Databasens formål er at bidrage til kvalitetsudvikling indenfor udredning og behandling af ADHD for børn og unge i Danmark, herunder at medvirke til at der bruges ensartede diagnostiske kriterier i ADHD udredning samt ensartet, høj behandlingskvalitet.

Baggrund

ADHD-databasen blev etableret i 2003 som en national klinisk database i børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) med henblik på at registrere henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien. På grund af udfordringer med datakomplethed og manglende klinisk gennemslagskraft blev det i 2011 besluttet at nedlægge BupBase og i stedet oprette en sygdomsspecifik database - ADHD-databasen. Denne var fokuseret på udredning af ADHD og inkluderede udredningsforløb af børn og unge uanset om de endte med at få en ADHD diagnose.

Ved seneste årsrapportperiode indgik knap 3.400 udredningsforløb. Fra 2021 er det planen at udvide databasen med ADHD-patienter, så den fremover vil inkludere både udredningsforløb og behandlingsforløb.

Databasen er primært LPR-baseret, men i forbindelse med udvidelsen vil der også indhentes data fra receptdatabasen.

Styregruppen

Formandskab
Niels Bilenberg (repræsentant for børne- og ungdomspsykiatrien)
Professor
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd., Odense

Simon Hjerrild (repræsentant for voksenpsykiatrien)
Overlæge
Team for ADHD, klinik 2, afdeling for psykoser,
Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under udvikling og i 2021 udvides indikatorsættet med nye indikatorer relateret til behandling af ADHD.

Der arbejdes endvidere på at supplere indikatorsættet med resultatindikatorer, PRO-indikatorer samt at udvide populationen til også at omfatte voksne.