Formålet med DKLS er, at overvåge og forbedre kvaliteten af det danske program for livmoderhalskræftscreening, herunder sikre: kvaliteten af celleprøver fra livmoderhalsen generelt, optimal invitations- og rykkerprocedure, opfølgning på abnormale prøvesvar samt national dækning af programmet. Endvidere monitorere betydningen af screeningsprogrammet for antallet af og fremskredenheden af nye livmoderhalskræft tilfælde. 

Baggrund

DKLS er en landsdækkende kvalitetsdatabase som blev etableret i januar 2009. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) har således siden 2009 haft til formål at følge udviklingen af det nationale screeningsprogram. Databasens kvalitetsindikatorer tager udspring i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2018 for screening af livmoderhalskræft. Den nationale opfølgning på monitoreringen er forankret i den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS). Der screenes hvert år cirka 450.000 kvinder i Danmark.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger Screening for livmoderhalskræft

Styregruppen

Formandskab

Reza Serizawa
Overlæge, Ph.D
Patologiafdelingen
Hvidovre hospital

Se oversigt over styregruppemedlemmer