Nu kan du læse den nye årsrapport fra Dansk Urogynækologisk Databasen. Årsrapporten 2021 fra Dansk Urogynækologisk Databasen

Resultater hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Ønsker en afdeling rapporten uden udeladelser, kan den rekvireres hos kontaktperson Lene Sveistrup Bengtsson som et fortroligt dokument.

Kontakt Lene Sveistrup Bengtsson, lebeng@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.