Årsrapport 2022 fra Dansk Urogynækologisk Database viser, at slyngeoperation til behandling af urin-inkontinens har god effekt. Geografisk variation i recidiv efter prolapsoperation er reduceret efter flere års fokus på databasens indikatorer.

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Julie Mark JUMARK@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.