgaard T. Reoperation versus clinical recurrence rate after ventral hernia repair. Ann Surg 2012;256:955-8.


Vad MV, Frost P, Bay-Nielsen M, Svendsen SW. Impact of occupational mechanical exposures on risk of lateral and medial inguinal hernia requiring surgical repair. Occup Environ Med 2012;69:802-9.


Henriksen NA, Sørensen LT, Bay-Nielsen M, Jørgensen LN. Direct and recurrent inguinal hernias are associated with ventral hernia repair: a database study. World J Surg 2013;37:306-11.


Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Jørgensen LN, Bisgaard T. Nationwide prospective study of outcomes after elective incisional hernia repair. J Am Coll Surg 2013;216:217-28.


Henriksen NA, Helgstrand F, Vogt KC, Jørgensen LN, Bisgaard T; Danish Hernia Database; Danish Vascular Registry. Risk factors for incisional hernia repair after aortic reconstructive surgery in a nationwide study. J Vasc Surg 2013;57:1524-30.


Helgstrand F, Jørgensen LN, J. Rosenberg J, Kehlet H, Bisgaard T. Nationwide prospective study on readmission after umbilical or epigastric hernia repair. Hernia 2013;17:487-92.


Burcharth J, Pedersen MS, Bisgaard T, Pedersen CB, Rosenberg J. Nationwide prevalence of groin hernia repair. PLoS One 2013;8:e54367.


Helgstrand F, Tenma J, Rosenberg J, Kehlet H, Bisgaard T. High agreement between the Danish ventral hernia database and hospital files. Dan Med J 2013;60:A4708.


Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Jørgensen LN, Wara P, Bisgaard T. Risk of morbidity, mortality, and recurrence after parastomal hernia repair – a nationwide prospective study. Dis Colon Rectum 2013;56:1265-72.


Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Bisgaard T. Outcomes after emergency versus elective ventral hernia repair: A prospective nationwide study. World J Surg 2013;37:2273-9.


Svendsen SW, Frost P, Vad MV, Andersen JH. Risk and prognosis of inguinal hernia in relation to occupational mechanical exposures--a systematic review of the epidemiologic evidence. Scand J Work Environ Health 2013;39:5-26.


Christoffersen MW, Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Bisgaard T. Lower reoperation rate for recurrence after mesh versus sutured elective repair in small umbilical and epigastric hernias. A nationwide register study. World J Surg 2013;37:2548-52.


Helvind NM, Andresen K, Rosenberg J. Lower reoperation rates with the use of fibrin sealant versus tacks for mesh fixation. Surg Endosc 2013;27:4184-91.


Burcharth J, Andresen K, Pommergaard HC, Bisgaard T, Rosenberg J. Recurrence pattern of direct and indirect inguinal hernias in a nationwide population. Surgery 2014;155:173-7.


Burcharth J, Andresen K, Pommergaard HC, Bisgaard T, Rosenberg J. Direct inguinal hernias and anterior surgical approach are major risk factors for female inguinal hernia recurrence. Langenbecks Arch Surg 2014;399:71-6.


Andresen K, Bisgaard T, Kehlet H, Wara P, Rosenberg J. Reoperation rates for laparoscopic vs open repair of femoral hernias in Denmark: A nationwide analysis. JAMA Surg 2014;149:853-7.


Christoffersen MW, Brandt E, Helgstrand F, Westen M, Rosenberg J, Kehlet H, Strandfelt P, Bisgaard T. Recurrence rate after absorbable tack fixation of mesh in laparoscopic incisional hernia repair. Br J Surg 2015;102:541-7.


Christoffersen MW, Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H, Strandfelt P, Bisgaard T. Long-term recurrence and chronic pain after repair for small umbilical or epigastric hernias: a regional cohort study. Am J Surg 2015;209:725-32.


Andresen K, Bisgaard T, Rosenberg J. Sliding inguinal hernia is a risk factor for recurrence. Langenbecks Arch Surg 2015;400:101-6.


Burcharth J, Andresen K, Pommergaard HC, Rosenberg J. Groin hernia subtypes are associated in patients with bilateral hernias: a 14-year nationwide epidemiologic study. Surg Endosc 2015;29:2019-26.


Burcharth J, Pedersen MS, Pommergaard HC, Bisgaard T, Pedersen CB, Rosenberg J. The prevalence of umbilical and epigastric hernia repair: a nationwide epidemiologic study. Hernia 2015;19:815-9.


Vad MV, Frost P, Svendsen SW. Occupational mechanical exposures and reoperation after first-time inguinal hernia repair: a prognosis study in a male cohort. Hernia 2015;19:893-900.


Christoffersen MW, Brandt E, Oehlenschläger J, Rosenberg J, Helgstrand F, Jørgensen LN, Bardram L, Bisgaard T. No difference in incidence of port-site hernia and chronic pain after single-incision laparoscopic cholecystectomy versus conventional laparoscopic cholecystectomy: a nationwide prospective matched cohort study. Surg Endosc 2015;29:3239-45.


Fenger AQ, Helvind NM, Pommergaard HC, Burcharth J, Rosenberg J. Fibrin sealant for mesh fixation in laparoscopic groin hernia repair does not increase long-term recurrence. Surg Endosc 2016;30:986-92.


Andresen K, Friis-Andersen H, Rosenberg J. Laparoscopic repair of primary inguinal hernia performed in public hospitals or low-volume centers have increased risk of reoperation for recurrence. Surg Innov 2016;23:142-7.


Oma E, Jensen KK, Jørgensen LN. Recurrent umbilical or epigastric hernia during and after pregnancy: A nationwide cohort study. Surgery 2016;159:1677-83.


Henriksen NA, Mortensen JH, Lorentzen L, Ågren MS, Bay-Jensen AC, Jørgensen LN, Karsdal MA. Abdominal wall hernias - a local manifestation of systemically impaired quality of the extracellular matrix. Surgery 2016;160:220-7.


Friis-Andersen H, Bisgaard T. The Danish Inguinal Hernia Database. Clin Epidemiol 2016;8:521-4.


Helgstrand F, Jørgensen LN. The Danish Ventral Hernia Database - a valuable tool for quality assessment and research. Clin Epidemiol 2016;25:719-23.


Kokotovic D, Bisgaard T, Helgstrand F. Long-term recurrence and complications associated with elective incisional hernia repair. JAMA 2016;316:1575-82.


Helgstrand F, Jørgensen LN. The Danish Ventral Hernia Database - a valuable tool for quality assessment and research. Clin Epidemiol 2016;25:719-23.


Andresen K, Friis-Andersen H, Rosenberg J. Laparoscopic repair of primary inguinal hernia performed in public hospitals or low-volume centers have increased risk of reoperation for recurrence. Surg Innov 2016;23:142-7.


Öberg S, Andresen K, Rosenberg J. Surgical approach for recurrent inguinal hernias: a nationwide cohort study. Hernia 2016;20:777-82.


Nolsøe A, Andresen K, Rosenberg J. Repair of recurrent hernia is often performed at a different clinic. Hernia 2016;20:783-7.


Pommergaard HC, Burcharth J, Andresen K, Fenger AQ, Rosenberg J. No difference in sexual dysfunction after transabdominal preperitoneal (TAPP) approach for inguinal hernia with fibrin sealant or tacks for mesh fixation. Surg Endosc 2017;31:661-6.


Bisgaard T, Kokotovic D, Helgstrand F. Recurrence and mesh-related complications after incisional hernia repair - reply. JAMA 2017;317:537.


Oma E, Jørgensen LN, Meisner S, Henriksen NA. Colonic diverticulosis is associated with abdominal wall hernia. Hernia 2017;21:525-9.


Oma E, Jensen KK, Jørgensen LN. Increased risk of ventral hernia recurrence after pregnancy: A nationwide register-based study. Am J Surg 2017;214:474-8.


Haastrup E, Andresen K, Rosenberg J. Low reoperation rates in young males after sutured repair of indirect inguinal hernia: Arguments for a tailored approach. Am J Surg 2017;214:844-8.


Andresen K, Fenger AQ, Burcharth J, Pommergaard HC, Rosenberg J. Mesh fixation methods and chronic pain after transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal hernia surgery: a comparison between fibrin sealant and tacks. Surg Endosc 2017;31:4077-84.


Vad MV, Frost P, Rosenberg J, Andersen JH, Svendsen SW. Inguinal hernia repair among men in relation to occupational mechanical exposures and lifestyle factors: a longitudinal study. Occup Environ Med 2017;74:769-75.


Andersen P, Erichsen R, Frøslev T, Madsen MR, Laurberg S, Iversen LH. Open versus laparoscopic rectal cancer resection and risk of subsequent incisional hernia repair and paracolostomy hernia repair: a nationwide population-based cohort study. Surg Endosc 2018;32:134-44.


Henriksen NA, Bisgaard T, Andersen HF, Jørgensen LN, Helgstrand F. Kirurgisk behandlingsalgoritme for ventralhernier. Ugeskr Læger 2018;180:V02180096.


Kyle-Leinhase I, Köckerling F, Jørgensen LN, Montgomery A, Gillion JF, Rodriguez JAP, Hope W, Muysoms F. Comparison of hernia registries: the CORE project. Hernia 2018;22:561-75.


Andersen P, Erichsen R, Frøslev T, Madsen MR, Laurberg S, Iversen LH. Open versus laparoscopic rectal cancer resection and risk of subsequent incisional hernia repair and paracolostomy hernia repair: a nationwide population-based cohort study. Surg Endosc 2018;32:134-44.


Baker JJ, Öberg S, Andresen K, Helgstrand F, Rosenberg J. Adding sutures to tack fixation of mesh does not lower the re-operation rate after laparoscopic ventral hernia repair: a nationwide cohort study. Langenbecks Arch Surg 2018;403:521-7.


Baker JJ, Öberg S, Andresen K, Rosenberg J. Decreased re-operation rate for recurrence after defect closure in laparoscopic ventral hernia repair with a permanent tack fixated mesh: a nationwide cohort study. Hernia 2018;22:577-84.


Öberg S, Andresen K, Rosenberg J. Decreasing prevalence of chronic pain after laparoscopic groin hernia repair: a nationwide cross-sectional questionnaire study. Surg Today 2018;48:796-803.


Kohl AP, Andresen K, Rosenberg J. Male fertility after inguinal hernia mesh repair: a national register study. Ann Surg 2018;268:374-8.


Schmidt L, Öberg S, Andresen K, Rosenberg J. Laparoscopic repair is superior to open techniques when treating primary groin hernias in women: a nationwide register-based cohort study. Surg Endosc 2019;33:71-8.


Oma E, Bisgaard T, Jørgensen LN, Jensen KK. Nationwide propensity-score matched study of mesh versus suture repair of primary ventral hernias in women with a subsequent pregnancy. World J Surg 2019;43:1497-1504.


Gamborg S, Öberg S, Rosenberg J. Characteristics of groin hernia repair in patients without a groin hernia: a nationwide cohort study. Hernia (in press).


Öberg S, Andresen K, Baker JJ, Angenete E, Rosenberg J. Chronic pain after reoperation of an inguinal hernia with Lichtenstein or laparoscopic repair following a primary Lichtenstein repair: A nationwide questionnaire study. Am J Surg (in press)


Schmidt L, Andresen K, Rosenberg J. No difference in genitourinary complications after laparoscopic vs. open groin hernia repair in women: a nationwide linked register-based cohort study. Surg Endosc (in press)


Oma E, Jensen KK, Jørgensen LN, Bisgaard T. Incisional hernia repair in women
of childbearing age: A nationwide propensity-score matched study. Scand J Surg (in press)


Hjerterehabilitering

 

Cecilie Lindström Egholm, Charlotte Helmark, Henriette Knold Rossau, Pia Munkehøj, Stig Brøndum, Susanne S. Pedersen, Ann-Dorthe Zwisler.

Implementering af systematisk screening for angst og depression i hjerterehabilitering: Erfaringer fra den virkelige verden fra en longitudinel undersøgelse

https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.110909


Charlotte Helmark, Robert Ahm, Christina M Andersen, Søren J Skovbakke, Robin Kok, Uffe K Wiil, Thomas Schmidt, Jacob Hjelmborg, Lisbeth Frostholm, Ditte H Frydendal, Tina B Hansen, Ann-Dorthe Zwisler, Susanne S Pedersen
Internet-based treatment of anxiety and depression in patients with ischaemic heart disease attending cardiac rehabilitation: a feasibility study (eMindYourHeart). European Heart Journal - Digital Health, ztab037

https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztab037 


Al-Sharifi, F., Winther Frederiksen, H., Knold Rossau, H., Norredam, M., & Zwisler, A. D. (2019). Access to cardiac rehabilitation and the role of language barriers in the provision of cardiac rehabilitation to migrants. BMC Health Serv Res, 19(1), 223-019-4041-4041. doi:10.1186/s12913-019-4041-1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30975141/


Lars H Tang, Vicky Joshi, Cecilie Lindstrøm Egholm, Ann-Dorthe Zwisler (2020). Are survivors of cardiac arrest provided with standard cardiac rehabilitation? – Results from a national survey of hospitals and municipalities in Denmark. European Journal of Cardiovascular Nursing

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746623/


Kristensen MB, Dieperink KB, Rossau HK, Egholm Lindström C, Viggers L, Bertelsen B, Zwisler AD. Dietary interventions in cardiac rehabilitation - Major gap between guideline and clinical practice. Clinical Nutrition ESPEN 2018;27:120-6. DOI:

https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.05.007


Lindstrom Egholm C, Rossau HK, Nilsen P, Bunkenborg G, Rod MH, Doherty P, Bartels PD, Helmark L, Zwisler AD.
Implementation of a politically initiated national clinical guideline for cardiac rehabilitation in hospitals and municipalities in Denmark. Health Policy 2018;122:1043-51. DOI:

https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.07.015.


Zwisler AD, Rossau HK, Nakano A, Foghmar S, Eichhorst R, Prescott E, Cerqueira C, Soja AMB, Gislason GH, Larsen ML, Andersen UO, Gustafsson I, Thomsen KK, Boye Hansen L, Hammer S, Viggers L, Christensen B, Kvist B, Lindström Egholm C, May O.

https://www.dovepress.com/the-danish-cardiac-rehabilitation-database-peer-reviewed-article-CLEP.


Hjertestop på hospital

Maria Høybye, Nikola Stankovic, Kasper G. Lauridsen, Mathias J. Holmberg, Lars W. Andersen, Asger Granfeldt
Pulseless electrical activity vs. asystole in adult in-hospital cardiac arrest: Predictors and outcomes, Resuscitation, Volume 165, 2021, Pages 50-57, ISSN 0300-9572,

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.05.036.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957221002215)


Høybye M, Stankovic N, Holmberg M, Christensen HC, Granfeldt A, Andersen LW.
In-Hospital vs. Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Patient Characteristics and Survival.
Resuscitation. 2021 Jan;158:157-165. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.11.016. Epub 2020 Nov 19. PMID: 33221361.


Stankovic N, Høybye M, Holmberg MJ, Lauridsen KG, Andersen LW, Granfeldt A.
Factors associated with shockable versus non-shockable rhythms in patients with in-hospital cardiac arrest.
Resuscitation. 2021 Jan;158:166-174. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.11.022. Epub 2020 Nov 26. PMID: 33248155.


Nikola Stankovic, Mathias J. Holmberg, Maria Høybye,Asger Granfeldt, Lars W. Andersen
CLINICAL PAPER| VOLUME 165, P58-65, AUGUST 01, 2021
Age and sex differences in outcomes after in-hospital cardiac arrest
Published:June 03, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.05.017


Lars W. Andersen, Mathias J. Holmberg, Bo Løfgren, Hans Kirkegaard, Asger Granfeldt
Adult in-hospital cardiac arrest in Denmark
Resuscitation, Volume 140, 2019, Pages 31-36, ISSN 0300-9572,

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.04.046.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957219301625)


Stærk M, Lauridsen KG, Krogh K, Løfgren B.
Distribution and use of automated external defibrillators and their effect on return of spontaneous circulation in Danish hospitals.
Resusc Plus. 2022 Feb 8;9:100211. doi: 10.1016/j.resplu.2022.100211. eCollection 2022 Mar.
PMID: 35199074
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266652042200011X


Stankovic N, Andersen LW, Granfeldt A, Holmberg MJ.
Hospital-level variation in outcomes after in-hospital cardiac arrest in Denmark.
Acta Anaesthesiol Scand. 2022 Feb;66(2):273-281. doi: 10.1111/aas.14008. Epub 2021 Dec 10.
PMID: 34870849
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.14008


Creutzburg A, Isbye D, Rasmussen LS.
Incidence of in-hospital cardiac arrest at general wards before and after implementation of an early warning score.
BMC Emerg Med. 2021 Jul 7;21(1):79. doi: 10.1186/s12873-021-00469-5.
PMID: 34233624
https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-021-00469-5


Andersen LW, Østergaard JN, Antonsen S, Weis A, Rosenberg J, Henriksen FL, Sandgaard NC, Skjærbæk C, Johnsen SP, Kirkegaard H.
The Danish in-hospital cardiac arrest registry (DANARREST).
Clin Epidemiol. 2019 May 13;11:397-402. doi: 10.2147/CLEP.S201074. eCollection 2019.
PMID: 31191032
https://www.dovepress.com/the-danish-in-hospital-cardiac-arrest-registry-danarrest-peer-reviewed-fulltext-article-CLEP 


Hjertestopregister

Høybye, M., Stankovic, N., Holmberg, M., Christensen, H. C., Granfeldt, A., & Andersen, L. W. (2021).

In-hospital vs. out-of-hospital cardiac arrest: patient characteristics and survival. Resuscitation158, 157-165.


Møller, S., Wissenberg, M., Søndergaard, K., Kragholm, K., Folke, F., Hansen, C. M., ... & Torp-Pedersen, C. (2021).

Long-term outcomes after out-of-hospital cardiac arrest in relation to socioeconomic status. Resuscitation167, 336-344.


Byrne, C., Pareek, M., Krogager, M. L., Ringgren, K. B., Wissenberg, M., Folke, F., ... & Kragholm, K. (2021).

Increased 5-year risk of stroke, atrial fibrillation, acute coronary syndrome, and heart failure in out-of-hospital cardiac arrest survivors compared with population controls: A nationwide registry-based study. Resuscitation169, 53-59.


Joshi, V. L., Tang, L. H., Borregaard, B., Zinckernagel, L., Mikkelsen, T. B., Taylor, R. S., ... & Zwisler, A. D. (2021).

Long-term physical and psychological outcomes after out-of-hospital cardiac arrest—protocol for a national cross-sectional survey of survivors and their relatives (the DANCAS survey). BMJ open11(4), e045668.


Nielsen, C. G., Andelius, L. C., Hansen, C. M., Blomberg, S. N. F., Christensen, H. C., Kjølbye, J. S., ... & Folke, F. (2021).

Bystander interventions and survival following out-of-hospital cardiac arrest at Copenhagen International Airport. Resuscitation162, 381-387.


Petersen, L. T., Riddersholm, S., Andersen, D. C., Polcwiartek, C., Lee, C. J. Y., Lauridsen, M. D., ... & Kragholm, K. H. (2021).

Temporal trends in patient characteristics, presumed causes, and outcomes following cardiogenic shock between 2005 and 2017: a Danish registry-based cohort study. European Heart Journal Acute Cardiovascular Care10(9), 1074-1083.


Zylyftari, N., Møller, S. G., Wissenberg, M., Folke, F., Barcella, C. A., Møller, A. L., ... & ESCAPE‐NET Investigators. (2021).

Contacts With the Health Care System Before Out‐of‐Hospital Cardiac Arrest. Journal of the American Heart Association10(23), e021827.


Blomberg, S. N., Christensen, H. C., Lippert, F., Ersbøll, A. K., Torp-Petersen, C., Sayre, M. R., ... & Folke, F. (2021).

Effect of machine learning on dispatcher recognition of out-of-hospital cardiac arrest during calls to emergency medical services: a randomized clinical trial. JAMA network open4(1), e2032320-e2032320.


Gnesin, F., Møller, A. L., Mills, E. H. A., Zylyftari, N., Jensen, B., Bøggild, H., ... & Torp-Pedersen, C. (2021).

Rapid dispatch for out-of-hospital cardiac arrest is associated with improved survival. Resuscitation163, 176-183.


van Dongen, L. H., de Goede, P., Moeller, S., Eroglu, T. E., Folke, F., Gislason, G., ... & Tan, H. L. (2021).

Temporal variation in out-of-hospital cardiac arrest occurrence in individuals with or without diabetes. Resuscitation plus8, 100167.


Barcella, C. A., Mohr, G., Kragholm, K., Christensen, D., Gerds, T. A., Polcwiartek, C., ... & Søndergaard, K. B. (2021).

Risk of out-of-hospital cardiac arrest in patients with bipolar disorder or schizophrenia. Heart107(19), 1544-1551.


Lauridsen, M. D., Josiassen, J., Schmidt, M., Butt, J. H., Østergaard, L., Schou, M., ... & Fosbøl, E. L. (2021).

Prognosis of myocardial infarction-related cardiogenic shock according to preadmission out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation162, 135-142.


Christensen, D. M., Mohr, G. H., Kessing, L. V., Kragholm, K. H., Polcwiartek, C., Søndergaard, K. B., ... & Barcella, C. A. (2021).

Association of lithium use with rate of out-of-hospital cardiac arrest in patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders Reports5, 100164.


Gregers, M. C. T., Andelius, L., Malta Hansen, C., Kragh, A. R., Torp‐Pedersen, C., Christensen, H. C., ... & Folke, F. (2021).

Activation of Citizen Responders to Out‐of‐Hospital Cardiac Arrest During the COVID‐19 Outbreak in Denmark 2020. Journal of the American Heart Association, e024140.


Eroglu, T. E., Barcella, C. A., Blom, M. T., Souverein, P. C., Mohr, G. H., Torp‐Pedersen, C., ... & ESCAPE‐NET Investigators. (2021).

Opioid use is associated with increased out‐of‐hospital cardiac arrest risk among 40 000‐cases across two countries. British journal of clinical pharmacology.


Gram, K. H., Præst, M., Laulund, O., & Mikkelsen, S. (2021).

Assessment of a quality improvement programme to improve telephone dispatchers’ accuracy in identifying out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation plus6, 100096.


Iversen, B. N., Meilandt, C., Væggemose, U., Terkelsen, C. J., Kirkegaard, H., & Fjølner, J. (2021).

Pre-charging the defibrillator before rhythm analysis reduces hands-off time in patients with out-of-hospital cardiac arrest with shockable rhythm. Resuscitation169, 23-30.


Møller, S., Wissenberg, M., Starkopf, L., Kragholm, K., Hansen, S. M., Ringgren, K. B., ... & Gerds, T. A. (2021).

Socioeconomic disparities in prehospital factors and survival after out-of-hospital cardiac arrest. Heart107(8), 627-634.


Stankovic, N., Høybye, M., Holmberg, M. J., Lauridsen, K. G., Andersen, L. W., & Granfeldt, A. (2021).

Factors associated with shockable versus non-shockable rhythms in patients with in-hospital cardiac arrest. Resuscitation158, 166-174.


Tang, L. H., Joshi, V., Egholm, C. L., & Zwisler, A. D. (2021).

Are survivors of cardiac arrest provided with standard cardiac rehabilitation?–Results from a national survey of hospitals and municipalities in Denmark. European Journal of Cardiovascular Nursing20(2), 115-123.


Zylyftari, N., Lee, C. Y., Gnesin, F., Moeller, A. L., Mills, E. H. A., Moeller, S. G., ... & Torp-Pedersen, C. (2021).

Prodromal symptoms of out-of-hospital cardiac arrest among patients calling emergency and non-emergency medical help services. European Heart Journal42(Supplement_1), ehab724-0673.


Stankovic, N., Holmberg, M. J., Høybye, M., Granfeldt, A., & Andersen, L. W. (2021). Age and sex differences in outcomes after in-hospital cardiac arrest. Resuscitation165, 58-65.


Milling, L., Lassen, A. T., & Mikkelsen, S. (2021). Transparency in out-of-hospital cardiac arrest resuscitation: decision-making when patients are in the grey area between treatment and futility. European Journal of Emergency Medicine28(6), 414-415.


Garcia, R., Rajan, D., Barcella, C. A., Svane, J., Warming, P. E., Jabbari, R., ... & Tfelt-Hansen, J. (2021).

Racial disparities in out-of-hospital cardiac arrest in Denmark. European Heart Journal42(Supplement_1), ehab724-0647.


Louise Milling, Lars Grassmé Binderup, Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Erika Frischknecht Christensen, Annmarie Lassen, Helle Collatz Christensen, Dorthe Susanne Nielsen, Søren Mikkelsen, The Danish Cardiac Arrest Registry Group.

Documentation of ethically relevant information in out-of-hospital resuscitation is rare: A Danish nationwide observational study of 16,495 out-of-hospital cardiac arrests. BMC Med Ethics. 2021 Jun 30;22(1):82. doi: 10.1186/s12910-021-00654-y.


Hjertesvigt

Andersen C, Schjødt I, Nakano A, Johnsen SP, Egstrup K, Løgstrup BB.
The Danish Heart Failure Registry: A Validation Study of Content.
Clin Epidemiol. 2022 Dec 28;14:1585-1594. doi: 10.2147/CLEP.S390898. eCollection 2022.PMID: 36597506 

https://www.dovepress.com/the-danish-heart-failure-registry-a-validation-study-of-content-peer-reviewed-fulltext-article-CLEP 


Lau Caspar Thygesen, Line Zinckernagel, Hasnain Dalal, Kenneth Egstrup, Charlotte Glümer, Morten Grønbæk, Teresa Holmberg, Lars Køber, Karen la Cour, Anne Nakano, Claus Vinther Nielsen, Kirstine Lærum Sibilitz, Janne Schurmann Tolstrup, Ann Dorthe Zwisler, Rod S Taylor.
Cardiac rehabilitation for patients with heart failure: association with readmission and mortality risk. European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes (2022) 0, 1–10

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767628/


Schjødt I, Johnsen SP, Strömberg A, Valentin JB, Løgstrup BB (2020).
"Inequalities in heart failure care in a tax‐financed universal healthcare system: a nationwide population‐based cohort study." ESC heart failure 7(5): 3095-3108.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767628/


Schjødt I, Johnsen SP, Strömberg A, Kristensen NR, Løgstrup BB (2019).
"Socioeconomic Factors and Clinical Outcomes Among Patients With Heart Failure in a Universal Health Care System." JACC Heart Fail 7(9): 746-755.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31466671/


Nakano A, Vinter N, Egstrup K, Svendsen ML, Schjødt I, Johnsen SP.
"Association between process performance measures and 1-year mortality among patients with incident heart failure: a Danish nationwide study".
Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2019 Jan 1;5(1):28-34. doi: 10.1093/ehjqcco/qcy041.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30204858/


Nakano A, Vinter N, Egstrup K, Svendsen ML, Schjødt I, Johnsen SP.
Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2019 Jan 1;5(1):28-34. doi: 10.1093/ehjqcco/qcy041.PMID: 30204858
Association between process performance measures and 1-year mortality among patients with incident heart failure: a Danish nationwide study.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30204858/


Nakano A, Egstrup K, Svendsen ML, Schjødt I, Jakobsen L, Mehnert F, Johnsen SP.
Age- and sex-related differences in use of guideline-recommended care and mortality among patients with incident heart failure in Denmark.
Age Ageing. 2016 Sep;45(5):635-42.

https://academic.oup.com/ageing/article/45/5/635/2236943


Schjødt I, Nakano A, Egstrup K, Cerqueira C.
The Danish Heart Failure Registry.
Clin Epidemiol. 2016 Oct 25;8:497-502. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5094638/


Anne Nakano, Søren Paaske Johnsen, Birgitte Lidegaard Frederiksen, Marie Louise Svendsen, Carsten Agger, Inge Schjødt, Kenneth Egstrup.
Trends in quality of care among patients with incident heart failure in Denmark 2003-2010: a nationwide cohort study.
BMC Health Services Research 2013, 13:391

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-391


"Sex-related differences in mortality among patients with incident heart failure. The Danish National Indicator Project"Posteren blev præsenteret på "Heart Failure Congress 2010" i Berlin.
(Poster)


"Indicators - do they improve performance? Results from the Danish National Indicator Project"
Posteren blev præsenteret på "European Heart Failure Congress 2009" i Nice.
(Poster)


Hoftealloplastik 

 

Henkel C, Styrkársdóttir U, Thorleifsson G, Stefánsdóttir L, Björnsdóttir G, Banasik K, Brunak S, Erikstrup C, Dinh KM, Hansen TF, Nielsen KR, Bruun MT, Dowsett J, Brodersen T; DBDS Genomic Consortium, Thorgeirsson TE, Gromov K, Boesen MP, Ullum H, Ostrowski SR, Pedersen OB, Stefánsson K, Troelsen A.
Genome-wide association meta-analysis of knee and hip osteoarthritis uncovers genetic differences between patients treated with joint replacement and patients without joint replacement. Ann Rheum Dis. 2022 Nov 14:ard-2022-223199. doi: 10.1136/ard-2022-223199. Epub ahead of print. PMID: 36376028.


Schelde AB, Petersen J, Jensen TB, Gromov K, Overgaard S, Olesen JB, Jimenez-Solem E.
Validation of registration of pharmacological treatment in the Danish Hip and Knee Arthroplasty Registers.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053267/  


Alma B. Pedersen. Studies based on the Danish Hip Arthroplasty Registry. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark, 2006. 
(PhD Thesis) 

https://pdfs.semanticscholar.org/79b3/7c5deb4e092e67dc7818ba10f8677258886e.pdf


Theis Thillemann. Use of medications and risk of revision after primary total hip arthroplasty Faculty of Health Sciences University of Aarhus, Denmark, 2009. (PhD Thesis) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453670903448240


Aksel Paulsen: Validation of patient reported outcomes and predictors in total hip arthroplasty. A longitudinal study from the Danish Hip Arthroplasty Registry. University of Southern Denmark. 
(Igangværende PhD –studie) 


Claus Varnum: Ceramic-on-ceramic bearings in total hip arthroplasty. University of Southern Denmark. 
(Igangværende PhD –studie)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2015.1012975 


Søren Glud Skousgaard: Symptomatic osteoarthritis of the hip or knee: the significance of genetic and environmental influence. A classical twin and co-twin study. University of Southern Denmark. 
(Igangværende PhD –studie) 


Lucht U. The Danish Hip Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand 2000; 71 (5): 433-439. 
(Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000164700317381081


A.B. Pedersen, S. P. Johnsen, S. Overgaard, K. Søballe, H. T Sørensen, and U. Lucht. Registration in the Danish Hip Arthroplasty Registry. Completeness of total hip arthroplasties and positive predictive value of registered diagnosis and postoperative complications. Acta Orthop Scand 2004; 75 (4): 434-441. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00016470410001213-1A.B. Pedersen, S. P. Johnsen, S. Overgaard, K. Søballe, H. T. Sørensen, and U. Lucht. Total hip arthroplasty. Incidence of primary operations and revisions 1996-2002 and estimated future demands. Acta Orthopaedica 2005; 76(2): 182-189. (Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016470510030553


A.B. Pedersen, S. P. Johnsen, S. Overgaard, K. Søballe, H. T. Sørensen, and U. Lucht. Regional variation in incidence of primary total hip arthroplasties and revisions in Denmark, 1996-2002. Acta Orthopaedica 2005; 76 (6): 815-822. (Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17453670510045426


L. Nikolajsen, B. Brandsborg, U. Lucht, T. S. Jensen and H. Kehlet. Chronic pain following total hip arthroplasty: A nationwide questionnaire study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2006; 50: 495-500. 
(Artikel) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1399-6576.2006.00976.x


S.P. Johnsen, H. T. Sørensen, U. Lucht, K. Søballe, S. Overgaard, and A. B. Pedersen. Patient-related predictors of implant failure after primary total hip replacement in the initial, short- and long-terms. A nationwide danish follow-up study including 36 984 patients. J Bone Joint Surg Br 2006; 88-B:1303-8. (Artikel) 

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.88B10.17399


A. Paulsen, A. B. Pedersen, S. P. Johnsen, A. Riis, U. Lucht, S. Overgaard. Effect of hydroxyapatite coating on risk for revision after primary total hip arthroplasty in younger patients. Findings from the Danish Hip Arthroplasty Registry. Acta Orthop 2007 Oct;78(5):622-8. 
(Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17453670710014310


Thillemann TM, Pedersen AB, Johnsen SP, Søballe K. Inferior outcome after intraoperative femoral fracture in total hip arthroplasty: outcome in 519 patients from the Danish Hip Arthroplasty Registry. Acta Orthop 2008 Jun; 79(3):327-34. (Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17453670710015210


Thillemann TM, Pedersen AB, Johnsen SP, Søballe K. Implant survival after primary total hip arthroplasty due to childhood hip disorders: Results from the Danish Hip Arthroplasty Registry. Acta Orthop 2008 Dec; 79(6): 769-776. (Artikel) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19085493


Pedersen AB, Mehnert F, Overgaard S, Møller B, og Johnsen SP. Transfusionspraksis ved total hoftealloplastik på danske ortopædkirurgiske afdelinger. Ugeskrift for Læger 2009; 171(12). 
(Artikel) 

https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2444745795 


Søren Overgaard, Henrik Husted, Anders Odgaard, Alma B Pedersen, Christian Pedersen & Søren Solgaard. Resultater fra Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi. Ugeskrift for Læger 2009;171(13):1080. 
(Artikel) 

http://ugeskriftet.dk/videnskab/resultater-fra-dansk-hoftealloplastik-register


Thillemann TM, Pedersen AB, Mehnert F, Johnsen SP, Søballe K. Use of diuretics and risk of implant failure after primary total hip arthroplasty: A nationwide population-based study. Bone. 2009 May 3. 
(Artikel) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S8756328209015671


Thillemann TM, Pedersen AB, Mehnert F, Johnsen SP, and Søballe K. The risk of revision after primary total hip arthroplasty among statin users: a nationwide population-based nested case-control study. J Bone Joint Surg Am. 2010 May;92(5):1063-72. 
(Artikel) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20439650


Thillemann TM, Pedersen AB, Mehnert F, Johnsen SP, and Søballe K. Postoperative use of bisphosphonates and risk of revision after primary total hip arthroplasty: a nationwide population-based study. Bone. 2010 Apr;46(4):946-51. Epub 2010 Jan 25. 
(Artikel) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S8756328210003832


Pedersen AB, Mehnert F, Overgaard S, and Johnsen SP. Allogeneic blood transfusion and prognosis following total hip replacement: a population- based follow-up study. BMC Musculoskeletal Disorders 2009 Dec 29;10:167. 
(Artikel) 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-10-167


Havelin LI, Fenstad AM, Salomonsson R, Mehnert F, Furnes O, Overgaard S, Pedersen AB, Herberts P, Kärrholm J, and Garellick G. The Nordic Arthroplasty Register association. A unique collaboration of three national hip arthroplasty registries with 280,201 total hip replacements. Acta Orthopaedica 2009; 80 (4): 393-401. 
(Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453670903039544


Sorensen CR, Pedersen AB, Johnsen SP, Riis A, and Overgaard S. Survival of Primary Total Hip Arthroplasty in Rheumatoid Arthritis patients. Findings in 1,661 arthroplasties in 1,395 patients from the Danish Hip Arthroplasty Registry. Acta Orthopaedica 2010. 81(1): 60-65. 
(Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453671003685418 


Pedersen AB, Mehnert F, Sørensen HT, Overgaard S, and Johnsen SP. Risk factors for venous thromboembolism in patients undergoing total hip replacement and receiving routine thromboprophylaxis. Journal Bone Joint Surgery (Am) 2010 Sep 15;92(12):2156-64. 
(Artikel) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20844157


Pedersen AB, Mehnert F, Johnsen SP, Sørensen HT. Risk of revision of a total hip replacement in patients with diabetes mellitus: a population-based follow up study. J Bone Joint Surg Br. 2010 Jul;92(7):929-34. 
(Artikel) 

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.92B7.24461


Pedersen AB, Svendsson JE, Johnsen SP, Riis A, Overgaard S. Risk factors for revision due to infection after primary total hip arthroplasty. A population-based study of 80,756 primary procedures in the Danish Hip Arthroplasty Registry. Acta Orthop. 2010 Oct;81(5):542-7. 
(Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2010.519908 


Pedersen AB, Baron JA, Overgaard A and Johnsen SP. Short- and long-term mortality following primary total hip replacement with osteoarthritis: a Danish nationwide epidemiological study. J Bone Joint Surg Br 2010. Accepted. 
(Artikel) 

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.93B2.25629


Ranstam J, Kärrholm J, Pulkkinen P, Mäkelä K, Espehaug B, Pedersen AB, Mehnert F, Furnes O; NARA study group. Statistical analysis of arthroplasty data. I. Introduction and background. Acta Orthopaedica. 2011; 82(3): 253-7.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2011.588862


Ranstam J, Kärrholm J, Pulkkinen P, Mäkelä K, Espehaug B, Pedersen AB, Mehnert F, Furnes O; NARA study group. Statistical analysis of arthroplasty data. II. Guidelines. Acta Orthopaedica. 2011; 82(3): 258-267.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2011.588863


Johanson PE, Fenstad AM, Furnes O, Garellick G, Havelin LI, Overgaard S, Pedersen AB, Kärrholm J. Inferior outcome after hip resurfacing arthroplasty than after conventional arthroplasty. Evidence from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) database, 1995 to 2007. Acta Orthop. 2010 Oct;81(5):535-41. 
(Artikel) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2010.525193


Paulsen A, Pedersen AB, Overgaard S and Roos E. Feasibility of four patient-reported outcome measures in a registry setting. A cross-sectional study of 6000 patients from the Danish Hip Arthroplasty Registry. Acta Orthop. 2012 Aug;83(4):321-7

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2012.702390


Pedersen AB, Johnsen SP and Sorensen HT. Increased one year risk of venous thromboembolism following total hip replacement: A nationwide cohort study Journal Bone Joint Surgery (Br). J Bone Joint Surg Br 2012;94-B:1598–1603.

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.94B12.29358


Engesæter LB, Engesæter IØ, Fenstad AM, Havelin LI, Kärrholm J, Garellick G, Pedersen AB, Overgaard S. Low revision rate after total hip arthroplasty in patients with pediatric hip diseases.. Acta Orthop. 2012 Oct;83(5):436-41

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2012.736171


Dale H, Fenstad AM, Hallan G, Havelin LI, Furnes O, Overgaard S, Pedersen AB, Kärrholm J, Garellick G, Pulkkinen P, Eskelinen A, Mäkelä K, Engesæter LB. Increasing risk of prosthetic joint infection after total hip arthroplasty. Acta Orthop. 2012 Oct;83(5):449-58. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2012.733918


Aksel Paulsen, Forskningsendhed, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, på projektet: ”Effekten af hydroxyapatit coating på overlevelse af ucementeret total heftealloplastik”. Afsluttet i 2006. 
(Afsluttede forskningsårsstuderende) 


Jens Svendson, Forskningsendhed, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetssygehus, på projektet: ”Risk factors for revision due to infection after primary total hip arthroplasty. 11 years follow up from the Danish Hip Arthroplasty Registry.” Afsluttet i september 2007. 
(Afsluttede forskningsårsstuderende) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2010.519908


Christofer Rud-Sørensen, Forskningsendhed, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetssygehus, på projektet: ”Proteseoverlevelse efter primær total hoftealloplastik hos patienter opereret på grund af reumatoid artrit.” Afsluttet i september 2007. 
(Afsluttede forskningsårsstuderende) 


Marianna Krause og Maja S. Kristensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetssygehus, på projektet: ”A comparison of patient characteristics and outcomes following total hip arthroplasty in public and private hospitals in Denmark”. Afsluttet i oktober 2008. 
(Afsluttede forskningsårsstuderende) 


Thomas M. Hey og Azra Osmanagic, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetssygehus, på projektet: ”Risk factors for revision due to dislocation following primary total hip arthroplasty”. Afsluttet i februar 2009. 
(Afsluttede forskningsårsstuderende) 


Hoftenære lårbensbrud

Olesen BA, Närhi SF, Jensen TG, Overgaard S, Palm H, Sørensen MS.

Incidence of dislocation and associated risk factors in patients with a femoral neck fracture operated with an uncemented hemiarthroplasty.

BMC Musculoskelet Disord. 2024 Feb 9;25(1):119. doi: 10.1186/s12891-024-07237-z. PMID: 38336702; PMCID: PMC10854108.


Alma B Pedersen, MD, PhD, DMSc, Nickolaj Risbo, MSc, Bjarke L Viberg, MD, PhD, Henrik Palm, MD, DMSc, Niels Dieter Röck, MD

Incidence, quality of care, and mortality in hip fracture patients in the course of the COVID pandemic. A population-based cohort study

The Journals of Gerontology: Series A, glae009, https://doi.org/10.1093/gerona/glae009


Dorete K Storbjerg, Nadia R Gadgaard, Alma B Pedersen

Any infection among patients with hip fracture: Predictive ability of Charlson, Elixhauser, Rx-Risk, and Nordic comorbidity indices

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37989653/Pia Kjær Kristensen, Thomas Johannesson Hjelholt, Morten Madsen, Alma B Pedersen

Current Trends in Comorbidity Prevalence and Associated Mortality in a Population-Based Cohort of Hip Fracture Patients in Denmark

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37483261/


N R Gadgaard 1, C Varnum 2 3, R G H H Nelissen 4, C Vandenbroucke-Grauls 5 6, H T Sørensen 5, A B Pedersen 5

Comorbidity and risk of infection among patients with hip fracture: a Danish population-based cohort study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37483261/


Thomas J Hjelholt 1 2, Søren P Johnsen 3, Peter K Brynningsen 4, Grethe Andersen 5, Alma B Pedersen 1

Impact of Stroke History on the Risk of Recurrent Hip Fracture or Major Osteoporotic Fractures among Patients with Incident Hip Fracture: A Nationwide Cohort Study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36533810/Peter Vn Nguyen, Thomas J Hjelholt, Uffe Heide-Jørgensen, Alma B Pedersen

Postoperative complications, mortality, and quality of in-hospital care among hip fracture patients with Parkinson's disease

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35296377/


Thomas J Hjelholt, Søren P Johnsen, Peter K Brynningsen, Jakob S Knudsen, Daniel Prieto-Alhambra, Alma B Pedersen

Development and validation of a model for predicting mortality in patients with hip fracture

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34923589/


Christine K Schrøder, Thomas J Hjelholt, Henrik Møller, Morten Madsen, Alma B Pedersen, Pia K Kristensen

Comorbidity and Quality of In-Hospital Care for Hip Fracture Patients

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247357/ 


Nicolai K Kristensen, Jeppe Lange, Trine Frøslev, Alma B Pedersen

Risk of reoperation due to surgical site infection in 74,771 hip fracture patients: a Danish nationwide cohort study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36148617/


Thomas J Hjelholt, Søren P Johnsen, Peter K Brynningsen, Alma B Pedersen

The Interaction Effect Between Previous Stroke and Hip Fracture on Postoperative Mortality: A Nationwide Cohort Study

https://www.dovepress.com/the-interaction-effect-between-previous-stroke-and-hip-fracture-on-pos-peer-reviewed-fulltext-article-CLEP


Jeppe D. Vesterager, Morten T. Kris tensen  Alma B. Pedersen

Loss of pre-fracture basic mobility status at hospital discharge for hip fracture is associated with 30-day post-discharge risk of infections - a four-year nationwide cohort study of 23,309 Danish patients

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33941387/


Amalie H Simoni 1, Lone Nikolajsen 2 3, Anne E Olesen 4 5, Christian F Christiansen 6, Søren P Johnsen 1, Alma B Pedersen 6.

The association between initial opioid type and long-term opioid use after hip fracture surgery in elderly opioid-naïve patients. Scand J Pain. 2020 Oct 25;20(4):755-764. doi: 10.1515/sjpain-2019-0170.


Thomas J Hjelholt 1, Søren P Johnsen 2, Peter K Brynningsen 3, Alma B Pedersen 1.

Association of CHA 2 DS 2 -VASc Score with Stroke, Thromboembolism, and Death in Hip Fracture Patients. J Am Geriatr Soc. 2020 Aug;68(8):1698-1705. doi: 10.1111/jgs.16452. Epub 2020 Apr 15.


Hjelholt TJ1, Edwards NM1, Vesterager JD1, Kristensen PK1,2, Pedersen AB1.

Clin Epidemiol. 2020 Feb 4;12:123-131. doi: 10.2147/CLEP.S238722. eCollection 2020.

The Positive Predictive Value of Hip Fracture Diagnoses and Surgical Procedure Codes in the Danish Multidisciplinary Hip Fracture Registry and the Danish National Patient Registry.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32099478 


Pia Kjær Kristensen, Niels Dieter Röck, Helle Collatz Christensen, Alma Becic Pedersen.
The Danish Multidisciplinary Hip Fracture Registry 13-Year Results from a Population-Based Cohort of Hip Fracture Patients
 

https://www.dovepress.com/the-danish-multidisciplinary-hip-fracture-registry-13-year-results-fro-peer-reviewed-article-CLEP 


Kjørholt KE, Kristensen NR, Prieto-Alhambra D, Johnsen SP, Pedersen AB. Increased risk of mortality after postoperative infection in hip fracture patients. Bone. 2019 Jul 21.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31340186


Glassou EN, Kjørholt KK, Hansen TB, Pedersen AB. Delay in surgery, risk of hospital-treated infections and the prognostic impact of comorbidity in hip fracture patients. A Danish nationwide cohort study, 2005-2016. Clin Epidemiol. 2019 May 10;11:383-395.

https://www.dovepress.com/delay-in-surgery-risk-of-hospital-treated-infections-and-the-prognosti-peer-reviewed-article-CLEP


AH Simoni, L Nikolajsen, AE Olesen, CF Christiansen, AB Pedersen. Opioid use after hip fracture surgery: A Danish nationwide cohort study from 2005-2015. Eur J Pain. 2019 Mar 7.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejp.1392


Buket Öztürk, Niels Dieter Röck, Lars Pedersen, Alma B. Pedersen. Impact of comorbidity on the association between surgery delay and mortality in hip fracture patients: A Danish nationwide cohort study. Injury. 2018 Dec 29.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30616809


Eva N Glassou, Nickolaj R Kristensen, Bjarne K Møller, Christian Erikstrup, Torben B Hansen, Alma B Pedersen. Impact of preadmission anti-inflammatory drug use on the risk of red blood cell transfusion in elderly hip fracture patients - A Danish nationwide cohort study, 2005-2016. Transfusion. Transfusion. 2019 Jan 4.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30610758


Bruun SB, Petersen I, Kristensen NR, Cronin-Fenton D, Pedersen AB. Selective serotonin reuptake inhibitor use in hip fracture patients: a Danish nationwide prevalence study. Acta Orthop. 2018 Dec 10:1-12.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526179


Daugaard C, Pedersen AB, Kristensen NR, Johnsen SP. Preoperative antithrombotic therapy and risk of blood transfusion and mortality following hip fracture surgery: A Danish nationwide cohort study. Osteoporosis Int. Osteoporos Int. 2018 Nov 29.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30498889


Kjørholt KE, Johnsen SP, Kristensen NR, Prieto-Alhambra D, Pedersen AB. Increasing risk of hospital-treated infections and community-based antibiotic use after hip fracture surgery: A nationwide study 2005-2016. J Bone Mineral Research. 2018 Dec 4. (Impact factor 6.28).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30515887


Bruun SB, Petersen I, Kristensen NR, Cronin-Fenton D, Pedersen AB. Selective serotonin reuptake inhibitor use and mortality, postoperative complications, and quality of care in hip fracture patients: a Danish nationwide cohort study. Clin Epidemiol. 2018 Aug 27.

https://www.dovepress.com/selective-serotonin-reuptake-inhibitor-use-and-mortality-postoperative-peer-reviewed-article-CLEP


Johansen A, Golding D, Brent L, Close J, Gjertsen JE, Holt G, Hommel A, Pedersen AB, Röck ND, Thorngren KG. Using national hip fracture registries and audit databases to develop an international perspective. Injury. 2017 Oct;48(10):2174-2179.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28803651


Pedersen AB, Gammelager H, Kahlert J, Sørensen HT, Christiansen CF. Impact of body mass index on risk of acute kidney injury and mortality in elderly patients undergoing hip fracture surgery. Osteoporos Int. 2017 Mar;28(3):1087-1097.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27866215


Pedersen AB, Christiansen CF, Gammelager H, Kahlert J, Sørensen HT. Risk of acute renal failure and mortality after surgery for a fracture of the hip: a population-based cohort study. Bone Joint J. 2016 Aug;98-B(8):1112-8. (Impact factor 3.58).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27482026


Pedersen AB, Cronin Fenton D, Nørgaard M, Kristensen NR, Kuno Møller B, Erikstrup C. Body mass index, risk of allogeneic red blood cell transfusion, and mortality in elderly patients undergoing hip fracture surgery. Osteoporos Int. 2016 Sep;27(9):2765-2775.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27099965


Kristensen MT, Öztürk B, Röck ND, Ingeman A, Palm H, Pedersen AB.Regaining pre-fracture basic mobility status after hip fracture and association with post-discharge mortality and readmission-a nationwide register study in Denmark. 
Age Ageing. 2019 Jan 7. doi: 10.1093/ageing/afy185. [Epub ahead of print]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30615060?report=docsum


Viberg  B et al:. Introduction of national guidelines for restrictive blood transfusion threshold for hip fracture patients––a consecutive cohort study based on complete follow-up in national databases. Journal of Orthopaedic Surgery and Research201813:116 

https://josr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13018-018-0828-8


Kristiansen NS, Kristensen PK, Nørgård BM, Mainz J, Johnsen SP. ”Off-hours admission and quality of hip fracture care: A nationwide cohort study of performance measures and case fatality” in International Journal for Quality in Health Care 2016 Jun,28(3):324-31

https://academic.oup.com/intqhc/article/28/3/324/1750507


Kristensen PK, Thillemann TM, Søballe K, Johnsen SP. Are process performance measures associated with clinical outcomes among patients with hip fractures? - A population-based cohort study. International Journal for Quality in Health Care 2016 doi:10.1093

https://academic.oup.com/intqhc/article/28/6/698/2607794


Kristensen. PK, Thillemann TM, Johnsen SP.
Can improved quality of care explain the success of orthogeriatric units? A population-based cohort study  Age and Ageing 2015; 0: 1–6 

https://academic.oup.com/ageing/article/45/1/66/2195283


Kristensen PK, Thillemann TM, Johnsen SP.
Is Bigger Always Better? A Nationwide Study of Hip Fracture Unit Volume, 30-Day Mortality, Quality of In-Hospital Care, and Length of Hospital Stay.  Med Care. 2014 Sep 15. [Epub ahead of print] 

https://oce.ovid.com/article/00005650-201412000-00004/HTML


Nielsen KA; Jensen NC; Jensen CM, Thomsen M; Pedersen L; Johnsen SP; Ingeman A; Bartels PD;Thomsen RW
Quality of care and 30 day mortality among patients with hip fractures: a nationwide cohort study.
BMC Health Services Research 2009, 9:186 

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/186


Hysterektomi
 

A Settnes  C Moeller  MF Topsoee  C Norrbom  TI Kopp  E Dreisler  A Joergensen  M Dueholm  SC Rasmussen  PA Froeslev  B Ottesen  H Gimbel
Complications after benign hysterectomy, according to procedure: a population‐based prospective cohort study from the Danish hysterectomy database, 2004–2015.

First published:07 March 2020 https://doi.org/10.1111/1471-0528.16200


Utzon J, Hansen CC, Andreasen J, Ottesen BS. 
The Danish Hysterectomy Database seen from a public health- economic perspective.
Ugeskr Laeger. 2005 Aug 22;167(34):3170-4.


Brandsborg B, Nikolajsen L, Hansen CT, Kehlet H, Jensen TS.
Risk factors for chronic pain after hysterectomy: a nationwide questionnaire and database study. 
Anesthesiology. 2007 May;106 (5):1003-12.


Hansen BB, Dreisler E, Stampe Sørensen S.
Outcome of repeated hysteroscopic resection of the endometrium. J Minim Invasive Gynecol. 2008 Nov-Dec;15(6):704-6. Epub 2008 Sep 6.


Hansen CT, Møller C, Daugbjerg S, Utzon J, Kehlet H, Ottesen B;
Steering Committee Of The Danish Hysterectomy Database. 
Establishment of a national Danish hysterectomy database: preliminary report on the first 13,425 hysterectomies. 
Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87 (5):546-57.


Hansen CT, Kehlet H, Møller C, Mørch L, Utzon J, Ottesen B.
Timing of heparin prophylaxis and bleeding complications in hysterectomy a nationwide prospective cohort study of 9,949 Danish women.
Acta Obstet GynecolScand. 2008 vol:87 hft.:10 s.:1039 -47


Dreisler E, Sorensen SS, Lose G. Endometrial polyps and associated factors in Danish women aged 36-74 years. Am J Obstet Gynecol. 2009 Feb;200(2):147.e1-6. Epub 2008 Nov 6.


Nielsen SL, Daugbjerg SB, Gimbel H, Settnes A. Use of vaginal hysterectomy in Denmark: rates, indications and patient characteristics. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011;00:1-7


Osler M, Daugbjerg S, Frederiksen BL, Ottesen B. Body mass and risk of complications after hysterectomy on benign indications. Hum.Reprod.2011; 26 (6):1512-1518.


Thoestesen LM, Rasmussen KL, Lauszus FF, Hansen CT, Titlestad KE, Larsen R. Tranfusion rate prevalence of unexpected red blood cell alloantibodies in women undergoing hysterectomy for benign disease. Acta Obstet Gynecol; Scand. 2011 Jun;90 (6):636-41.


Daugbjerg SB, Ottesen B, Diderichsen F, Frederiksen BL, Osler M. Socioeconomic factors may influence the surgical technique for benign hysterectomy. Dan Med J. 2012 Jun;59(6):1-7


Settnes A, Daugbjerg S, Ottesen B. Dansk Hysterektomi Database. Ugeskrift for læger 2012. (uge 42, temanummer).


Lowenstein E, Ottesen B, Gimbel H. Incidence and life time risk of pelvic organ prolapse in Denmark from 1977 to 2009. Int Urogyn J 2014, May 20


Lykke R, Blaakaer J, Ottesen B, Gimbel H. Pelvic organ prolapse (POP) surgery among Danish womenhysterectomized for benign conditions: age at hysterectomy, age at subsequent POP operation, and risk of POP after hysterectomy. Int Urogyn J 2014 Sep 3


Topsoee MF, Ibfelt EH, Settnes A, Danish Hysterectomy and Hysteroscopy Database. Clinical Epidemiology, 2016; 8: 515–520.

Topsoee, M. F., Settnes, A., Ottesen, B. and Bergholt, T. (2017), A systematic review and meta-analysis of the effect of prophylactic tranexamic acid treatment in major benign uterine surgery. Int J Gynecol Obstet, 136: 120–127.


Topsoee MF, Bergholt T, Ravn P, Schouenborg L, Moeller C, Settnes A. Anti-hemorrhagic effect of prophylactic tranexamic acid in benign hysterectomy – a double-blinded randomized placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2016 Jul;215(1):72.e1-8


Sloth SB, Schroll JB, Settnes A, Gimbel H, Rudnicki M, Topsoee MF, Joergensen A, Nortvig H, Moeller C. Systematic review of the limited evidence for different surgical techniques at benign hysterectomy: A clinical guideline initiated by the Danish Health Authority. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Sep;216:169-177.


Bonde L, Noer MC, Møller LA, Ottesen B, Gimbel H.Vaginal vault suspension during hysterectomy for benign indications: a prospective register study of agreement on terminology and surgical procedure. Int Urogynecol J. 2017 28(7):1067-1075.


Henriette Strøm Kahr, Ole Thorlacius-Ussing, Ole Bjarne Christiansen, Regitze Kuhr Skals, Christian Torp-Pedersen, Aage Knudsen, MD, DMSC.Venous Thromboembolic Complications to Hysterectomy for Benign Disease: A Nationwide Cohort Study. JMIG 2018; 25(4):715–723.


Lisbeth Bonde, Lauge Østergaard, Emil L. Fosbøl, Lars A. Møller, Bent Ottesen, Gunnar H. Gislason, Helga Gimbel. Pelvic organ prolapse surgery after native tissue vault suspension at hysterectomy—A prospective cohort study. EJOGRB 2019; 240:144–150


Bonde L, Püschl IC, Møller LA, Ottesen B, Breinegaard N, Gimbel H. No evidence of association between native tissue vault suspension and risk of pelvic pain or sexual dysfunction. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;225:141-147.


DHHD-styregruppe. Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database DHHD. Resumé af årsrapport 2017/2018. UfL 2019;181:312.


Christina Norrbom, Marianne Steding-Jessen, Merete Osler, Marie Krabbe-Sørensen, Steen C Rasmussen, Lisbeth Nilas, Ellen C L Løkkegaard, Annette Settnes. Risk of Adhesive Bowel Obstruction after Hysterectomy for benign indication according to surgical method in Denmark, 1984-2013. Obstet Gynecol submitted.


Settnes, Annette; Moeller, Charlotte; Topsoee, Märta; Norrbom, Christina; Kopp, Tine; Dreisler, Eva; Joergensen, Annemette; Dueholm, Margit; Rasmussen, Steen; Froeslev, Pia; Ottesen, Bent; Gimbel, Helga. Complications after benign hysterectomy according to methods: A population-based prospective cohort study from the Danish Hysterectomy Database 2004 to 2015. BJOG submitted. Publiceret.


Settnes A, Topsoee MF, Moeller C, Dueholm M, Kopp TI, Norrbom C, Rasmussen SC, Froeslev PA, Joergensen A, Dreisler E, Gimbel H. Reduced complications following implementation of laparoscopic hysterectomy: A Danish population-based cohort study of minimally invasive benign gynecologic surgery 2004-2018. JMIG submitted. Publiceret


Settnes N, Sørensen LLD, Lauesen S. Data Mining Complications. Danish Hysterectomy Database. ITU Maj 2011.


Clemmensen AJ: Quality Adjustment of Hospital Services. Action 1: Improving Price and Volume Measures for Health Care. Danmarks Statistisk. Funding by The EU-commision, Eurostat. A pilot project, December 2017


Kamilla K Karlsen, Torben Munk, Kresten R Petersen, Märta F Topsøe. Anvendelse af profylaktisk tranexamsyre til kvinder, der får foretaget hysterektomi på benign indikation. Hindsgavl Guideline 2018.


Akademiske afhandlinger


Master-afhandling: Sommerset JD. Convalescence. A survey of convalescence after hysterectomy benign indicationKøbenhavns universitet 2005


Speciale-afhandling: Daugbjerg SB. Hospitals- og operatørvolumens betydning for blødningskomplikatoner ved benign elektiv hysterektomi. Et nationalt prospektivt kohorte studie af 12415 danske kvinder. Københavns universitet 2008


Ph.d.-afhandling: Dreisler E. Endometrial polyps, Prevalence, ultrasonographic aspects,and associated factors 2008


Ph.d.-afhandling: Hansen CT. A national hysterectomy database – methodology and early results. Københavns Universitet 2008


Ph.d.-afhandling: Daugbjerg SB. Socioeconomic inequality in treatment and outcome after hysterectomy. Københavns Universitet 2012


Ph.d.-afhandling: Märta FinkTopsøe. Tranexamic acid as prophylaxis of hemorrhage in benign hysterectomy. Københavns Universitet 2016.


Foredrag og Abstracts


Rørne D, Clausen H, Stampe S: "Intrauterine polyps and their influence on infertility." NFOG.


Christoffersen CV, Strøm HK, Stampe S: "Impact of uterine fibrids upon outcome of transcervical resection of the endometrium". ESGE 2012.


Settnes A. Danish National Registry. Complications and Perspectives. First Nordic Congress on Gynaecological Endoscopy 2015


Settnes A. Dansk Hysterektomi Database gennem 10 år. Hindsgavl Guidelines Årsmøde 2015.


Topsoee M, Settnes A. Implementing laparoscopic hysterectomy in Denmark – results from 
the Danish Hysterectomy Database.
European Society og Gynaecological Endoscopy, Budapest October 2015.


Settnes A, Topsoee M. Complications after abdominal, vaginal and laparoscopic hysterectomy - results from the Danish Hysterectomy Database (DHD) 2003-2011.​European Society og Gynaecological Endoscopy, Budapest, October 2015.


Märta F. Topsoee, Thomas Bergholt, Bent Ottesen, Annette Settnes, Prophylactic tranexamic acid in benign hysterectomy - a randomized placebo-controlled trial. Abstract + pris for bedste præsentation ved NFOG, Helsinki June 2016


Norrbom C, Kopp TI, Settnes A, Nilas L, Løkkegaard ECL. R1-023 og R3-014: Kirurgiske langtidskomplikationer efter fjernelse af livmoderen og efter kejsersnit. Abdominal Cicatrice Databasen (ABC-databasen), Procrin symposium, Århus april 2016


Settnes A, Hvordan fremmer DHHD databasen kvalitet i dagens klinik.                                                                                    DSOG Hindsgavl Forårsmøde. Inviteret session, Hindsgavl april 2016


Settnes A, Implementering af de national kliniske retningslinier, Sundhedsstyrelsen NKR sekretariatsdag, juni 2016 


Topsøe M, Settnes A, DHHD styregruppen: Ny national retningslinje fra
Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database vedr. tranexamsyre til benign hysterektomi
. DSOG Hindsgavl guidelinemøde, sep 2017


Lisbeth Bonde, Lauge Østergaard, Emil Fosbøl, Lars Møller, Bent Ottesen, Helga Gimbel. Pelvic organ prolapse surgery after prophylactic vaginal vault suspension during hysterectomy – An observational follow-up study. Session 38 – Urogynaecology Reference: A2197LB. EJOG 2019;234:e125


Intensiv

Nick Meier, Anders Perner, Ronni Plovsing, Steffen Christensen, Lone M. Poulsen, Anne C. Brøchner, Bodil S. Rasmussen, Marie Helleberg, Jens U. S. Jensen, Lars P. K. Andersen, Hanna Siegel, Michael Ibsen, Vibeke L. Jørgensen, Robert Winding, Susanne Iversen, Henrik P. Pedersen, Christoffer Sølling, Ricardo S. Garcia, Jens Michelsen, Thomas Mohr, George Michagin, Ulrick S. Espelund, Helle Bundgaard, Lynge Kirkegaard, Margit Smitt, Sigurdur Sigurdsson, David L. Buck, Niels-Erik Ribergaard, Helle S. Pedersen, Mette Helene Toft, Trine B. Jonassen, Frederik Mølgaard Nielsen, Emilie K. Madsen, Trine N. Haberlandt, Louise Sophie Bredahl, Nicolai Haase.

Long-term outcomes in COVID-19 patients admitted to intensive care in Denmark: A nationwide observational study. 08 June 2023. 

https://doi.org/10.1111/aas.14290


Reidar Kvåle 1, Morten Hylander Möller 2, Timo Porkkala 3, Tero Varpula 4, Gunnar Enlund 5, Lars Engerstrôm 6, Martin Ingi Sigurdsson 7, Katrin Thormar 8, Kim Garde 9, Steffen Christensen 10, Eirik Alnes Buanes 1, Kristinn Sverrisson 8

The Nordic perioperative and intensive care registries-Collaboration and research possibilities 2023 Apr 25. PMID: 37096912, DOI: 10.1111/aas.14255


Haase N, Plovsing R, Christensen S, Poulsen LM, Brøchner AC, Rasmussen BS, Helleberg M, Jensen JUS, Andersen LPK, Siegel H, Ibsen M, Jørgensen VL, Winding R, Iversen S, Pedersen HP, Madsen J, Sølling C, Garcia RS, Michelsen J, Mohr T, Michagin G, Espelund US, Bundgaard H, Kirkegaard L, Smitt M, Buck DL, Ribergaard NE, Pedersen HS, Christensen BV, Nielsen LP, Clapp E, Jonassen TB, Weihe S, la Cour K, Nielsen FM, Madsen EK, Haberlandt TN, Meier N, Perner A. Changes over time in characteristics, resource use and outcomes among ICU patients with COVID-19-A nationwide, observational study in Denmark. Acta Anaesthesiol Scand. 2022 Sep;66(8):987-995. doi: 10.1111/aas.14113. Epub 2022 Aug 2. PMID: 35781689


Chew MS, Kattainen S, Haase N, Buanes EA, Kristinsdottir LB, Hofsø K, Laake JH, Kvåle R, Hästbacka J, Reinikainen M, Bendel S, Varpula T, Walther S, Perner A, Flaatten HK, Sigurdsson MI. A descriptive study of the surge response and outcomes of ICU patients with COVID-19 during first wave in Nordic countries. Acta Anaesthesiol Scand. 2022 Jan;66(1):56-64. doi: 10.1111/aas.13983. Epub 2021 Oct 3. PMID: 34570897


Granholm, A, Christiansen, CF, Christensen, S, Perner, A, Møller, MH. Performance of SAPS II according to ICU length of stay: A Danish nationwide cohort study. Acta Anaesthesiol Scand. 2019; 00: 1– 10.

https://doi.org/10.1111/aas.13415


Granholm, A, Christiansen, CF, Christensen, S, Perner, A, Møller, MH. Performance of SAPS II according to ICU length of stay: Protocol for an observational study. Acta Anaesthesiol Scand. 2019; 63: 122– 127.

https://doi.org/10.1111/aas.13233


Christiansen, C.F., Thomsen, R.W., Schmidt, M. et al. Intensive Care Med (2019).         

https://doi.org/10.1007/s00134-019-05648-4


Christiansen CF, Moller MH, Nielsen H, Christensen S. The Danish Intensive Care Database. Clin Epidemiol 2016;8:525-30.


Blichert-Hansen L, Nielsson MS, Nielsen RB, Christiansen CF, Norgaard M. Validity of the coding for intensive care admission, mechanical ventilation, and acute dialysis in the Danish National Patient Registry: a short report. Clin Epidemiol 2013;5:9-12.


Christiansen CF, Ronholm E. [Danish Intensive Care Database]. Ugeskr.Laeger 2012 Oct 15;174(42):2544.


Rhodes A, Moreno RP, Azoulay E, Capuzzo M, Chiche JD, Eddleston J, et al. Prospectively defined indicators to improve the safety and quality of care for critically ill patients: a report from the Task Force on Safety and Quality of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Intensive Care Med 2012 Apr;38(4):598-605.


Christiansen CF, Christensen S, Johansen MB, Larsen KM, Tonnesen E, Sorensen HT. The impact of pre-admission morbidity level on 3-year mortality after intensive care: a Danish cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2011 Jul 20;55(8):962-70.


Ronholm E, Christensen S, Andersen JS, Jensen RH, Sorensen HT. [Clinical database for intensive care patients]. Ugeskr Laeger 2007 Feb 19;169(8):724-7.


Kortgen A, Niederprum P, Bauer M. Implementation of an evidence-based "standard operating procedure" and outcome in septic shock. Crit Care Med 2006 Apr;34(4):943-9.


Sundhedsstyrelsen. INTENSIV TERAPI - definitioner, dokumentation og visitationsprincipper. 2006.


Metnitz PG, Moreno RP, Almeida E, Jordan B, Bauer P, Campos RA, et al. SAPS 3—From evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 1: Objectives, methods and cohort description. Intensive Care Med 2005 Oct;31(10):1336-44.


Moreno RP, Metnitz PG, Almeida E, Jordan B, Bauer P, Campos RA, et al. SAPS 3—From evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 2: Development of a prognostic model for hospital mortality at ICU admission. Intensive Care Med 2005 Oct;31(10):1345-55.


Kmietowicz Z. Half of patients in intensive care receive suboptimal care. BMJ 2005 May 14;330(7500):1101.


Kiropraktik


"Quality Development Through Indicator Monitoring In Danish Chiropractic Clinics"
Posteren blev præsenteret på international kiropraktorkonference i Odense i juni 2010.
(Poster)


Knæalloplastik

 

Henkel C, Styrkársdóttir U, Thorleifsson G, Stefánsdóttir L, Björnsdóttir G, Banasik K, Brunak S, Erikstrup C, Dinh KM, Hansen TF, Nielsen KR, Bruun MT, Dowsett J, Brodersen T; DBDS Genomic Consortium, Thorgeirsson TE, Gromov K, Boesen MP, Ullum H, Ostrowski SR, Pedersen OB, Stefánsson K, Troelsen A.
Genome-wide association meta-analysis of knee and hip osteoarthritis uncovers genetic differences between patients treated with joint replacement and patients without joint replacement. Ann Rheum Dis. 2022 Nov 14:ard-2022-223199. doi: 10.1136/ard-2022-223199. Epub ahead of print. PMID: 36376028.


Henkel C, Mikkelsen M, Pedersen AB, Rasmussen LE, Gromov K, Price A, Troelsen A.
Medial unicompartmental knee arthroplasty: increasingly uniform patient demographics despite differences in surgical volume and usage-a descriptive study of 8,501 cases from the Danish Knee Arthroplasty Registry.
Acta Orthop. 2019 Aug;90(4):354-359. doi: 10.1080/17453674.2019.1601834. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30973052; PMCID: PMC6718175.


Schelde AB, Petersen J, Jensen TB, Gromov K, Overgaard S, Olesen JB, Jimenez-Solem E.
Validation of registration of pharmacological treatment in the Danish Hip and Knee Arthroplasty Registers.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053267/  


Robertsson O, Bizjajeva S, Fenstad AM, Furnes O, Lidgren L, Mehnert F, Odgaard A, Pedersen AB and Havelin LI.
Knee arthroplasty in Denmark, Norway and Sweden. A pilot study from the Nordic Arthroplasty Register Association. Acta Orthopaedica 2010. 81 (1): 82-89.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453671003685442


Pedersen AB, Mehnert F, Johnsen SP and Sørensen HT. Venous thromboembolism in knee replacement patients receiving thromboprophylaxis: A Danish population-based follow-up study. Journal Bone Joint Surgery (Am) 2011; 93(14):1281-1287.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21792493


Ranstam J, Kärrholm J, Pulkkinen P, Mäkelä K, Espehaug B, Pedersen AB, Mehnert F, Furnes O; NARA study group. Statistical analysis of arthroplasty data. I. Introduction and background. Acta Orthopaedica. 2011; 82(3): 253-7.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2011.588862


Ranstam J, Kärrholm J, Pulkkinen P, Mäkelä K, Espehaug B, Pedersen AB, Mehnert F, Furnes O; NARA study group. Statistical analysis of arthroplasty data. II. Guidelines. Acta Orthopaedica. 2011; 82(3): 258-267.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2011.588863


Pedersen AB, Mehnert F, Odgaard A and Schrøder HM. Existing data sources for clinical epidemiology: The Danish Knee Arthroplasty Register. Clinical epidemiology. 2012; 4: 125-135.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372970/ 


KOL

 
Thomsen RT, Lange P, Hellquist B, Frausing E, Bartels PD, Krog BR, Hansen AS, Buck D, Bunk AE. 
Validity and underrecording of diagnosis of COPD in the Danish National Patient Registry. 
Respiratory Medicine 2011;105:1063-1068 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21320769  


 “Validation of Diagnostic Coding of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in The Danish National Indicator Project”
Posteren blev præsenteret på ”IsQua International Conference 2008 ” i København i oktober 2008.
(Poster)


Kolorektalcancer


Claus A Bertelsen, Anders U Neuenschwander, Jens E Jansen, Jutaka R Tenma, Michael Wilhelmsen, Anders Kirkegaard-Klitbo, Else R Iversen,

Birgitte Bols, Peter Ingeholm, Leif A Rasmussen, Lars V Jepsen, Pernille W Born, Bent Kristensen, Jakob Kleif, 5-year outcome after complete mesocolic excision for right-sided colon cancer: a population-based cohort study, Lancet Oncol 2019; 20: 1556–65,

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30485-1/fulltext


Olsen ASF, Gundestrup AK, Kleif J, Thanon T, Bertelsen CA. Accuracy of preoperative staging with multidetector computed tomography in colon cancer. Colorectal Dis. 2020 Oct 29. doi: 10.1111/codi.15415. Epub ahead of print. PMID: 33124132.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33124132/


Korsbånd 


Martin Lind Frank Menhert Alma B. Pedersen The first results from the Danish ACL reconstruction registry: epidemiologic and 2 year follow-up results from 
5,818 nee ligament reconstructions Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc. 2008;17 :117-24. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00167-008-0654-3


Granan LP, Forssblad M, Lind M, Engebretsen L. The Scandinavian ACL registries 2004-2007: baseline epidemiology. Acta Orthop. 2009 Oct;80(5):563-7. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453670903350107


Lind M, Mehnert F, Pedersen AB. Incidence and Outcome After Revision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Results From the Danish Registry for Knee Ligament Reconstructions. Am J Sports Med. 2012 Jul; 40(7):1551-7

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0363546512446000 


Rahr-Wagner L, Thillemann TM, Pedersen AB, Lind MC. Increased risk of revision after anteromedial compared with transtibial drilling of the femoral tunnel during primary anterior cruciate ligament reconstruction: results from the Danish Knee Ligament Reconstruction Register. Arthroscopy. 2013 Jan;29(1):98-105.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749806312017446


Leukæmi

Gjærde LK, Rank CU, Andersen MK, Jakobsen LH, Sengeløv H, Olesen G, Kornblit B, Marquart H, Friis LS, Petersen SL, Andersen NS, Nielsen OJ, Toft N, Schjødt I. Improved survival after allogeneic transplantation for acute lymphoblastic leukemia in adults: a Danish population-based study. Leuk Lymphoma. 2021 Oct 21:1-10. doi: 10.1080/10428194.2021.1992620. Epub ahead of print. PMID: 34672245.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672245/


Livmoderhalskræftscreening

 

Berit Andersen, Birgitte Schütt Christensen, Jette Christensen, Dorthe Ejersbo, Hanne Nørgaard Heje, Kirsten Marie Jochumsen, Tonje Johansen, Lise Grupe Larsen, Elsebeth Lynge, Reza Serizawa, Petra Hall Viborg, Marianne Waldstrøm. 
HPV-prevalence in elderly women in Denmark
Gynecologic Oncology, 2019-07-01, Volume 154, Issue 1, Pages 118-123

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31088688/


Lungecancer

Se publikationer


Malignt melanom

Steding-Jessen, M, Engberg, H, Øster, I, Jensen, J W, Hölmich, L R, Møller, H. Regional and socioeconomic variation in survival of melanoma patients in Denmark, Dan Med J 2019;66(11):A5572

https://ugeskriftet.dk/dmj/regional-and-socioeconomic-variation-survival-melanoma-patients-denmark


Ibfelt EH, Steding-Jessen M, Dalton SO, Lundstrøm SL, Osler M, Hölmich LR
INFLUENCE of socioeconomic factors and region of residence on cancer stage of malignant melanoma a Danish nationwide population based study

https://www.dovepress.com/article_39247.t88042245


Neuro-onkologi


Mirketa Marku, Birthe Krogh Rasmussen, Federica Belmonte, Steinbjørn Hansen, Elisabeth Anne Wreford Andersen, Christoffer Johansen, Pernille Envold Bidstrup

Prediagnosis epilepsy and survival in patients with glioma: a nationwide population‑based cohort study from 2009 to 2018
Journal of Neurology (2022) 269:861–872

https://doi.org/10.1007/s00415-021-10668-6


Mirketa Marku, Birthe Krogh Rasmussen, Federica Belmonte, Elisabeth AW Andersen, Christoffer Johansen, Pernille Envold Bidstrup.

Postoperative epilepsy and survival in glioma patients: a nationwide population-based cohort study from 2009 to 2018.

Journal of Neuro-Oncology volume 157, pages 71–80 (2022)

https://doi.org/10.1007/s11060-022-03948-2


PhD Thesis: The role of epilepsy for the prognosis of glioma, Mirketa Marku, University of Copenhagen, April 2022.

PhD studie om Epilepsi og primær hjernekræft:

Et nationalt registerstudie, hvor der anvendes nationale sundheds- og administrative registre inklusive DNOR med 3.763 gliom patienter i perioden 2009-2018.

Projektet belyser epilepsi som tidlig tegn på gliomsygdom og hvilken betydning epilepsi har for prognosen af primær hjernekræft samt om særlige lægemidler imod epilepsi kan have betydning for overlevelsen hos gliompatienter.


Pancreas cancer

Engberg, H, Steding-Jessen, M, Øster, I, Jensen, J W, Fristrup, C W & Møller, H. Regional and socio-economic variation in survival after a pancreatic cancer diagnosis in Denmark, Dan Med J 2020;67(2):A08190438

https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2020-01/a08190438_0.pdf


Louise Skau Rasmussen, Benny Vittrup, Morten Ladekarl, Per Pfeiffer, Mette Karen Yilmaz, Laurids Østergaard Poulsen, Kell Østerlind, Carsten Palnæs Hansen, Michael Bau, Mortensen, Frank Viborg Mortensen, Mogens Sall, Sönke Detlefsen, Martin Bøgsted & Claus Wilki Fristrup (2019):
The effect of postoperative gemcitabine on overall survival in patients with resected pancreatic cancer: A nationwide population-based Danish register study, Acta Oncologica,

https://doi.org/10.1080/0284186X.2019.1581374


Præhospital

 

Julie Mackenhauer 1, Jan Brink Valentin, Søren Mikkelsen, Jacob Steinmetz, Ulla Væggemose, Helle Collatz Christensen, Jan Mainz, Søren Paaske Johnsen, Erika Frischknecht Christensen.
Emergency Medical Services response levels and subsequent emergency contacts among patients with a history of mental illness in Denmark: a nationwide study, Eur J Emerg Med, . 2021 Mar 9.
doi: 10.1097/MEJ.0000000000000806

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33709996/


Juliane Frydenlund, Julie Mackenhauer, Erika F Christensen, Helle Collatz Christensen, Ulla Væggemose, Jacob Steinmetz, Søren Paaske Johnsen.
Socioeconomic Disparities in Prehospital Emergency Care in a Danish Tax-Financed Healthcare System: Nationwide Cohort Study
Clinical Epidemiology 2022:14

https://www.dovepress.com/socioeconomic-disparities-in-prehospital-emergency-care-in-a-danish-ta-peer-reviewed-fulltext-article-CLEP


Reumatologi 

 

Ibfelt EH, Jacobsen RK, Kopp TI, Cordtz RL, Jakobsen AS, Seersholm N, Shaker SB, Dreyer L.Rheumatology (Oxford). 2020 Aug 11:keaa327. doi: 10.1093/rheumatology/keaa327. Online ahead of print.PMID: 32780828
Methotrexate and risk of interstitial lung disease and respiratory failure in rheumatoid arthritis: a nationwide population-based study.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32780828/  


Kopp TI, Delcoigne B, Arkema EV, Jacobsen RK, Magyari M, Ibfelt EH, Locht H, Sellebjerg F, Cordtz RL, Jensen DV, Askling J, Dreyer L.Ann Rheum Dis. 2020 May;79(5):566-572. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216693. Epub 2020 Mar 11.PMID: 32161058 Clinical Trial.
Risk of neuroinflammatory events in arthritis patients treated with tumour necrosis factor alpha inhibitors: a collaborative population-based cohort study from Denmark and Sweden.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32161058/


Skizofreni

 

Julie Mackenhauer 1, Jan Brink Valentin, Søren Mikkelsen, Jacob Steinmetz, Ulla Væggemose, Helle Collatz Christensen, Jan Mainz, Søren Paaske Johnsen, Erika Frischknecht Christensen.

Emergency Medical Services response levels and subsequent emergency contacts among patients with a history of mental illness in Denmark: a nationwide study, Eur J Emerg Med, . 2021 Mar 9.
doi: 10.1097/MEJ.0000000000000806

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33709996/


S. Kristensen, J. Mainz, L. Baandrup, M. Bonde, P. Videbech, J. Holmskov & P.Bech
Conceptualizing patient-reported outcome measures for use within two Danish psychiatric clinical registries: description of an iterative cocreation process between patients and healthcare professionals; Nordic Journal of PsychiatryISSN:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30015541


Lone Baandrup, MD, PhD; Peter Allerup, MSc; Merete Nordentoft, MD, PhD, DMSc; Henrik Lublin, MD, DMSc; and Birte Y. Glenthøj, MD, DMSc:
Exploring Regional Variation in Antipsychotic Coprescribing Practice: A Danish Questionnaire Survey.
Oct. 2010. (10.4088/JCP.09m05270yel)  

http://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2010/v71n11/v71n1107.aspx


L. Baandrup, P. Allerup, H. Lublin, M. Nordentoft, L. Peacock, B. Glenthoj.
Evaluation of a multifaceted intervention to limit excessive antipsychotic co-prescribing in schizophrenia out-patients (p). Acta Psychiatr Scand 2010: 1-8. 
DOI: 10.1111/j.1600-0447.2010.01553.x 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/123388548/PDFSTART   


Skulderalloplastik

 

Rasmussen J V, Jakobsen J, Brorson S, Olsen B S. The Danish Shoulder Arthroplasty Registry: clinical outcome and short-term survival of 2,137 primary shoulder replacements. Acta Orthop 2012; 83(2): 171-173.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2012.665327


Rasmussen J V, Olsen B S, Fevang B T, Furnes O, Skytta E T, Rahme H, Salomonsson B, Mohammed K D, Page R S, Carr A J. A review of national shoulder and elbow joint replacement registries. J Shoulder Elbow Surg 2012; 21(10): 1328-1335.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1058274612001139


Polk A, Rasmussen J V, Brorson S, Olsen B S. Reliability of patient-reported functional outcome in a joint replacement registry. Acta Orthop 2013; 84(1): 12-17.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17453674.2013.765622


Tarmkræftscreening

 

Mette Kielsholm Thomsen, Marie Dahl Jørgensen, Lars Pedersen, Rune Erichsen, Henrik Toft Sørensen, Ellen M Mikkelsen
Mental disorders, participation, and trajectories in the Danish colorectal cancer programme: a population-based cohort study, The Lancet Psychiatry, Volume 10, Issue 7, 2023, Pages 518-527, ISSN 2215-0366,

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00179-7.


Thomsen, M.K., Pedersen, L., Erichsen, R. et al. Risk-stratified selection to colonoscopy in FIT colorectal cancer screening: development and temporal validation of a prediction model. Br J Cancer (2022).

https://doi.org/10.1038/s41416-022-01709-6


Tværgående

 

Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, "Weekendeffekt" på danske hospitaler: En analyse baseret på landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, 2014