Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandlingen for patienter med lungekræft og lungehindekræft i Danmark. Databasen skal løbende kontrollere kvaliteten af undersøgelser og behandling af lungecancer- og lungehindekræftpatienter på danske sygehusafdelinger

Baggrund


Dansk Lunge Cancer Gruppes  styregruppe har siden 1996 arbejdet med udviklingen af en national database. DLCR blev etableret i 2000. Der indberettes ca. 4.500 patienter årligt. Patienterne indberettes fra udredende, kirurgiske og onkologiske afdelinger.

Læs mere om DLCR  

Styregruppen

Formandskab
Erik Jakobsen
Overlæge, klinisk lektor, MPM
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk Afd. T
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under udvikling og vil i løbet af 2021 også indeholde patienter med lungehindekræft ligesom onkologidelen vil blive opdateret. Der arbejdes med nye indikatorer.

Der samkøres med flere centrale registre.