Hjælp til registrering

Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase er baseret på datafangst fra Behandlingsdatabasen DANBIO.

Indberetningssystem

Brugeroprettelse og support