At forbedre behandlingskvaliteten af patienter, der får indsat primær eller revisions total hoftealloplastik
At måle hvorvidt at afdelingerne opfylder en række kvalitetsindikatorer

Baggrund

Dansk Hoftealloplastik Register blev etableret i 1995.

Der indberettes ca. 11.000 primære hoftealloplastikker og 1.300 revisionsoperationer årligt.

Dansk Hoftealloplastik Register har bidraget til at sætte fokus på transfusionspraksis, og nedsætte andelen der modtager blodtransfusioner i forbindelse med hoftealloplastik.

Databasen arbejder på at kunne monitorere på infektioner, samt at sikre bedre implantatovervågning via brug af det nationale implantatregister. Dødelighed efter inficerede hofte er 3 gange stor som efter ikke-inficerede hofte, hvilket i absolutte tal drejer sig om mange patienter. Dårligt fungerende alloplastikker har betydelige implikationer for patienternes trivsel og medfører ofte nedsat erhvervsevne samt behov for reoperation.

Desuden er der et ønske om at udvide populationen mhp at inkludere patient med artrose, inden der evt. opereres.

Styregruppen

Formandskab
Søren Overgaard,
Professor, dr. med., overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Universitet

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

DHR er under udvikling og i 2021 fortsættes arbejdet med en indikator, der skal monitorere infektioner, ligesom der arbejdes på at udvikle en indikator for luksationer.

Derudover pågår der et pilotprojekt angående indhentning af PRO-data fra OUH, der ligeledes skal bruges til at belyse patientperspektivet af behandlingskvaliteten via 2 PRO-indikatorer.