Baggrund

Akut Kirurgi Databasen monitorerer patienter med ileus og perforeret hulorgan. Dette for at sikre og forbedre kvaliteten af pleje, diagnostik og behandling af denne gruppe akutte højrisiko abdominal-kirurgiske patienter.

De 11 indikatorer monitorerer tværfagligt patientens forløb fra ankomst til hospitalet påbegyndelse af postoperativ mobilisation samt 30- og 90-dages mortalitet.

Formålet understøtter den nationale indsats og kvalitetsteam i akut kirurgi.

Styregruppen

Formandskab
Peter Olsen Svenningsen
Ledende Kirurgisk Overlæge, F.E.B.S EmSurg
Kirurgisk afd. Nordsjællands Hospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Akut kirurgi databasen blev etableret i 2003 og der er siden indberettet ca. 30.000 patientforløb. Årligt indberettes ca. 2200 patientforløb.

Indtil 2019 registreredes også patienter med Blødende Ulcera. Det anbefales, at denne patientgruppe fremadrettet monitoreres lokalt.