Formålet med Dansk kvalitetsdatabase for diabetisk retinopati – DiaBase er at monitorere kvaliteten af screeningsindsatsen for diabetiske øjenkomplikationer, samt at følge udviklingen af diabetiske øjenkomplikationer over tid mhp. løbende at forbedre kvaliteten af screeningsindsatsen og behandlingen af diabetespatienterne. 

Baggrund

Dansk kvalitetsdatabase for diabetisk retinopati – DiaBase blev etableret i 2007.

Der indberettes ca. 100.000 patientforløb årligt. Alle borgere ≥ 18 år som screenes for diabetisk retinopati på øjenafdelinger/øjenambulatorier i sygehussektoren eller hos praktiserende øjenlæger indberettes til databasen.

Læs mere her

Styregruppen

Formandskab
Nis Andersen
Speciallæge, ph.d.
Amagerbro Øjenklinik

Næstformænd
Daniella Bach-Holm
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. FEBO
Rigshospitalet-Glostrup, (Dansk Oftalmologisk Selskab)

Peter Jeppesen
Speciallæge, ph.d.
Vendsyssel Øjenklinik (Formand for Dansk Øjenlægers Organisation (DØO)) 

Se oversigt over medlemmer