DHD skal medvirke til at forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med hjertesvigt. Dette gøres ved løbende opdateringer af evidensen for behandlingen af hjertesvigt. Herved arbejdes kvalitetsfremmende, og udvikling indenfor specialet tilgodeses og følges løbende til gavn for patienterne med hjertesvigt.

Baggrund

DHD har været i landsdækkende drift siden 2003, og den første nationale årsrapport blev udgivet i 2004.  Ca. 4000 patienter med incident hjertesvigt indberettes årligt til DHD.

Incidensen (nye tilfælde) af sikker hjertesvigt er 1-1,5 pr. 1000 pr. år, men svær at fastsætte nøjagtigt. Omkring 1,5 - 2 % af befolkningen har hjertesvigt, og prævalensen af hjertesvigt med reduceret venstre ventrikel funktion i befolkningen er ca. 1 %. Man regner med, at ca. 5 % af befolkningen over 75 år har hjertesvigt, og ca. 10 % ved en alder af 85 år. Omkring 50 % af disse har hjertesvigt med nedsat venstre ventrikel funktion. Antallet af patienter med hjertesvigt forventes at stige i fremtiden på grund af bedre behandling af hjertesvigt, generel stigende levealder i befolkningen samt bedret overlevelse efter akut koronart syndrom.

Internationale undersøgelser har samstemmende vist faldende mortalitet ved hjertesvigt over de seneste to årtier, men på trods af denne udvikling er hjertesvigt fortsat forbundet med en betydelig reduktion i levetid, hyppige hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet. Hjertesvigt har samme høje morbiditet, dødelighed og lave livskvalitet som observeret hos patienter med visse former for kræft.

Styregruppen

Formandskab

Inge Schjødt
Klinisk sygeplejespecialist, ph.d.
Aarhus Universitetshospital

Lægefaglig formand (afventer)

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Der er i 2019 tilføjet indikatorer for at følge kohorten i databasen med hensyn til opfølgning af behandlingen. Ligeledes arbejdes der aktivt med at få data fra almen praksis ind i databasen.