Indberetningssystem

Indhentning af data sker via Landspatientregistret, der er dermed ingen direkte indberetning.