Formålet med databasen er at registrere patienter med malignt lymfom, deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og følge forløbet på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantificere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark, for dermed at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling.

Baggrund

Dansk Lymfom Database blev etableret som landsdækkende database den 1/1-2000, men Hodgkin, som er ca. 10% af LYFO, blev etableret som landsdækkende database allerede tilbage i 1990, fordi Hodgkin dengang blev betragtet som en selvstændig sygdom mere end et lymfom.

I 1/1-2010 blev LYFO godkendt som klinisk kvalitetsdatabase som del af en fælles hæmatologisk database, og er fra 1/1-2017 blevet en selvstændig klinisk kvalitetsdatabase.

Styregruppen

Formandskab
Peter de Nully Brown
Overlæge, Ph.d.
Hæmatologisk afdeling
Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer