Ablation medfører forbedring i daglige aktiviteter, vurderer mere end 80% af patienterne med atrieflimren, som ikke blev re-ablateret. Det er derfor bekymrende, at antal ablationer for atrieflimren pr. 100.000 indbyggere varierer mellem regionerne.

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Anette Weis ANEWEI@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.