Indberetningsfristen for data til årsrapporten 2023 (1. januar 2023-31. december 2023) for Dansk Hoftealloplastik Register udskydes til tirsdag den 19. marts 2024.

Udskydelsen skyldes manglende opdatering af data fra Landspatientregisteret (LPR). Data til LPR indberettes via Sundhedsportalen eller Den Elektroniske Patient Journal. Rettelser i LPR foretaget i disse systemer mellem 3. marts 2024 og 19. marts 2024 vil ikke fremgå i Ledelsesinformationssystemerne indtil næste opdatering af data, som forventes at kunne ske i næste uge.

Rettelser lavet frem til 19. marts 2024 i enten LPR eller Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP) vil fremgå i årsrapporten, uanset der kan forekomme en forsinkelse af visningen i Ledelsesinformationssystemerne.

Kontakt databasens kontaktperson, Troels Mark-Christensen, trochr@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.