Indberetningssystem

Data hentes fra centrale registre, LPR3, og der er dermed ingen direkte indberetning til databasen.

Support