Indberetningssystem

Data indberettes i den Præhospitale Patient Journal (PPJ) af præhospitalt personale. Derefter overføres data via en Webservice.