Indikatorer som udgår/indgår:
Indikator Ekkokardiografi udgår som en indikator fra 1. juli 2023. Den vil fremadrettet være en prognostisk faktor og registreres derfor som hidtil i Klinisk Indrapporterings Platform (KIP).

Indikator NYHA klassifikation udgår som en indikator fra 1. juli 2023. Den vil fremadrettet være prognostisk faktor, og registreres derfor som hidtil i KIP.

Medicinindikatorerne: Medicin skal ikke længere indtastes i KIP. Præparaterne trækkes automatisk fra Lægemiddelstatistikregistret. Se opdaterede datadefinitioner og det opdaterede registreringsskema.

Pr2d: Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikelfunktion (LVEF ≤ 40%), der er i behandling med ARNI 1 år efter indlæggelse/første ambulante kontakt indgår som indikator fra 1. juli 2023.

Ændring af standarder:
Bemærk der er en ny nummerering af indikatorerne, se databasens officielle dokumentation. 

Indikator 2, vedrørende Fysisk træning, standard øges til ≥ 50%
Indikator 3, vedrørende undervisning, standard øges til ≥ 90%
Indikator Pr2c, vedrørende MRA (aldosteronantagonist), standard øges til ≥ 70%
Indikator Pr2e, vedrørende SGLT-2-hæmmer, standard øges til ≥ 80%
Indikator Pr2d, vedrørende ARNI standard fastsættes til ≥ 10%

Fysisk træning:
Ordlyd er ændret, så selvtræning og hjemmebaseret træning også er beskrevet, se opdaterede datadefinitioner.

Kontakt databasens kontaktperson Anne Nakano, annjes@rkkp.dk eller hospitalets RKKP kontaktperson, hvis du har spørgsmål.