I Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening arbejdes der på at finde en ny løsning til indberetning af data fra RIC/PAC systemet. Indtil en ny løsning er etableret med regionerne, kan der forventes både forsinkelse i dataleverancerne samt ujævnheder i data, hvilket kan variere mellem regionerne.

I kan holde jer orienteret om ovenstående under ”Forsinkede kildedataleverancer” her.

Kontakt databasens kontaktperson Ane Birgitte Telén Andersen, anebba@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.