Databasens formål er at forbedre kvaliteten af behandlingen til alle personer (patienter, besøgende, ansatte), som får hjertestop på et dansk hospital, og derigennem øge overlevelsen, undgå svære hjerneskader og på sigt bedre livskvaliteten blandt de overlevende. Hjertestop på hospital har haft en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer blandt de overlevende patienter.

Baggrund


Databasen startede som et regionalt projekt på udvalgte hospitaler i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland og blev godkendt som en klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsdatastyrelsen i 2013.

Marts 2016 blev DANARREST etableret som en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase i RKKP. I 2019 blev der indberettet 2372 patientforløb med klinisk hjertestop

Styregruppen

Formandskab
Jens Rosenberg
Overlæge, ph.d.
Medicinsk Afdeling i Glostrup, Kardiologisk sektion, Amager og Hvidovre Hospital

Finn Lund Henriksen
Overlæge, klin. lektor, ph.d. 
Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital

Se oversigt over alle medlemmer