Deltagelsen i screeningsprogrammet er fortsat lavere end ønsket. Fokus på resultater af differentieret HPV-screening, svartider og opfølgning ved svære celleforandringer. 

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Mette Høyrup METHEY@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.