Databasens formål er at forbedre kvaliteten af radiofrekvensablation for kardielle arytmier i Danmark med særlig fokus på ablation for atrieflimren.

Baggrund

Den kliniske kvalitetsdatabase Ablation.dk blev initieret af arytmiarbejdsgruppen under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).

Styregruppen består af en repræsentant fra alle ablations centre i Danmark, offentlige og private. Hermed er alle regioner ligeledes repræsenteret.

Styregruppen

Formandskab
Arne Johannessen
Overlæge, dr.med. 
Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Se oversigt over medlemmer