Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregisters (DNSL) formål er at følge behandlingen af patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt i Danmark samt at bidrage til kvalitetsudvikling indenfor de tre behandlingsformer: peritonealdialyse, hæmodialyse og nyretransplantation baseret på nationale og internationale guidelines.

Baggrund

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister blev etableret i 1990. Data indberettes fra alle 15 nefrologiske hospitalsafdelinger i Danmark. Der findes ikke private dialysecentre eller transplantation på privathospitaler i Danmark. DNSL indeholder således oplysninger om alle patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt i Danmark. Hvert år bliver cirka 5500 patienter behandlet aktivt for kronisk nyresvigt i Danmark. Heraf lever ca. 3000 patienter med en transplanteret nyre og 2500 er i kronisk behandling med dialyse enten i form af hæmodialyse 80% eller peritonealdialyse 20%. DNSL indeholder også oplysninger om behandling i patientens eget hjem med hjemmehæmodialyse eller peritonealdialyse. Endvidere oplysninger om assisteret dialyse med hjælp fra den kommunale hjemmepleje. Mortalitet opgøres årligt. Endvidere indberettes oplysninger om peritonitis ved behandling med peritonealdialyse.

For transplanterede patienter findes oplysninger om nyregraftoverlevelse.

 

Læs mere om Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister her.

Her findes der også ansøgningsskema til forskningsudtræk m.m.

Styregruppen

Formandskab
Henrik Birn
Overlæge
Aarhus Universitetshospital

Registeransvarlig
Kristine Hommel
Overlæge, ph.d.
Medicinsk afdeling, Holbæk sygehus

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Der pågår et udviklingsarbejde i databasen mhp. udvidelse af nuværende patientpopulation således, at populationerne dækker en bredere gruppe af patienter med kronisk nyresygdom i forskellige sværhedsgrader.