Dansk Korsbånds Rekonstruktions Registers formål er at forbedre patientbehandlingen og patientforløbet gennem løbende overvågning og udvikling af den kliniske kvalitet for patienter, der modtager primær ledbåndsrekonstruktion i knæleddet (både ACL, PCL & kollateralligament rekonstruktion) samt for patienter der revideres efter primær operation.

Baggrund

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register blev etableret 1.7.2005.

Der indberettes ca. 2.200 primære korsbåndsrekonstruktioner, ca. 230 revisions korsbåndsrekonstruktioner og ca. 100 flerligament operationer årligt.

Dårligt fungerende rekonstruktioner har betydelige implikationer for patienternes trivsel og medfører ofte nedsat erhvervsevne samt behov for reoperation.

Styregruppen

Formandskab
Martin Lind
Professor, dr. med., overlæge
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over styregruppemedlemmer