Startskemaet til Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP) er opdateret.

Indtastere til Dansk Retspsykiatrisk Database har haft adgang til indrapporteringplatformen KIP i nogen tid med mulighed for, at opstarte indtastninger i startskema.

Der har været afholdt de første online informationsmøder om KIP, hvor der var fin deltagelse. Som orienteret på møderne, er det kun startskemaet, det endnu er muligt at indtaste i.

Opdateret startskema til KIP kan findes her. 

Eventuelt udprintede tidligere versioner af startskema bør makuleres.

Vi forventer, at være klar til idriftsættelse af alle skemaer i september 2023. Mere information følger.

Skriv til databasens kontaktperson Rune Bjerg Hansen, ruhans@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.