Der er i dag blevet udsendt lister til kontaktpersoner for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) på de offentlige hospitaler samt privathospitaler.

Listerne bliver udsendt på baggrund af de indikatorer, hvor der er en signifikant afvigelse fra den fastsatte standard eller landsgennemsnittet.

Kontaktpersonerne får mulighed for at kommentere på deres afvigelser inden den 20. oktober 2023, og denne kommentar vil fremgå af den årsrapport, der bliver sendt til kommentering i regionerne den 30. oktober 2023. Se tidsplan for årsrapport 2022 her.

Skriv til databasens kontaktperson, Julie Mark, JUMARK@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.