Data skal indrapporteres i Klinisk Indberetnings Platform (KIP) og Landspatientregistret senest den 4. april 2024, da træk af data vil ske medio april.

Kontakt databasens kontaktperson Birgitte Rühmann, birruh@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.