I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Kontakt databasens kontaktperson Lene Korshøj LENKOR@rkkp.dk,  eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.