Hjælp til registrering

Se tjekliste i Datadefinitioner

Indberetningssystem

Data hentes fra centrale registre, Landspatientregistret, der er dermed ingen direkte indberetning til databasen.

Support