I Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) registreres dialyse og nyretransplantation ved kronisk nyresvigt. Antal patienter med en fungerende transplanteret nyre er stigende, mens antal dialysepatienter er stabiliseret. Årsager hertil kan belyses med den kommende udvidelse af DNSL. 

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Mathilde Pedersen MATHPD@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.