Data skal indrapporteres til Landspatientregistret senest den 14. marts 2024 for at sikre, at data indgår i næste årsrapport 2023.

Skriv til databasens kontaktperson Birgitte Rühmann, birruh@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.