Klinisk sygeplejespecialist, ph.d.  Pia Kjær Kristensen er valgt som ny medformand i DRHoftebrud pr. 25. oktober  2023.


Pia Kjær Kristensen  er udpeget af Fagligt Selskab for Ortopædisk Sygepleje, formanden og  styregruppen.

Vi er meget glade for, at Pia Kjær Kristensen  har sagt ja til dette vigtige arbejde, og glæder os til at samarbejde med hende.

Den lægefaglige del af formandskabet udgøres fortsat af specialeansvarlig overlæge, MPM Niels Dieter Röck.

Skriv til databasens kontaktperson Annette Ingeman, anning@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.