Formålet med databasen er løbende kvalitetsovervågning og -forbedring af behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme (leddegigt (RA), rygsøjlegigt (SpA) og psoriasisgigt (PsA)) på landets hospitaler og praktiserende speciallæger.

Baggrund

Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase blev etableret i 2000. Der blev indberettet incidens i 2017: 1297 for leddegigt og 440 for rygsøjlegigt. Prævalensen af leddegigt kendes ikke, men skønnes at udgøre mellem 18.000 og 35.000, hvoraf ca. 50% skønnes at blive fulgt i hospitalsregi. Der er i 2016 registreret 21.488 patienter med leddegigt og 4.184 patienter med rygsøjlegigt i DANBIO. Det skønnes at rygsøjlegigt rammer 1,5-2% af befolkningen, hyppigst mænd. Psoriasis artrit rammer 15-20 % af patienter med psoriasis, som forekommer hos 2-3 % af befolkningen. Psoriasis artrit er ligeligt fordelt blandt mænd og kvinder.

Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase resultater er grundigt beskrevet i vores årsrapporter, som er udkommet årligt siden 2005. For de 2 sygdomsgrupper, som monitoreres i kvalitetsdatabasen (leddegigt og rygsøjlegigt) kan særligt fremhæves:

 1. Mangedobling af antal patienter i Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase, siden starten, således at dækningsgraden nu er >90%
 2. Sygdomsaktiviteten er faldet (dvs. bedre behandlingskvalitet) for patienter med leddegigt
 3. Patienter behandlet i speciallægepraksis registreres i stigende
  omfang (30 reumatologiske praksis er tilknyttet), hvilket er vigtigt når målet er ensartet behandlingstilbud til alle patienter på tværs af geografi og sektorer
 4. Patient-rapporterede outcomes (fx funktionsevne og smerte) indsamles
  rutinemæssigt og indgår i flere indikatorer. En app, som muliggør registrering hjemmefra er under pilottestning
 5. Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase sikrer, at der sker en mere ensartet behandling med biologiske
  lægemidler (og anden dyr sygehusmedicin) på tværs af landsdele
 6. Der foregår betydelig videnskabelig aktivitet på baggrund af Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase, således er der publiceret mere end 130 publikationer baseret på Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabases data.

Styregruppen

Formandskab
Merete Lund Hetland
Professor in Rheumatology
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommearbejdssted
HovedOrtoCentret
Valdemar Hansens Vej 17
DK-2600 Glostrup

Se oversigt over medlemmer